Dünya tarım politikaları!

Dünya tarım ekonomisi!

Dünya tarımında teknoloji!

Dünya tahıl durumu!

Buğday piyasası jeopolitiğin pençesinde mi?

****Dünyada tarımda gelişmiş ülkelerin ortak özellikleri nelerdir?

Kısaca özetlemek gerekiyor.

Tarım politikaları, üretim planlamaları ve yol haritaları var. Bunlar hükümetler değişse de devam ediyor. Her bakanın bir politikası yok. Bakan gidince bu politikalar bitmiyor..

Bilime ve kaliteli eğitime önem veriyorlar.

Liyakat çok önemlidir.

Zihniyet değişikliğine anında gidiliyor.

Geleneksel yönetimden çağdaş bir yönetime geçilmiştir.

Tarım Bakanlığı sadece düzenleme ve denetleme görevini yapıyor. Diğer tüm görevleri çiftçinin odaları, birlikleri, kooperatifleri yapıyor.

Çiftçinin sivil toplum kuruluşları siyasi partilerin değil çiftçinin arka bahçesidir.

Çiftçinin sivil toplum kuruluşlarının, politik güçleri ve kuvvetli lobileri var.

Verdikleri hedefi yakalamayan, başarısız olanlar başkan ve yönetimler hemen görevi bırakıyorlar.

Ver desteği gelsin oylar değil, destekle çiftçi kazansın, ülke ekonomisine katma değer sağlansın politikası uygulanıyor.

Doğru ve güvenilir verilerle doğru ve güvenilir analizler yapıyorlar…

Bilim ışığında projeli çalışıyorlar. Etüd fizibilite, ekonomik ve etki analizlerini çok önemli görüyorlar.

Tarıma bütüncül bakıyorlar. Beraber düşünüyorlar, birlikte karar veriyorlar.

Koltuğa göre mi adam, adama göre mi koltuk sorununu çözmüşler.

Sorunların sistemden kaynaklandığının farkındalar.. Sistem sorunlarını çözüyorlar.

Bağımsız birimler izliyor değerlendiriyor ve raporluyor.. Ona göre çözüm üretiyorlar.

Çözümsüzlüğe, gün geçirmeye, saltanat odaklı, koltukta daha fazla oturmaya odaklı çalışmıyorlar.

Dünyada savaşlar çıktığında, iklim değişiklikleri sorun yarattığında veya salgın hastalıklarda yani krizlerde risk planları var.

Gerektiğinde hemen yapısal reformları yapıyorlar.

Ülke ekonomileri, halkı, tüketicisi ve çiftçisi en az zararlarla krizleri atlatıyorlar.

Tarıma devam ederken daha fazla kaliteli standart üretiminden, maliyeti düşürmeden, teknolojiyi daha fazla kullanmadan ve akıllı tarımdan vazgeçmiyorlar.

Çiftçi mutlu ve para kazanıyor..

Dünya tarım ekonomisi!

****IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu: 'Henüz en kötüsü yaşanmadı. Raporda neler var?

Küresel ekonomi zor durumda,

Yüksek enflasyonun, çoğu bölgede sıkılaşan mali koşulların, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşın ve Covid-19 salgınının ekonomik görünüm üzerinde ağır bir baskı oluşturduğu kaydedildi.

IMF, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme beklentisini yüzde 3,2 olarak korurken, gelecek yıla dair tahmini yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye düşürdü.

Raporda Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisi yüzde 5, gelecek yıl ise yüzde 3 olarak öngörüldü.

Raporda, Türkiye için 2022 yıllık enflasyon beklentisi yüzde 73,1 olurken, enflasyonun 2023'te yüzde 51,2'ye gerileyeceği tahmin edildi.

Küresel enflasyonun ise 2021'de 4,7'den 2022 yılında yüzde 8,8'ye yükselmesi öngörülüyor.

2023 yılında 6,5'e düşmesi beklenen enflasyonun 2024 yılına kadar yüzde 4,1'e ineceği tahmin ediliyor.

IMF, küresel ekonomideki zorluklarda "henüz en kötüsünün yaşanmadığını" ve birçok kişi için "2023 yılının durgunluk gibi hissedileceğini" söyledi.

IMF'nin raporunda, "Küresel ekonominin gelecekteki sağlığı, kritik olarak para politikasının başarılı bir şekilde ayarlanmasına, Ukrayna'daki savaşın seyrine ve Çin'deki gibi salgınla ilgili arz yönlü daha fazla aksama olasılığına bağlı" denildi.

***Teknoloji, modern çiftçiliğin anahtarıdır.

İklim değişikliği ve ekilen arazilerin daralması gibi sayısız zorlukla karşı karşıya kalan modern çiftçiler, ayakta kalabilmek için teknolojiye ve yeniliğe yönelmek zorunda kalıyor. Teknolojinin tarımdaki rolü çok önemlidir.

Tarımsal çözümler tasarlama, üretme ve dağıtmada neler yapılıyor?

Günümüz çiftliklerini daha üretken ve daha karlı hale getirmek için ne kadar çalışıyoruz?

Ancak tarım dünyası hızlı değişirken, biz ne yapıyoruz?

Hassas tarım yeteneklerimizi geliştirebiliyormuyuz? Tarım makineleri, uygulama kontrolleri ve elektronik sistem bileşenleri için otonom yazılımlar alınıyor.

Acaba teknoloji tarımı artırmaya nasıl yardımcı olabilir?

Teknolojinin sunduğu büyük fırsatlardan çiftçimiz ne kadar yararlanıyor? Artık teknoloji hayatımızın bir parçası oldu? Şüphesiz, teknoloji çiftçiler için çok büyük fırsatlar sunuyor. Teknolojinin hayatımızın bir parçası olduğu zamanlarda yaşıyoruz. Çiftlik üretkenliğinin artması gerekiyor. Girdi maliyetlerinin düşmesi, açlığın ve kıtlığın önlenmesi gerekiyor.

İklim değişikliğini yaşıyoruz. Nadas süreleri değişiyor. Bazı zararlılar yok oluyor, yeni zararlıları görüyoruz. Bazen de zararlı ve hastalıkların arttığını görüyoruz. Bunlar nasıl önlenir? Bütün bunlar gerçek zamanlı olarak teknoloji entegrasyonunu gerektiriyor.

Hassas tarım, çiftçiler için veriye dayalı tarım uygulamalarını kolaylaştırmak için analitiği kullanarak çiftlik verimliliğini artırır ve girdi israfını azaltır. Sonuç olarak, teknoloji önemli ekonomik, sosyal ve çevresel faydalar sağlayabilir. Teknoloji aynı zamanda çiftçiliği gençler için heyecan verici hale getiriyor. Teknolojiyi anlıyorlar ve hızla çiftçilik işlerine dahil oluyorlar. Makinelerle birlikte gelen yenilikçi özellikleri kullanmayı, verileri analiz etmeyi ve gıda üretimini ve çiftliklerinin karlılığını iyileştirmek için uyguladıkları faydalı bilgilere dönüştürmeyi kolay buluyorlar.

Çiftlik mekanizasyonu, özellikle gıda güvenliğini artırmada gereklidir. Gerçekte, çiftçiler üretime ne olacağından emin olmadan üretirler. Mekanize olmak, çiftçilerin öngörülemeyen hava koşulları, mahsul ve hayvancılıkta büyük verim kayıplarına neden olabilecek zararlı veya hastalık salgınları ile karşı karşıya kaldıklarında hızlı tepki vermelerini sağlar. Ayrıca çiftçilerin teknolojiler, yenilikler ve süreç iyileştirme gibi tarım tekniklerini geliştirmelerini sağlayarak daha iyi üretkenlik sağlar.

Mekanize etme, arazi hazırlama, dikim, toprak işleme, balyalama ve hasat söz konusu olduğunda, manuel veya hayvan emeği kullanmaya kıyasla, büyüklük sıraları ile verimliliği artırmanın genel üretkenliğine yardımcı olur.

Çiftçiler artık traktör ve aletlerin mevcudiyeti ile tarımsal koruma uygulamalarını kullanabildiklerinden, mekanizasyon kaynakların korunmasında da rol oynamaktadır. Zamanında ekim, zararlı ve yabancı ot kontrolü, doğru gübre uygulaması, hasat ve iyileştirilmiş arazi kullanımı gıda güvenliğini büyük ölçüde artırır.

Bu nedenle, ülkelerde makineleşme giderek daha fazla benimseniyor. Çiftlik mekanizasyonu önem kazanıyor.

Tüm değer zincirinde sürdürülebilir tarım için akıllı çözümler sunuluyor.

Akıllı Tarım neden önemlidir?

Akıllı tarım yenilikleri, çiftliklerin ve makinelerin daha düşük girdi ve daha yüksek verimle daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Akıllı çözümler, sıfırdan üretkenlik için tasarlanıyor. Ortamı algılarlar, toplanan bilgilere dayanarak gereken eylemleri belirlerler ve ardından gerçek zamanlı olarak verilere dayalı olarak en uygun şekilde yürütürler.

Uygulamaya özel ekipmanlar gündemdedir.

Hasat makinelerinin özellikleri artıyor.

Çiftçilerin karşılaştığı zorluklarda var?

Küresel dünyadaki belirsizlik etkisi var.

İklim değişikliği ve değişken piyasa çok önemli..

Tarım teknolojisine girişte engeller var.  Yeterli beceriler, tarım ekipmanlarına erişim, finansman, politika ve çöken altyapılar..

Bu konularda çok ciddi tarımsal destek sağlanıyor.

Gençlerin sorunları çözülüyor, genç çiftçi oranı artırılıyor.

Tarımın geleceği bugünün elindedir. Yarının çözümlerini bugünden düşünmez ve uygulamazsak, gelecek bulanıktır. Bugün harekete geçersek, gelecek parlak görünüyor.

Dünya, 2030 yılına kadar tamamen özerk bir çiftçilik dünyasını nasıl inşa etmeyi planlıyor?

Çiftlik traktörü sürücüsüz tamamen otonom bir versiyonuyla doruğa ulaştı.

Otomasyon, veri analitiği, GPS rehberliği, nesnelerin interneti bağlantısı ve yazılım mühendisliği alanlarındaki çalışmalar çok önemli aşamalara geldi.

Tarımda şirketler, dünyanın önde gelen yapay zeka ve robotik şirketlerinden olabilir.

Direksiyon başındaki bir çiftçi yerine yapay zeka tarafından sürülen tamamen otonom 8R çiftlik traktörünü daha çok görebiliriz.

Teknoloji değer yaratırken, çiftçiler için üretkenliği, karlılığı ve sürdürülebilirliği artıracağı bekleniyor.

Kullanılan yapay zeka, bilgisayarla görme ve yapay zekayı içeriyor. Robotlar görüyor ve ilaçlama yapıyor. Yabancı otu bitkilerden ayırmak için robotlar düzinelerce gelişmiş kamera ve işlemci kullanıyor.

Bu girişimler ayrıca çiftliklerdeki su israfını düzeltiyor.

****Japonya’da üretici perspektifinden Akıllı Tarım Düşüncesi nasıl?

Endonazya, Tayland, Vietnam, Malezya ve Filipinleri yakında inceliyorlar. Akıllı tarım konusunda bu ülkeler çok ilerideler…

Modern tarıma (Hassas tarıma), akıllı tarım, mekanizasyon çok önem veriyorlar.

Endonezya hükümeti, üreticilerin sadece üretim teknolojisine sahip olmalarını değil, aynı zamanda üreticiler için bir "yönetim anlayışına" sahip olmalarını da amaçladı.

Hükümetin teknolojik yenilik kavramı çok değişik.. 2018'den beri "Akıllı Tarım 4.0" kavramını uygulamalı tanıtıyorlar. Tarım makinelerinin otomasyonunu teşvik ediyorlar. 

Akıllı tarım makinelerinin maliyeti yüksektir ve küçük çiftçiler onu satın alıp kullanmayı göze alamıyorlar. Yatırımın geri kazanılması 5-8 yıl sürüyor.

Küçük ölçekli çiftçilerin akıllı tarımı başlatmak için devlet desteği var. Özel sektör, akıllı tarım teknolojisini yalnızca orta ve büyük ölçekli çiftçilere sağlıyor.

Bilime, kaliteli eğitime ve tarımsal yayıma çok önem veriyorlar. Doğru ve güvenilir bilgi donanımlı alaylı ve mektepli tarım danışmanları ile akıllı tarımla ilgili sorunların daha kolay çözüleceklerinin farkındalar.

 Japonya'nın, "küçük çiftçileri terk etmeyen" akıllı tarımı ilgi görüyor.

Akıllı tarımının yalnızca büyük ölçekli çiftçileri değil, aynı zamanda küçük ve orta ölçekli çiftçileri de dahil etmeye çalışıyorlar.

****Yaklaşan kışın gelmesiyle birlikte, Japonya'nın enerji sorunları büyüyor. Rusya, doğalgaz ihracatını kesintiye uğratmak ile tehdit ediyor. Yen'in değer kaybetmesi nedeniyle artan yakıt maliyetleri nedeniyle elektrik fiyatları yükselirken şirketler ve halk durma noktasında. Şu anda enerjiyi güvence altına almak, ince bir buzun üzerine basmak gibidir ve soğuk dalgası veya bir elektrik santralinde kaza gibi öngörülemeyen durumlar meydana gelirse, bu bir

*****Ukrayna ayçiçeği ihracatına kısıtlama getirmeyi değerlendirecek!

****Ukraynalı buğday, Irak'ın satın alma ihalesinde en düşük teklifi verdi. Ukrayna'dan tedarik edilecek buğday için ton c&f başına 386 dolar…

****AB mısır ithalatı, daha küçük mahsulle yüksek kalmaya devam ediyor

Avrupa Birliği, kuraklık nedeniyle 2007/08'den bu yana en küçük mısır mahsulünü bekliyor ve üretim tahminleri bir önceki yıla göre yüzde 21 azaldı.

Küresel mısır yüksek kalmaya devam ediyor ve Avrupa Birliği'nde yem için alternatif tahılların kullanımını destekliyor. AB'nin arpa ve buğday üretimi de mısır kadar dramatik olmasa da önceki yıla göre düştü. 

****USDA Raporu Ekim 2021!

****USDA'nın Raporlarındaki Verim Düşüşleri Tahıl Fiyatları artırır mı?

Analistler ve tüccarlar, Rusya ve Ukrayna'daki değişikliklere özellikle dikkat ediyor. Özellikle mısır söz konusu olduğunda, Ukrayna beklenenden daha iyi durumdadır. Rus buğday hasadı USDA'yı birçok analist için şaşırtıcı bir şekilde değiştirmedi.

USDA, buğday fiyatlarının düşmesine neden oldu. Mısır fiyatları sabit kaldı ve soya fasulyesi keskin bir şekilde yükseldi. Mısırda buğdaydan daha fazla değişiklik oldu. 

Çarşamba akşamı, Chicago'daki ön buğday sözleşmesi (Aralık 2022), kile başına 882 sentten 19 sent düştü. Kuzey ABD ve Kanada'da yetiştirilen yüksek proteinli bahar buğdayı 18 sent kaybetti, kile başına 967 sente düştü. ABD mısır fiyatları yatay seyretti.

Ön ABD mısırı (Aralık) CBOT'ta kile başına 693 sentten işlem görüyordu. Chicago Board of Trade soya fasulyesi fiyatları , raporun yayınlanmasından sonra keskin bir şekilde yükseldi . Soya fasulyesi kile başına 20 sent artarak 1.396 sente çıktı.

Kanada'da önde gelen kanola fiyatları 6 CAD artarak ton başına 865 CAD'e yükseldi.

Denizaşırı ülkelerden gelen spesifikasyonlar doğal olarak Avrupa tahıl fiyatlarını etkiledi . Paris'teki MATIF'te, ilk buğday sözleşmesi (Aralık) 3 avro düşerek ton başına 353 avroya düştü. İlk mısır sözleşmesinin (Kasım) fiyatları 0,50 Euro düşerek ton başına 340 Euro'ya düştü.

Kanola fiyatları soya ve kanola ile yükseldi. Kasım ayının ilk ayı ton başına 3 EUR artarak 633 EUR'ya yükseldi.

Buğday 2022 Verileri - 1977-2021 Tarihsel - 2023 Tahmini - Fiyat - Teklif - Grafik

Chicago buğday vadeli işlemleri, en son Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri'nin (WASDE) ardından 10 Ekim'de üç ayın en yüksek seviyesi olan 9.4$'dan gerileyerek kile başına 8.9$'ın altına düştü. Yerel rezervler beklenenden fazla arttı. Mississippi Nehri boyunca düşük su seviyelerinin sevkiyatları yavaşlatması nedeniyle ABD buğday ihracatı 50 yılın en düşük seviyesine ulaşacak. Aynı zamanda, bu tedarik sorunları, Ukrayna'nın tahıl arzındaki kesintinin yanı sıra küresel olarak giderek artan olumsuz hava koşullarına ek olarak, bazı yatırımcıları bu kış bir gıda krizi konusunda endişelendiriyor.

Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışma kısa vadede piyasaları desteklemeye devam ediyor. Uzun vadeli durgunluk endişeleri piyasalar üzerinde bir miktar baskı görebilir.

Ukrayna'daki sıkı küresel arz ve gerilimler, fiyatların kısa vadede desteklenmesini sağlıyor. Daha uzun vadeli odak, küresel pazarda artan arzı görebilecek Güney Amerika ekimleridir.

Arpa piyasaları, arz görünümlerinin sıkı kalmasıyla birlikte daha geniş tahıl kompleksini takip etmeye devam ediyor.

Ukrayna ihracatına ilişkin belirsizlik artıyor ve önümüzdeki hafta da izlenmesi gerekiyor.

****Buğday piyasası jeopolitiğin pençesinde mi?

Uluslararası tahıl borsalarında buğday fiyatları, Ukrayna'da artan gerilimler nedeniyle geçen ay yüzde 10 ila 15 artmıştı.

Paris'teki Matif, Eylül ayının başında Aralık ayında teslimatta buğday öğütmek için ton başına 318 Euro kaydetti. Bu, geçen hafta ton başına maksimum 364 Euro'ya yükseldi, bu Haziran sonundan bu yana en yüksek fiyattı.

Yükselen fiyatlar esas olarak Ukrayna ve Rusya arasındaki ihtilaftaki gerilimlerden kaynaklanıyor. Bu nedenle analistler, Karadeniz'deki üç limandan tahıllar için ihracat koridoru anlaşmalarının sürdürülebilirliğinden şüphe ediyor.

****Önemli bir konu;

Dünya çapında buğday stoğunun 2019'dan beri düşmesinden kaynaklanan gergin bir piyasa hissiyatından bahsediliyor. Arz, yapısal olarak artan dünya talebinin gerisinde kalıyor. Sonuç olarak, dünya buğday dengesi daha da sıkılaşıyor.

USDA Tarım Bakanlığı'nın Ekim ayı Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri raporundaki en son tahmin rakamları bu bulguyu doğrulamaktadır. USDA, 2022-2023 kapanış buğday stoklarını 267,5 milyon tona düşürdü. Bu, 2017 yazından bu yana en düşük seviyedir.

***Kanada'nın düşük stokları ve ürün fiyatlarını güçlendiriyor.

Küresel bir pandemide kesintiye uğramış tedarik hatları, jeopolitik, kasırgalar ve kontrolsüz talep: ENFLASYON nasıl yazılır?

İklim değişikliğinin üretime etkisi oluyor.

BM'nin yardımıyla açılan bu ticaret yollarının ne kadar süreceği belli değil. Rus saldırganlığı, Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı yaptırımlarıyla birleştiğinde, blok ile enerji ihraç eden dev arasındaki ticareti aşındırdı, bu da enerji kıtlığına ve fiyatların patlamasına neden oldu.

Pandeminin başlangıcından bu yana küresel olayların gübre fiyatlarını nasıl etkilediğini görüyoruz.

Ancak, Rus savaşının, kötü hava koşullarının üretim merkezlerini alt üst etmesinin, artan bir enerji krizinin, sıkışık sevkiyatın ve son olarak Ian Kasırgası'nın gübre pazarlarında bir karışıklık tsunamisi yarattığını söylemek doğru olur.

Karıştırıcı faktörlerin sayısı göz önüne alındığında, gübre fiyatlarının yakında gevşemesinin beklenmediğini görmek şaşırtıcı değildir.

***Sonuç olarak;

Emtia piyasalarında ve başka yerlerde küresel olarak enflasyon oranlarının yükselmesine yardımcı olan muazzam talep nihayet azalıyor olabilir. Merkez bankaları enflasyonu baskı altına alırken, genel olarak durgun küresel ekonomik büyüme bekleniyor. Çin'in sıfır COVID politikaları muhtemelen üretim üretimini ve tüketici talebini azaltacaktır. Asya bu etkinin çoğunu hissedecek, ancak Brezilya da hissedecek. Çin alım yapmazsa, küresel hububat ve yağlı tohum arzı, yılın ilk yarısında ulaşılan yüksek seviyelerden gördüğümüz emtia fiyatlarındaki düşüşü devam ettirebilecek bir gerileme görebilir.

**Rusya ve Çin'de güçlü mahsul raporları, Karadeniz bölgesinde açık sınırların devam etme olasılığı ve Güney Amerika'dan mükemmel soya ticareti, önümüzdeki aylarda fiyatları zayıflatabilir. Ancak Avrupa mahsullerinde büyük düşüşler, sınır kapanma tehdidi ve kanola, bakliyat, arpa ve buğday için hala güçlü talep tahminleri, fiyat gücünün devam etmesi anlamına geliyor. 

**Reuters'in haberine göre, doğu Avustralya genelinde yaygın yağışlar buğday kalitesini etkileyebilir. 

**Rosario Tahıl Borsası'na göre, Arjantin'in buğday hasadı, soğuk hava ve kuraklık koşulları nedeniyle muhtemelen son 7 yılın en düşük seviyesindedir.

**Reuters'in haberine göre, Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasından çekilmeye hazır olduğunu bildirdi. Rusya, art arda üçüncü hafta artan buğday ihracatına rağmen tahıl ve gübre ihracatında zorlukla karşılaştığından defalarca şikayet etti. Rusya bu sezon Temmuz-Haziran ayları arasında 13,2 milyon ton buğday ihraç etti. Bu hafta tarım bakanlığı buğday için ihracat vergisini %34 artırarak 46.53 $/MT'ye revize etti. BM yetkilileri, Kasım ayında sona erecek olan anlaşmanın yenilenmesini görüşmek üzere bu hafta sonu Moskova'da olacak.

Şimdi düşünelim. Biz ne yapıyoruz? Nasıl bir politika izliyoruz? Üretim planlamamız var mı? Çiftimiz mutlu mu?