Tarım Bakanından açıklama: Fındık desteği ödemeleri hesaplara yatıyor! Tarım Bakanından açıklama: Fındık desteği ödemeleri hesaplara yatıyor!

TARIMDAN HABER ÖZEL /  Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından açıklanan, hayvancılık yol haritasında büyük bir öngörüsüzlük patlak verdi. 2024-2028 yıllarında uygulanacak hayvancılık yol haritası kapsamında anaç koyun keçi desteği kaldırılarak yerine aşısı ve kaydı yapılan kuzu ve oğlaklar destek kapsamına alındı. Ancak desteklemedeki bu değişiklik önceden üreticiye bildirilmediği için kuzu ve oğlakların neredeyse tamamına yakını ya kesildi ya da satıldı. Dolayısıyla Bakanlığın bu öngörüsüzlüğünden dolayı üreticiler anaç koyun keçi desteği de kaldırıldığı için 2024 yılında hiç bir destek alamayacak. 

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz şubat ayında Türkiye'nin Hayvancılık Yol Haritası'nı açıkladı. Yumaklı, hayvancılıkta yeni ve etkin bir destekleme modeline geçileceğini belirterek, "Buzağının yanı sıra, aşısı ve kaydı yapılan her kuzu ve oğlak için de destek veriyoruz" dedi.

Tarım Bakanı adına Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik imzalı 2 Nisan'da Tarım İl Müdürlüklerine bir yazı gönderilerek, küçükbaş hayvancılık desteklerinden anaç koyun keçi desteğinin kaldırıldığı yerine kuzu ve oğlağa destek verileceği bildirildi. Üretici mağduriyetinin yaşanmaması için de 2024 yılı doğumlu kuzu ve oğlaklarının acilen küpelenerek, gerekli aşılarının yapılması istendi.

ORTADA KUZU OĞLAK KALMADI BAKANLIK TALİMAT GÖNDERDİ!

Kuzu ve oğlak doğumları bölgelere göre değişirken, bazı bölgelerde doğumlar ağırlıklı olarak Ekim-Kasım aylarında, bazı bölgelerde de Ocak-Şubat aylarında yoğunlaşıyor. Ekim-Kasım aylarında doğan oğlak ve kuzuların bir çoğu kesime giderken, birçoğu da el değiştirmiş durumda. Ocak-Şubat doğumlu oğlakların da büyük bir bölümü yine Nisan ayında üreticinin elinden çıkmış olur.

ÜRETİCİLER DESTEKLERDEN TAMAMEN MAHRUM KALACAK!

Tarım ve Orman Bakanlığı destekleme sistemindeki değişikliği önceden üreticiye bildirmediği için kuzu ve oğlağını kestiren ya da satarak elinden çıkaran üreticiler, 2024 yılı desteklerinden yararlanamayacak. Anaç koyun keçi desteği de kaldırıldığı için küçükbaş hayvancılıkta üreticiler desteklerden tamamen mahrum kalacak.

ÜRETİCİ BİRLİKLERİ GEÇİŞ YILI UYGULANMASINI İSTİYOR

Üretici birlikleri, sahada yaşanan mağduriyeti Bakanlığa ileterek, sorunun çözümü konusunda bir geçiş yılının uygulanmasını istiyorlar. Aksi takdirde Türkiye’nin birçok bölgesinde küçükbaş hayvan üreticilerinin destekleme konusunda mağdur olacağını vurguladılar. 

ÜRETİCİYE DAHA FAZLA DESTEK VERİLECEK ANCAK ORTADA KUZU OĞLAK KALMADI!

Anaç koyun keçi desteği olarak üreticiye hayvan başı 100 lira destek verilirken, kuzu ve oğlak desteğinde üreticinin daha fazla desteklenmesi planlanıyor. Ancak üreticinin 2024 yılı destekleri kapsamında kuzu ve oğlak desteğinden yararlanabilmesi için kulak küpesi ile kayıt altına aldırarak istenilen aşılamaları yaptırması ve kuzu ve oğlağı 4 ay işletmesinde tutması gerekiyor.

Aksi takdirde kuzu oğlak desteğini alamayacak. Mevcut durumda da üreticiler önceden bilgilendirilmediği için 2024 doğumlu kuzu ve oğlakların çoğu ya kesime gitti ya da üretici satarak elden çıkarmış durumda. Bakanlık, 2024 yılı için bir geçiş yılı uygulamazsa ortada kuzu ve oğlak kalmadığı için üreticiler de bu destekten mahrum kalarak büyük bir mağduriyet yaşayacak.

BAKANLIK TEŞKİLATININ DA ELİ AYAĞI KARIŞTI! KÜPELEME VE AŞILAMANIN YETİŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL!

Diğer yandan Bakanlığın taşra teşkilatının kuzu oğlak desteği kapsamında istenilen aşılamaları da zamanında yapmasının mümkün görünmediği ve bundan dolayı da tarım ilçe müdürlüklerinde büyük bir huzursuzluk yaşandığına dikkat çekiliyor.

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 NİSAN'DA İL MÜDÜRLÜKLERİNE TALİMAT GÖNDERDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü 2 Nisan’da Tarım İl Müdürlüklerine bir yazı göndererek, 2024 yılı kuzu ve oğlakların küpelenerek, gerekli aşılarının biran önce yapılmasını istedi.

Bakan adına Genel Müdür vekili Salih Çelik tarafından gönderilen talimatta şunlar kaydedildi:

-2024 yılı hayvancılık desteklemeleri kapsamında, geçmiş yıllarda uygulanan anaç koyun keçi destekleme modeli yerine kuzu ve oğlak destekleme modeline geçilmesi planlanmaktdadır.

-Yetiştirici mağduriyetinin önüne geçilmesi adına, 2024 yılında doğan kuzu ve oğlakların zamanında küpelenerek kayıt altına alınması ve Bakanlıkça belirlenen programlı aşılarının tamamlanması büyük önem arz etmektedir. Yetiştiricilerimizin yeni destekleme modelinden mağdur olmadan yararlanması adına tüm taşra teşkilatımızın kuzu ve oğlaklarının küpe ve aşı kayıtlarına hassasiyet göstermesi gerekmektedir.

-Bu nedenle yıl içinde doğumu gerçekleşmiş, aşı ve küpe şartını sağlamayan kuzu ve oğlakların ivedilikle küpelenerek aşılanması, planlamanın yetiştiricilere de duyurularak farkındalığın oluşturulması hususunda gereğini rica ederim. 

Talimat1