Bu sözü, “Bilim İnsanı Albert Einstein” söylemiş. Sözün gerisi şöyle: Arı olmazsa, tozlanma olmaz, bitki olmaz, hayvan olmaz, sonunda da insan olmaz.

***Bal arıları bir kilo bal yapmak için dört milyon çiçekten nektar toplar.

**Bu yıl beşinci kez Dünya Arı Günü'nü kutlayacağız. Ayrıca 2022 Avrupa Gençlik Yılı olduğu için bu yılki kutlamanın ana konusu “Gençlik ve Arıcılıktır”. 

**Bu yıl, “tozlayıcıların çeşitliliğindeki kalıcı düşüş” konusu gündeme getirilecektir.

***Dünya Arı Günü, arıların ve diğer tozlayıcıların insanları ve gezegeni sağlıklı tutmada oynadığı önemli role dikkat çekmek için her yıl 20 Mayıs'ta kutlanıyor. Her yerde hükümetlere, kuruluşlara, sivil topluma ve ilgili vatandaşlara tozlayıcıları ve habitatlarını koruyacak ve geliştirecek, bolluk ve çeşitliliğini artıracak ve arıcılığın sürdürülebilir gelişimini destekleyecek eylemleri teşvik etme fırsatı sunar.

**Dünya Arı Günü, arıların ve diğer tozlayıcıların gelişebilmesi için hayatta kalma koşullarını iyileştirmek için tozlayıcıların yaşam alanlarına ışık tutar.

*FAO, bu yıl Dünya Arı Günü'nü sanal bir etkinlikle, "Arı ile Uğraş, Arı ile Meşgul Ol, Arıların ve arıcılık sistemlerinin çeşitliliğini kutlamak" teması altında kutlayacak.

Ülkemizde, “Arıları Koru, Gençliği Yaşat” sloganıyla 2022 Dünya Arı Günü kutlamaları Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği öncülüğünde Tokat’ta gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, 47. APIMONDIA (Dünya Arıcılar Birliği) Kongresi 24-28 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul’ da yapılacaktır. 

Acaba;

*İklim değişikliğine duyarlı olunmazsa,

*Kontrolsüz zirai ilaç kullanılırsa,

*Tarımsal üretimde aşırı gübre kullanımı sonucunda üre, nitrat ve nitrit gibi azotlu maddeler sulara karışırsa, 

*Kirlenen bu su kaynaklarından bal arıları da yararlanırsa,

*Arıların ve diğer tozlayıcıların gelişebilmesi için hayatta kalma koşullarını kötüleşirse,

*Dünyamız özellikle tarımda arıların yok olmasıyla, bedelini çok ağır ödeyeceğimiz bir sorunla karşı karşıya kalırsa,

*Küresel arı popülasyonu düşmesine duyarsız kalınırsa,

*Meyvenin, sebzenin ve tohumum olmadığı bir dünyada kalınırsa,

*İnsan ve hayvan beslenmesi konusunda zorluklar çekilirse,

*Yaşam alanları desteklenmezse,

*Sağlıklı ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik korunmazsa,

*Birçok bitkinin hayatta kalmasını ve üremesinin sağlanmasında, ormanların yenilenmesinin desteklenmesinde, sürdürülebilirliğin ve iklim değişikliğine uyumun teşvik edilmesinde, tarımsal üretimlerin niceliğinin ve kalitesinin iyileştirilmesinde büyük rol oynadıklarının farkında olunmazsa,

*Ülkemiz ekonomisine katılan katma değer azalsa,

*Dünyamız ve ülkemiz arıcıları yıllarca kaybettiği koloni sayısı dikkate alınmazsa,

*Tozlayıcılara dikkat çekilmezse,

*Tozlayıcılara yardımcı olmak için her eylemde yerimizi almazsak tozlayıcıların sağlıklı kalmasını sağlamada bir katkımız olmazsa,

*Bitkilerde meyve ve tohum bağlanmazsa,

*Arıcılıkta teknolojiden (Yapay zekâ, arı robotu, sensörler, Nesnelerin İnterneti (IoT) yararlanılmazsa,

*Daha fazla çeşit ve kaliteye de olanak sağlayarak gıda güvenliğine ve beslenmeye katkı bulunmazlarsa,

*Dünyadaki mahsul üretiminin yüzde 35'ini etkilenirse, 

*Dünya çapında önde gelen gıda mahsullerinin %87'nin çıktısını ve ayrıca birçok bitki türevi ilacın üretimini artırmazlarsa,

*Bilimin gösterdiği sorunlar dikkate alınmazsa,

*Bu sorunların çözümünde siyasi irade olmazsa,

***Bitki çeşitliğinin devamının sigortası arı olmazsa,

*****Ne olur?

*Arılar ve tozlayıcılar yok olursa ne olur?

****Bunu biliyormusunuz?

Dünya’da gıda maddelerinin %90’ı 82 bitki türünden elde edilir. Bu türlerden 63’ü (%77) arılar tarafından tozlaşmaya gereksinim duymaktadır. Özellikle 39 bitki türü (%48’i) için tozlaşmanın arılar tarafından yapılma zorunluluğu bulunmaktadır. Bundan dolayı, insan gıdasının 1/3’ü doğrudan veya dolaylı olarak tozlaşmaya ihtiyaç duyan bitkilerden üretilmektedir. 

*Çok çeşitli arıların ve sürdürülebilir arıcılık sistemlerinin önemi, karşılaştıkları tehditler ve zorluklar ve bunların geçim kaynaklarına ve gıda sistemlerine katkıları konusunda farkındalık yaratmak zorundayız.

**Arıları nasıl destekleyebileceğimizi ve sırayla destekledikleri geçim kaynaklarını ve sistemleri yeniden düşünmenin zamanı geçiyor.

*Arıların ve diğer tozlayıcıların insanları ve gezegeni sağlıklı tutmada oynadıkları temel rol ve bugün karşılaştıkları birçok zorluk hakkında farkındalık yaratmalıyız.

**Bugün arılar, tozlayıcılar ve diğer birçok böcek bolluk içinde azalmaktadır. Bu konuya dikkat çekmeliyiz.

**Yerel arıcılarınızdan veya balı bir arıcıya kadar izlenebilen güvenilir markalardan bal ve diğer arı ürünlerini satın alınmalıdır.

**Arılar ve diğer tozlayıcılar için kır çiçekleri çok önemlidir. Bu nedenle çimlerinizin Mayıs ayının sonuna kadar büyümesine izin vermeliyiz.

**Dünya kamuoyunun ve siyasi karar alıcıların dikkatini arıları korumanın önemine çekmeliyiz.

**Arılara ve diğer tozlayıcılara bağımlı olduğumuzu hatırlatmalıyız.

**Küresel gıda arzı ile ilgili sorunların çözülmesine ve gelişmekte olan ülkelerdeki açlığın ortadan kaldırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunacak arıları ve diğer tozlayıcıları korumalıyız.

**Arılar biyoçeşitlilik kaybını ve ekosistemlerin bozulmasını durdurmak ve böylece “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine” ulaşılmasına katkıda bulunur.

*Nerede çalışırsak çalışalım. Konuyla ilgili olmak zorundayız.

**Gıda güvenliği, açlığın küresel olarak ortadan kaldırılması, çevreye ve biyolojik çeşitliliğe özen gösterilmesi ışığında arıların ve diğer tozlayıcıların insanlık için önemi konusunda her yerde farkındalık yaratmalıyız.

**Arıların ve yabani tozlayıcıların önemini tanıtmalıyız, farkındalık yaratmak ve arılar için etkinliklerin arttırılması çağrısında bulunan her türlü girişime katkı vermeliyiz.

**Arıların bu gezegende hayatta kalmamız için son derece önemli olduğuna ve çeşitli nedenlerle (özellikle de birçok ülke ve bölgede kritik tehlike altında olduklarına) çekmeliyiz. 

**Arıların en büyük tehlikesinin, iklim değişikliği olduğunu unutmamalıyız.

**Arıların temiz havaya, temiz suya ve daha geniş anlamda temiz bir çevreye ihtiyacı vardır. Çevreyi korur. Arıların yaşamasını sağlarsak insanlar da daha güzel ve sağlıklı bir çevrede yaşayacaklardır. Ama en önemlisi, arıların ve diğer tozlayıcıların korunması için her bireyin rolünün çok önemli olduğunun hepimiz farkında olmalıyız.

***Arıcılık, milyonlarca arıcının geçim kaynakları ve refahları için arılara bağımlı olduğu yaygın ve küresel bir faaliyettir. 

Arıcılarımıza, arılara, tozlayıcılara duyarlı olan herkese binlerce teşekkürler..

Yeryüzünün en çalışkan canlılardan biri olan arılarımız yok olmasın..

****Ekmeğiniz tereyağlı ve ballı olsun…