Geçen hafta Cüneyt Arkın’ı kaybettik. Rahmetle anıyorum. Hakkında ne kadar güzel konuşuldu.. Hepimiz filmlerini seyrettik. Sanatçı olmak zor ama başrol oyuncusu olmak daha zordur.. Oğlu Murat'ın bayrağımıza sarılı tabutu başındaki konuşmasında ne demişti?

Cüneyt Arkın'a ağıt değil destan yazılır!..

***Kimi gittikçe kalır, kimi kaldıkça gider..." Özdemir Asaf.. Seni unutmayacağız…

***İnternette hap bilgiler, son hap bilgiler ve hap kitaplar diye bir konu var. Akıllı toplumlarda bu konu ile daha fazla karşılaşıyoruz. Hastalandığımızda hepimiz hap almışızdır. Hap bazen etkili olmaz, bazen zararlı etkileri ön plana çıkar. Ama çoğu kez etkili olur, bizi sağlığımıza kavuşturur. 

Genellikle birilerinin hazırladığı bilgilere, çaba harcamaksızın özet bilgiler ile ulaşılmaktadır. Bu bilgileri geliştirerek işletmeler daha ileriye gider. Bende bunu yapmaya çalışıyorum.

****Tarımsal Desteklemelerde Değişim 

Avustralya’ da tarımsal destekleme programı 6 yıllık olup 2017 yılında başladı 2023 yılında sona erecek. Avusturalya’da “Akıllı çiftlikleri artırmak için akıllı ortaklıklar” sloganıyla, bir destekleme programı, 2017 yılında açıklanmıştı.

Ulusal Toprak Bakımı Programı kapsamında;

- Yeni Akıllı Tarım Ortaklıklar arasındaki 250.000 $,

- Yeni ve yenilikçi sürdürülebilir arazi yönetim uygulamalarını

Kurmak için çiftçiler için 4 milyon $ arasında, çok yıllık hibe sunuyorlardı. 

Hibe programının amacı, Avustralya çiftliklerinde toprak, bitki örtüsü ve biyolojik çeşitliliğin durumunu korumak ve geliştirmekti.

Akıllı Tarım Ortaklığının, gelecek nesil sürdürülebilir tarım, ormancılık ve balıkçılık uygulamalarının geliştirilmesi, denenmesi ve uygulanmasını destekleyecektir" dendi. 

Yeniliği destekleneceğini ve bu ortaklık hibeleri daha büyük projelere verileceği ve deneyimli ve vasıflı kuruluşlar ve bireyler arasında etkili ortaklıklar kurulmasını destekleneceği belirtildi.

Avustralya’da sağlıklı ve üretken topraklara sahip olmak, biyoçeşitlilik ve bitki örtüsü çiftçileri, toplulukları ve tüketicileri etkilemektedir.

***Program altı (6) yıllık olup, bu kapsamda bu ortaklıklar şunları yapacaktı:

-Doğal kaynakların (özellikle topraklar ve bitki örtüsü) durumunu koruyan ve geliştiren yeni ve yenilikçi araçlar geliştirmek, denemek ve uygulamak,

- Verimli ve karlı tarım, balıkçılık, su ürünleri yetiştiriciliği ve çiftlik ormancılık endüstrilerini desteklemek,

- Avustralya'nın biyolojik çeşitliliğini koruyacaktır.

***Görüldüğü gibi artık tarımsal destekleme politikaları değişiyor. Bunun en önemli nedenleri;

-        Çiftçilerin gelir düzeylerinin artması,

-        Çiftçilerin tarımdaki yenilikleri daha kısa sürede benimsemeleri,

-        Çiftçilerin yatay ve dikey örgütlenmelerinde başarı,

-        Üretimdeki artış,

-        Çiftçilerin girdilerinin maliyetlerinin düşmesi,

-        Çiftçilerin bilinçlenmesi,

-        Destekleme politikalarının süresinin 5-6 yıllık olması,

-        Çiftçinin bu nedenle üretim planlaması yapabilmesi,

-        Teknoloji ile çiftçiye daha fazla tarıma odaklanması için süre kalması,

-        Devletin uyguladığı destekleme politikaları,

-        Çiftçinin ülkenin ekonomisine kazandırdığı katma değerin artması,

-        Devletin izleme değerlendirmeye önem vermesi,

-        Tarımsal desteklemede vergi indirimi veya vergi muafiyeti gibi tedbirler,

-        Akıllı teknolojinin tarıma dahil edilmesi destekleniyor,

-        Bilgi ve bilişim teknolojisi kullanan çiftçilere destekleme,

-        Üretim yöntemlerini ve ürün kalitesini yükselten çiftçilere teşvik….

***Ülkelerin gelirinin artması ve teknoloji nedeniyle, tarımı öğrenen, sorunlarını çözen çiftçilere artık üretimlerini artırmaları nedeniyle daha fazla destekleme veriliyor.

**Hedeflerini tutturan, hedeflerinde başarılı olan çiftçilere ek teşvikle verilmektedir

Böylece ülke kazanıyor. Çiftçi kazanırken tüketici ucuz sağlıklı, kaliteli ürünler alıyor.

***Tarımsal destekleme politikalarında ayrıca sosyal boyutta ön planda yer alıyor. Mikro düzeyde olarak insan, makro düzeyde toplum odakta merkezdedir.

Böylece gelir düzeyi düşük insanların sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşımı kolaylaşıyor.

****Avustralya Hükümeti Landcare'e yatırım yapıyor.

Landcare Australia, 30 yılı aşkın bir süre önce kurulmuş, arazi bakımı topluluğunu fonlarla destekleyen, kar amacı gütmeyen ulusal bir kuruluştur.

Landcare Australia, aşağıdakiler için paydaşlarla ortaklaşa kampanyalar geliştirir:

·        Bilgi paylaşımını desteklemek ve topluluk liderliği ve direncinin gelişimini teşvik etmek;

·        Arazi bakım topluluğunun başarılarını tanımak ve kutlamak;

·        Arazi bakımı faaliyetlerine katılımı ve gönüllülerin işe alınmasını ve elde tutulmasını teşvik etmek;

·        Çevresel sonuçları iyileştirecek kaliteli, uygulamalı projeler ve programlar için devlet, kurumsal ve hayırsever fonları ve ayni desteği çekmek,

·        Daha verimli ve karlı bir tarım endüstrisi sunacak sürdürülebilir tarım uygulamalarının benimsenmesini desteklemek.

Bu destek sayesinde Landcare Australia, çok çeşitli olumlu çevresel ve toplumsal sonuçlar elde eder, bunlar şunları içerir:

·        Entegre arazi yönetimine sürdürülebilir bir yaklaşım

·        Çevre koruma, arazi, su, sulama kanalları ve kıyıların geliştirilmesi ve korunması

·        Biyoçeşitliliği artırmak için doğal habitat restorasyonu

·        Avustralya'nın gıda ve tarım sistemlerinde dayanıklılık oluşturmak

·        Topluluklarda sosyal uyum ve refah yaratmak.

**Akıllı Çiftlikler

Avustralya Hükümeti Akıllı Çiftlikler programına (2017-18 ila 2022-23) 136 milyon dolar tahsis etti. Finansman, aşağıdakiler için en iyi uygulama, araç ve teknolojilerin geliştirilmesini ve benimsenmesini destekler:

-Çiftçiler ve arazi yöneticileri

-Balıkçılar

-Ormancılar

-Bölgesel topluluklar.

Bu, başarılı birincil endüstrileri ve bölgesel toplulukları destekleyen topraklarımızın, suyumuzun ve bitki örtüsünün korunmasını, dayanıklılığını ve üretken kapasitesini geliştirmeye yardımcı olacaktır.

Akıllı Çiftlikler, arazi yönetimi uygulamalarını ve biyoçeşitliliği iyileştirmeye odaklanacak. Ayrıca iklim, hava durumu ve pazarlardaki önemli değişikliklere uyum sağlamak için tarım sistemlerini de destekleyecektir.

****Program aşağıdaki unsurları:

***Akıllı Tarım Ortaklıkları

***Akıllı Tarım Ortaklıkları: Uygulama değişikliğine ve daha sürdürülebilir, üretken ve karlı tarım endüstrileri ve sistemlerine yol açan yeni ve yenilikçi araçlar geliştirmek, denemek ve uygulamaktır.

**Avustralya'nın biyolojik çeşitliliğini korumak

**Doğal kaynakların durumunu korumak ve iyileştirmek

Avustralya'nın ilgili uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olmak.

***Akıllı Çiftlikler Küçük Hibeler var.

Avustralya bakalım 2023 yılı sonrası için nasıl bir destekleme programı ile karşımıza çıkacak…

***Artık gelişmiş ülkelerde destekleme politikaları değişiyor. Acaba biz ne yapıyoruz. Ver oyu al desteği yerine akıllı tarım yap ülkene katma değer sağla al desteği olmalıdır.. Verilen destek artmalıdır.. Sonuçta çiftçi, tüketici, halk  kısaca herkes mutlu….  

***Ülkemde önce hedef Türkiye 4.0 olmalıdır. Bunun altında hedeflerden biride, Hedef Tarım 4.0 olmalıdır.

İnadına akıllı üretim,

Böylece daha fazla üretim,

Daha az girdi kullanımı,

Daha düşük maliyet,

Daha fazla kazanç,

Nasıl mı? Bilim ışığında planlı, projeli yürümek olur.

Masanın etrafına oturulduğunda tek düşünce ülkemizin çıkarları olmalıdır.

***Bizimde tarımsal destekleme politikamız değişmelidir. Haftaya dünya Tarım 4.0’a nasıl koşuyor? Ondan bahsetmek istiyorum. Nasıl hepimizde bir cep telefonu varsa tarımda gelişen teknoloji kullanmak zorundayız.

***Tarımda artık sistem mühendisliği gelişiyor. İyi bir sistem uçaklardaki otomatik pilot gibidir. Şartları ölçümleyip, buna uygun yöntemlerin hızla uygulanması ile sorunsuz bir ilerleme sağlanır.

****Bir sorun bir çözüm!!!

Koltuk makam mevkii “Nominal Değer”

Üstüne oturana “Reel Değer” olsun.

Koltuk, üstünden oturandan değerli ise

Oturanlar, koltuk kadar değerli değilse

O zaman sorun çıkıyor.

Sorun çıkmaması için,

Doğru insanları doğru yere getirmektir.

***Tarımla ilgili kaç bakan, gazeteci, tv kanalı, tv programcısı, tarımcı tanıyorsunuz?

***Tarım paydaşları arasında iyi oyuncu sayısı çok az.

****Ama başrol oyuncusu var mı?

Her türlü koşulda, salgında tarlasını boş bırakmayan kahramanlarımız var. Onların sayesinde kıtlık görmedik. Aç kalmadık. Ne çektiklerini sadece kendileri bilir. Dürüst, çalışkandırlar ama emeğinin karşılığını alamazlar.

****Tarımda tek başrol oyuncusu var. Çiftçilerimizdir..

Hepimiz onlara gereken itibarı, değeri göstermeliyiz.

Gereken her türlü destek zamanında verilmelidir.

Şunu da unutmayalım. Çiftçimizin yaş ortalaması 58-60’tır. Genç çiftçimiz çok az. Çözülmeyen sorunlar nedeniyle tarımsal işletmelerimiz kapanıyor. Onlara çok teşekkür ediyorum…

***Yazımı bir bayram fıkrası ile yazımı bitireyim.

Temel ile Dursun Sultanahmet’te gezinirken bir turist gelip kendilerine bir adres sorar. Turist İngilizce, Almanca ve Fransızca sorar fakat bizimkiler anlamaz...

- Ula Dursun bir yabancı dil öğrenemedik gitti..

- Ula neye yarayacak ki, bak adam üç dil biliyor yine derdini anlatamıyor... 

***Şu üç şeyden uzak dur; Kul hakkı yemekten, sana ihyacı olana sırtını dönmekten ve birine kötülük etmekten…

***Sağlıklı, huzurlu, barış dolu, mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle…