Yerli ve milli tarım meselesi!

Ve sonunda tütünde ki gümrük vergisi oranı da sıfırlandı!

Özel şirketlere 300 bin tona kadar sıfır gümrük vergisi ile tütün getirme yetkisi verildi.

Dünyada kalite bakımından marka değeri olan Türk tütünü özellikle Anadolu'da Adıyaman, Denizli, Manisa, Samsun, Uşak, Bitlis, Trabzon ve Afyonkarahisar'da üretilen ve bölgeye önemli derecede katma değer sunan bir tarımsal üründü.

Artık onu da ekme diyorlar çiftçiye.

Yıllara göre tütün üreticini ele aldığımızda; 2002 yılında 405 bin olan üretici sayısı 2006'da çıkarılan tütün yasasıyla birlikte 252 bin üreticiye geriliyor 2018 yılında ise 55 bin 695 üreticiye düşüyor.

Bu veriler ışığında üretime baktığımızda ise; 2002 öncesi 250 bin ton olan üretim kapasitesi 2002'de 159 ton 2006'da 135 ton 2018 yılında ise 82.500 tona düşüyor.

Yıllar bazında tütün üreticisi ve üretilen tütünün tonajında ki düşüşe bakıldığında alınan kararların kimlere rant yarattığını görmek pekte zor değil.

Yine son veriler ışığında 2018 yılında tütün ihracatımız 51 ton iken, ithalatımız 111 ton olarak gerçekleşmiş.

Serbest piyasa koşullarında tütün üreticisi mağdur olmasın diye o zamanın tarım politikaları nerden nereye gelmiş bir bakalım.

İthalata konulan vergilendirme özellikle 2011 yılından sonra kademeli olarak düşürülmüş ve en sonunda, getiren istediği gibi getirsin, para mara almıyoruz denilerek gümrük vergisi sıfırlanmış.

1986 yılında ton başına 3 bin dolar olan gümrük vergisi

2011 yılında 2.250 dolara

2017 yılında 300 dolara

2018 yılında 150 dolara ve en sonunda;

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2019 yılında SIFIR olarak belirlenmiş.

Komşumuz Yunanistan'da da var olan tarım bakanlığı tütün üreticisini serbest piyasa koşullarında rekabet edebilsin diyerek bakın ne yapmış; Tütün satışı ve pazarlaması yapan küresel şirketlere ülkesinde lisans verme şartı olarak, sattığınız kadar tütünü yunan çiftçisinden alacaksınız demiş.

Onlarda Yunanistan pazarında faaliyet göstermek için ithalat değil yunan çiftçisinin ürettiği tütünü almak zorunda kalmışlar.

Buradan yerli ve milli davranan Yunanistan tarım bakanlığını kutlayarak yerli ve milli olandan yana politikalarında ülkemizde hayata geçirilmesini temenni ederiz!

YORUM EKLE