Tarım Kanunun 7 ici maddesi 05 Nisan 2023 Tarihli ve 32154 Sayılı Resmî Gazete’de, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tarım sektörü ile ilgili politikaların tespit edilmesi, planlanması ve koordinasyonu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak uygulanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir, denmişti.

Son satırında ise; “Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir” ifadesi bulunuyordu.

Bu nedenle, ancak 5 ay sonra 14 Eylül 2023 Tarihli ve 32309 Sayılı Resmî Gazete’de Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştı.

Bu yönetmelikte bitkisel üretim izinlerinin verilmesi kısmında Madde 13’ üncü maddenin 3’ üncü bendinde ise; Ormandan tahsis edilen ağaçlandırma alanları ile 5403 sayılı Kanunda belirtilen dikili tarım arazilerinde asgari tarımsal arazi büyüklüğü altında kalan alanlar hariç olmak üzere eğimi yüzde altının altında olan arazilerde yeni meyve bahçesi tesisine izin verilmez. Ancak, aşağıda belirtilen şartlar kapsamında teknik komite kararıyla belirlenen alanlara, Kurul tarafından onaylanması halinde havza veya işletme bazında izin verilebilir, denilmektedir.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Bakan adına verdiği yazılı bir emirle yönetmeliği değiştirmiştir. Yazılı emirle, İl Müdürlüklerine verdiği talimatla; “dikili tarım arazilerinde asgari tarımsal arazi büyüklüğü altında kalan alanlar hariç olmak üzere eğimi yüzde altının altında olan arazilerde yeni meyve bahçesi tesisine izin verilmez” hükmünü 01.01.2024 tarihine kadar uzatmıştır.

Yönetmelikte bir değişiklik ancak yine yönetmelikte yapılan bir değişiklikle olur.

Bakan yardımcısına bu yetki nasıl verilmiştir?

Bakan yardımcısı bu yetkiyi nasıl almıştır?

Böyle bir değişikliğe neden ihtiyaç duyulmuştur?

Gerekçeleri nelerdir?

Kanunda veya yönetmelikte, bakan yardımcıları çıkarılan yönetmenliği istediğinde her maddesine ilave yapar, değiştirir gibi bir hüküm de yoktur.

Mevzuat değişikliği ayrı bir iştir. Tecrübe, bilgi, birikim ve uzmanlık gereklidir.

Tarım ve Orman Bakanı bu konuda ne yapacaktır?

Bu değişikliğe bürokratlar nasıl imza, paraf atmışlardır?

Bir İl Müdürü yazılı olarak Bakanlığa görüş sorsa, Yönetmelikte böyle bir değişiklik yokken ben bunu uygulayamam, sorumluluk altına giremem derse ne olacak?

Biz yine Tarım ve Orman Bakanına doğru yolu gösterelim.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen ve tüm bürokratlara öncelikle “Bakanlığın Yetki Devri Yönergesi ve mevzuat konularında acil bilgi ve eğitimler verilsin…

İllere yazılan yazı iptal edilsin, yönetmelikte değişiklik yapılsın…

Ayrıca bu yönetmelikte değişiklik yaparken, “MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” iyi incelensin ona uyulsun…

Değişikliğin nasıl yapılacağı açıkça yazılmaktadır.

Eğer yönetmelikte değişiklik yapılacak konularda varsa onlarda değiştirilir.

Amaç üzüm yemektir. Söz konusu DEVLETİN İTİBARIDIR…..