Küresel gıda fiyatları yükseliyor. Sırada pirinç olabilir.

Mars’ta tarım yapalım mı?

Küresel yaşam maliyeti krizi, gıda, enerji ve finans…

***Uzmanlar, pirincin dünya fiyatını hızla artıracak bir sonraki gıda olabileceğini tahmin ediyor.

**Gıda fiyatları son birkaç ayda yükselişe geçti ve bunu ihracat yasakları izledi.

Batı, korkunç görünüm için Rusya'yı suçlarken, Moskova   geçen yıl gübre ve enerji fiyatlarındaki artışın yanı sıra korkunç gıda durumunun yaptırımların bir sonucu olduğunu söylüyor.

***Sırada pirinç olabilir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Gıda Fiyat Endeksi, uluslararası pirinç fiyatlarının art arda beşinci ayda 12 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Gıda fiyatları son birkaç aydır yükselişte. Endüstri gözlemcileri, Asya’nın çoğunda temel bir gıda olan pirincin sıradaki olabileceğini söylüyorlar.

***Buğday ve diğer tahıllardan et ve yağlara kadar birçok gıdanın fiyatları fırladı. Bu, geçen yıl artan gübre ve enerji maliyetleri ile Rusya-Ukrayna savaşı da dahil olmak üzere bir dizi faktör tarafından yönlendirildi.

***Hindistan (buğday), Ukrayna (diğerlerinin yanı sıra buğday, yulaf ve şeker) ve Endonezya’dan (palm yağı) gıda ihracatı yasakları veya ciddi aksamalara neden oldu.

****Şu an ihracatı açan Endonezya, maksimum palm yağı ihracat vergisini 200 $'a düşürdü, ancak Ağustos'ta artacak

***Uzmanlar, pirinç üretiminin hala bol olduğunu söylüyorlar. Ancak artan buğday fiyatları ve genel olarak daha yüksek çiftçilik maliyetleri, bir sonraki aşamada pirinç fiyatlarını izlemeye değer hale getirecektir.

***Zor soru? Eğer piyasa, fiyatlarda bir artış gösteriyorsa, o zaman çiftçiler neden artan fiyatlardan faydalanmasın?

Uzmanlar, ileriye dönük pirinç fiyatlarını izlememiz gerekiyor, çünkü artan buğday fiyatları pirincin yerini almasına, talebin artmasına ve mevcut stokların düşmesine yol açabilir diyorlar..

***Korumacılık riski?

Korumacı önlemler, aslında çeşitli nedenlerle küresel düzeyde fiyat baskılarını kötüleştiriyor mu? Çiftçilik için yem ve gübre maliyetleri zaten artıyor ve enerji fiyatları navlun maliyetlerine ekleniyor.

***Korumacılık tetikleyicilerden biri olabilir..

Hindistan'ın ihracat yasağı getirmesinin ardından buğday fiyatları neredeyse %6 arttı.

Bu nedenle, ülkelerden daha fazla korumacılık görme riski var.

Bununla birlikte;

Küresel pirinç stokları bol,

Hindistan’da bu yaz hasatların iyi olması bekleniyor,

Bu nedenle pirinç riskleri hala düşük…

***Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş buğday fiyatlarını yükseltti. Hem ihracatı aksattı. Hem de Rusya’nın işgali tarımı aksattı. Ukrayna’dan tahıl ihracatını engelledi. Buğday fiyatları bir yıl öncesinden bu yana %50′den fazla arttı.

Reuters’e göre, Ukraynalı yetkililere atıfta bulunarak, Rus ordusunun Ukrayna’nın en büyük tahıl ihracat terminallerinden birini tahrip etmesinden sonra sadece geçen hafta Pazartesi günü, yüzde 4 arttı..

Reuters’in Mayıs ayı sonlarında bir Taylandlı hükümet yetkilisine dayandırdığı bir habere göre, Tayland ve Vietnam pirinç ihracatlarının fiyatını artırmak için bir anlaşma üzerinde görüşmelerde bulunuyorlardı….

***Pirinç tüccarlarının son iki hafta içinde daha fazla Hint pirinci satın almışlar.

***Gıdaya yönelik korumacı önlemlerin enflasyonu daha da kötüleştirebilir mi?

Hindistan’ın önümüzdeki haftalarda, buğday ve şekerden sonra pirinç ihracat yasağı getirmesi herkesi endişelendiriyor.

Dünya Ekonomik Forumu'na göre, Hindistan ve Çin dünyadaki iki ana pirinç üreticisi ve uluslararası pazarın yarısından fazlasını işgal ediyor. Vietnam beşinci ve Tayland ise altıncı sıradadır.

Hindistan, “ülkenin genel gıda güvenliğini yönetme” gereğini öne sürerek Mayıs ayında buğdaya ihracat yasakları getirdi. Ayrıca buğday yasağından birkaç gün sonra şekere kısıtlamalar getirdi.

***Önümüzdeki haftalarda pirinç ihracatına yasak getirmesi çok daha endişe verici olur..

***Fiyat artışları tercih edilir mi?

Fiyat artışının herhangi bir ihracat yasağına göre çok daha tercih edilir olacağını söyleniyor.

Daha yüksek maliyetleri telafi eden ve çiftçilere fayda sağlayacak (ve üretmelerine yardımcı olacak) bir fiyat artışı ile dünya pazarlarında fiyatları yükselten ancak iç pazarlarda fiyatları aşağı iten bir ihracat yasağını gerçekten ayırt ediyorlar mı?

  Küresel olarak artan enerji maliyetlerinin, pirinç üretim maliyetlerinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.

***Asya’da gıda fiyatlarının yükselmeye devam edebilir mi?

Ancak pirinç fiyatlarındaki bir artış, temel gıdanın en büyük tüketicisi olan Asya’daki birçok insanı ciddi şekilde etkileyecektir.

Güneydoğu Asya Pasifik bölgesinde, Doğu Timor, Laos, Kamboçya gibi ülkeler ve tabii ki çok büyük bir nüfusa sahip olan ve çoğu gıda güvencesi olmayan Endonezya gibi yerler fiyatlar devam ederse oldukça kötü etkilenecek

****Pandemi öncesi seviyelerin çok üstünde!

BM’nin gıda fiyat endeksinin fiyatları artık pandemi öncesi seviyelerin %75 üzerindedir.

Haziran ayındaki bir raporda, “Pandemiye bağlı işgücü kıtlığı ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, hem gıda arzını azaltarak hem de enerji fiyatlarını daha da artırarak durumu daha da kötüleştirdi” diye yazdı.

Gıda üretim maliyetlerinin yaklaşık üçte birinin enerjiyle ilgilidir. Özellikle gübre üretimi enerji ile çok yoğundur. Fiyatlar geçen yıldan bu yana arttı.

***Savaş, gıda güvenliği, enerji ve finans üzerindeki etkisinin sistematik, şiddetli ve hızlandığını açıkça ortaya koyuyor.

Dünyanın karşı karşıya olduğu diğer birçok krizin sonuçlarını büyütüyor. İklim, Covid-19 ve pandemiden kurtulmak için mevcut kaynaklardaki ciddi küresel eşitsizlikler var.

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar için savaş, diğer krizlerle birlikte eşi benzeri görülmemiş bir açlık ve yoksulluk dalgasını serbest bırakmakla tehdit ediyor ve ardından sosyal ve ekonomik kaos getiriyor.

Korunmasız insanlar ve savunmasız ülkeler şimdiden sert darbeler alıyor. Hata yapmamak gerekiyor. Bu yaşam maliyeti krizinden, hiçbir ülke veya topluluk etkilenmeyecek denir mi?

***Gıda fiyatları rekor seviyeye yakındır. Gübre fiyatları iki katından fazla arttı ve her yerde alarm veriyor.

***Gübreler olmadan, kıtlık mısır ve buğdaydan pirinç de dahil olmak üzere tüm temel mahsullere yayılacak.. Asya ve Güney Amerika'daki milyarlarca insan üzerinde de yıkıcı bir etki yaratacaktır.

Bu yılki gıda krizi erişim eksikliği ile ilgilidir. Gelecek yıl yiyecek eksikliği ile ilgili olabilir.

Rekor yüksek enerji fiyatları da başta Afrika olmak üzere dünyanın her yerinde elektrik kesintilerini ve yakıt kıtlığını tetikliyor.

COVID-19 pandemisi, toparlanmadaki eşitsizlik ve iklim krizi nedeniyle borç temerrüdü ve ekonomik çöküş riskinin yanı sıra birçok gelişmekte olan ülkede mali sıkışıklık devam ediyor.

Dünya çapında, beş işçiden üçü pandemi öncesine göre daha az kazanıyor.

Artık hem ülkelerin hem de bireylerin bütçelerini dengeleme umudu yok veya çok azalıyor.

Bunun yerine, aileler her yerde imkansız kararlara zorlanıyor.. İşlerini kapatıp kapatmama arasındalar. Hayvanlarını satıyorlar. Hatta çocuklarını okuldan alıyorlar….

Kadınlar ve kızlar genellikle en son yemek yiyenlerdir. Yiyecek kıtlığı yayıldıkça öğünleri ilk kaçıranlar onlar oluyor.

Son iki yılda gıda konusunda ciddi şekilde güvensiz insanların sayısı ikiye katlandı.

Dünya Gıda Programı, savaşın dalgalanma etkilerinin, 2022'de şiddetli gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalan insan sayısını 47 milyon artırabileceğini tahmin ediyor.

Gerçekte, bu artan fırtınayı durdurmanın tek bir yolu var: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sona ermelidir.

Ölüm ve yıkım durmalıdır.

Uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesine uygun siyasi bir çözüm bulunmalıdır.

***Ancak bu gerçekleşene kadar iki cephede acilen harekete geçilmesi gerekiyor.

Birincisi, yükselen fiyatların kısır döngüsünü kırmak ve gelişmekte olan ülkelere rahatlama getirmek için küresel gıda ve enerji piyasalarına istikrar getirmemiz gerekiyor.

Ukrayna'nın gıda üretimi ve Rusya tarafından üretilen gıda ve gübre, savaşa rağmen dünya pazarlarına geri getirilmelidir.

Ukrayna tarafından üretilen gıdanın Karadeniz üzerinden güvenli ve emniyetli bir şekilde ihraç edilmesini ve Rusya'nın küresel pazarlara engelsiz erişimini sağlayan bir paket anlaşmanın bulunmasına yardımcı olmak için iki görev gücünü koordine etmeleri gerekiyor. Bunlar gıda ve gübrelerdir.

Bu anlaşma, Sahra altı Afrika da dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki yüz milyonlarca insan için gereklidir.

İkinci olarak, en yoksul ülkelere ve topluluklara yardım etmek için kaynakları hemen kullanılabilir hale getirmeliyiz.

Hükümetler, ekonomilerini ayakta tutmak ve insanlarını ayakta tutmak için ihtiyaç duydukları parayı borç alabilmelidir.

Gelişmekte olan dünyadaki ekonomik krize bir çözüm bulunmadan bu küresel krize bir çözüm yoktur.

Küresel finansal sistem, eksikliklerinin üzerine çıkmalı ve savunmasız ülkelere ve insanlara destek sağlamak için elindeki tüm araçları esneklik ve anlayışla kullanmalıdır.

***Raporun yayınlanıyor. Mesajları açık ve ısrarlı: Önümüzdeki aylarda ve yıllarda hayatları ve geçim kaynaklarını kurtarmak için şimdi harekete geçmeliyiz.

Bu küresel krizi düzeltmek için küresel adımlar atılmalıdır.

Bugün başlamalıyız.

Bir neslin, en şiddetli küresel yaşam maliyeti krizinin eşiğindeyiz.

Krizin üç boyutu var. Bunlar birbirleriyle bağlantılıdır. Nedir bunlar? Gıda, enerji ve finans…

 Küresel krizi çözülmezse kötü senaryolar yaşanıyor…

Aileler ve ülkeler üzerindeki etkiyi artıran bir yaşam maliyeti kısır döngüsü yaratıyor. 

Gelirler sıkıştırılıyor ve aileler daralan hane halkı finansmanını nasıl tahsis edeceklerine karar vermeye zorlanıyor. 

Artık üç öğünden 2 öğüne düşülüyor.

Küçük işletmeler kapanıyor.

Başka bir döngü, başka bir kısır döngü başlıyor. Ülkelerin ve ailelerin covid 19 ve iklim krizine ek olarak bir başka küresel krizle başa çıkma yeteneklerinin zayıflamasının bir sonucu olarak siyasi istikrarsızlığa yol açan toplumsal huzursuzluk döngüsü olarak karşımıza çıkıyor.

Mevcut gıda krizi, 2023'te hızla küresel boyutlarda bir gıda felaketine dönüşebilir.

Daha yüksek enerji maliyetleri ve Karadeniz bölgesinden gelen gübre arzındaki ticaret kısıtlamaları, gübre fiyatlarının gıda fiyatlarından bile daha hızlı yükselmesine neden oldu.

Savaş devam ederse ve tahıl ve gübre fiyatları bir sonraki ekim sezonunda da devam ederse ne olacak? Pirinç gibi diğer temel gıdaları da kapsayabilir..

Küresel kriz tüm dünyayı etkiliyor ve etkileyecek. Kimsenin kaçış şansı yok. Ancak acıyı her ülkede savunmasızlar çekiyor.

 ***Son olarak, bunun kimsenin kaçamayacağı küresel bir kriz olduğunun altını çizmeme izin verin. Ama şunu da vurgulamama izin verin, zaten en çok acıyı savunmasız olanlar çekiyor.

ILO verilerine göre, dünya çapındaki işçilerin yüzde 60'ı halihazırda pandemi öncesine göre daha düşük reel gelire sahiptir

Savaşa rağmen Ukrayna'nın gıda üretimini ve Rusya'nın ürettiği gıda ve gübreyi dünya pazarlarına yeniden entegre etmeden küresel gıda krizine etkili bir çözüm bulunabilinirmi?

Gübre mevcudiyetini eski haline getirmek, küçük çiftçilerin erişimini sağlamak ve önümüzdeki 2 yıl boyunca her yerde arzı izlemek kritik öneme sahip olacak.

Uluslararası finans kuruluşlarının ülkelerin mali kaynaklarını ve mali alanlarını artırma yönünde güçlü bir çabası olmadıkça, ülkeler gıda ve enerji ithalat faturalarını ödemek, borçlarını ödemek ve sosyal koruma harcamalarını artırmak için mücadele etmeye devam edecekler. 

Uluslararası finans kurumları, tüm hızlı ödeme mekanizmalarını yeniden etkinleştirmelidir.

****Mars’ta tarım yapalım mı?

Eğer ülkemizde, girdi maliyetlerinde, enflasyonda, döviz artışında, akaryakıt konularında, çiftçilerimizin sorunları çözülmüş, çiftçilerimiz mutlu ise, halkımız ucuz ekmek alıyor, tarım üvey evlat muamelesi görmüyor, tarımda teknoloji kullanıyor, Tarım 4.0’ı yaşıyorsak,  Sudan’ da değil, Mars' ta bile tarım yapalım.. Ekonomimize katma değer sağlayalım. 

Dürüst olarak, biz neredeyiz, biz ne yapıyoruz? Biz bunu biliyormuyuz??

İnternetten şu soruların cevabını neden araştırmıyoruz? Biraz okusak, araştırsak ve paylaşsak tarımda gerçek gündem değişmez. Sorunlara daha kısa sürede çözümlenir. Tabii bu isteniyorsa… 

Venezuela çiftçisi bu işi neden yapmıyor?

Sorunları nedir?

Venezuela'da tarımın zorlukları nelerdir?

Venezuela'da tarımın durumu nasıldır?

Venezuella yakıt eksikliği bir sorun mu?

Venezuelalıların gıda güvensizliğini de artırıyor mu?

Tarım Reformumda yaşanan sorunlar nelerdir? 

Yakıt eksikliği, Venezuela'da tarımsal faaliyetleri tehdit ediyor mu? Kriz derecesinde mi?

Venezuela'daki mazot kıtlığı gıda güvensizliğinde ciddi bir artışa neden olabilir mi?

Venezuela'da İklim Değişikliği ile mücadelede yapılıyor mu?

Ukrayna'daki savaşın bir sonucu olarak Latin Amerika'da gübre eksikliği var mı?

Venezuela'da tarımsal üretim gübre eksikliğinden etkilendi mi?

Bunlar çok basit sorular. 

Bu konularda, ilgili otorite, örneğin Tarım ve Orman Bakanlığı, mutlaka bilim ışığında gerekli araştırmaları yapıyor ve doğru ve güvenilir verilerle, doğru ve güvenilir analizler yaparak kararlar alıyordur. 

Dünyada ticarette her şeyin mubah olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. 

Bu konuların çözümü öncelikle bilim ve kaliteli eğitim, liyakat, zihniyetin değişmesi, geleneksel yönetimden çağdaş yönetime geçiş, üretim planlaması, tarımda teknoloji kullanımından geçiyor.

Çiftçilerimizin cebine para girmesi, mutlu olmaları, sorunlarının çok kısa sürede çözülmesi, sadece tarım sektöründe değil, tüm sektörlerde yatırım projelerinin odağında önce insan, önce toplum olması gerektiği unutulmamalıdır.