Tarım ve Orman Bakanlığında, Bakan Yardımcı imzasıyla,  Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmeliği talimatla değiştirilmişti.

Talimatla, yönetmenliğin değiştirilemeyeceğini yazarak bu talimatın iptal edilmesi gerektiğini belirtmiştim. Değişikliğin yönetmelikte yapılmasının doğru olacağını da yazmıştım.

Eğer yazılı bir talimatla, o talimat iptal edilmemişse yanlışlık devam ediyor.

Bugüne kadar Resmi Gazetede, Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmeliğinde bir değişiklikte yapılmadığı gibi Bakanlık, bu konuda bugüne kadar bir açıklamada yapmadı.

Bu hatayı yapanlar hakkında gerekli işlemlerde yapılmış mı? Burada bir çıkmaz var. Müfettişler Bakan Olur’u ile görevlendirilir. Eğer Bakan, Bakan yardımcısına Bakan adına böyle bir yetki vermiş olabilir mi? Yetki verilmişse bakan, bakanı soruşturabilir mi? Yetki vermemişse, yetkisi olmadan Bakan yardımcısı nasıl Bakan adına imza atmıştır?

**Burada yapılan işlemler hakkında bir açıklama yapılmasa da uyarılarımız dikkate alındığı görüyoruz.

**Bugünkü Resmi Gazete, Yönetmeliklerde Değişiklikler yine Yönetmeliklerle yapılmış.

Bu kadar kolay iş Bakanlıkta ne yazık sorun oldu. Ne demiştim; “Amaç üzüm yemek olsun. Söz konusu DEVLETİN İTİBARİ”…

 ***Tarımda Yeni Düzenlemeler

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde 11. Değişiklik Yapıldı..

Tarımda yeni düzenlemeler,  18 Kasım 2023 Tarihli ve 32373 Sayılı Resmî Gazete ’de yayınlandı.

****CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

***MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ve Protokolün Eki Balıkçılık Sübvansiyonları Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7791)

****YÖNETMELİKLER

–– Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Göçer Hayvanların Tanımlanması ve Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kıyı Tesislerine Yeşil Liman Sertifikası Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

****TEBLİĞ

–– Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2023 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/45)

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde 11. Değişiklik Yapıldı...

çks-4