Hava soğuduğunda gölge veren ağaçlar unutulur!

Ürün bol olduğunda, çiftçi hemen unutuluyor. Taban fiyatlar sadece internetten açıklanıyor.

Hava soğuduğunda gölge veren ağaçlar unutulur. Unutanlara şunu hatırlatayım. Seneye yine yaz gelecek. O ağaçlar bulunmadığında ne yapılacak?

Artık çiftçimiz şunu biliyor. Enflasyon düşse de fiyatlar düşmeyecek. Ekonomiye bütüncül bakılmıyor. Artık siyasetçi görürlerse de enflasyonu değil, fiyatlar ne zaman düşecek sorusunu soracaklar…

  ****Canlının genotipindeki taşıdığı karakterler açısından baskın olan genler dominant (baskın), etkisini gösteremeyen genler ise resesif (çekinik) genlerdir.

****Acaba tarımda baskın veya dominant gruplar nelerdir?

****Tarım, bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi için toprağın işlenmesi, gıda, yün ve diğer ürünleri sağlamak için hayvancılık yapılması dâhil olmak üzere çiftçilik bilimi veya uygulamasıdır.

****Ülkemizde tarımsal üretimin modernizasyonundan faydalanabilecek konumda olan büyük toprak sahipleri olabilir mi?

****Bunlar kırsalda baskın bir ekonomik, sosyal ve politik konuma sahipler mi?

****Acaba topraklarımızda baskın gruplar hangi bakterilerdir?

Tarıma yönelik ödül sistemini kontrol eden egemen gruba, tarımsal egemen grup veya egemen tarımsal grup adı verilir.

Tarım, yalnızca dört canlı grubunda evrimleştiği bilinen özel bir simbiyoz şeklidir: insanlar, ağaç kabuğu böcekleri, termitler ve karıncalar.

****Acaba ülkemizde tarımda baskın dominant kimler olabilir?

A- Çiftçiler

B- Ziraat Odası

C- Birlikler

D- Dernekler

E-  Tarım ve Orman Bakanlığı

F-  Tarım ve Orman Bakanı

G- Hazine ve Maliye Bakanlığı

H- Hazine ve Maliye Bakanı

Örneğin buğday taban fiyatında bunların hangisi dominant yani baskındı hangileri resesif yani çekinikti?

****Tarımsal politikaların oluşturulmasında çiftçiler baskın grup olabilir mi?

****Tarımsal üretime, küçük aile çiftlikleri mi yoksa büyük aile çiftlikleri hâkimdir?

****Aile dışı çiftlikler tarımsal üretimin yüzde kaçını oluşturuyor?

****Tarımda devam eden yenilikler, tek bir çiftçinin veya çiftçi ailesinin daha fazla dönüm veya daha fazla hayvanı yönetmesine olanak tanıyor mu?

****Dünya çapında az sayıda ürün küresel tarıma hâkimdir. Bu sürdürülebilir tarım için bir tehdit olabilir mi?

Küresel tarıma hakim olan ürünlere örnek verelim; soya fasulyesi, buğday, pirinç ve mısır…. Bu dört ürün tek başına dünyadaki tüm tarım arazilerinin yalnızca yüzde 50'sini oluştururken, geri kalan 152 ürün geri kalan yüzde 50'sini kapsıyor.

Küresel ürün çeşitliliğindeki bu düşüş, birçok nedenden dolayı bir sorundur. Birincisi, bölgesel gıda egemenliğini etkiliyor. Bölgesel ürün çeşitliliği tehdit altında ise, bu durum insanların kültürel açıdan önemli olan yiyecekleri yeme veya satın alma güçlerini gerçekten kısıtlar.

Bir de ekolojik sorun var. Küresel ölçekte patates kıtlığını düşünelim. Eğer ürünlerde birkaç genetik soyun hâkimiyeti artarsa, o zaman küresel tarım sisteminin zararlılara veya hastalıklara karşı giderek daha duyarlı hale gelebilir mi? Örnek olarak dünyanın dört bir yanındaki muz tarlalarını mahvetmeye devam eden ölümcül bir mantarı gösterebiliriz.

****Acaba Tarım ve Orman Bakanlığı çeşitlilik eksikliğine karşı ne yapıyor? Nasıl bir politika uyguluyor?

****Tarım baskın sektör mü? Bu konuda neler düşünüyoruz?

Tarım sektörünün ekonomimize katkısının değerini görebiliyor muyuz? Tarım ve Orman Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanına bu konuları anlatabiliyor mu? Buğday, arpa ve çay taban fiyatına baktığımızda bunun böyle olmadığı görüyoruz değil mi?

****Acaba tarım sektöründe kayıt dışı çalışan ne kadar tarım işçisi vardır?

****Tarımda erkekler mi yoksa kadınlar mı egemen gruptur?

Tarımda acaba erkekler, genellikle bitkisel üretim, para kullanımı ve hayvancılık konularında karar alma mekanizmalarında neden baskındır?

Kırsalda kadınlar sadece neden emek sağlar ve talimatları takip ederler?

****Acaba Avrupa Birliği’nde tarımsal işletmelerin büyük çoğunluğu hala aileler tarafından nasıl yönetiliyor?

****Tarımda dünya pazarının dominantları yani baskınları kimler?

Beş tarım şirketi dünya pazarına hâkimdir. Bunlardan dördü batılı şirket beşincisi Çinli bir şirkettir.

Tarımsal hammaddeler arasında dünya ticaretinde buğday, mısır ve soya fasulyesi en önemli üç emtiadır. Pazar durumuna, kalitesine ve fiyatına bağlı olarak bu ürünler gıda, tarımsal yakıt veya hayvan yemi olarak satılmaktadır. Bu türden sonraki en önemli küresel emtialar şeker, palmiye yağı ve pirinçtir.

Bu tür tarımsal hammaddelerin ithalatı ve ihracatında dört şirket hakimdir. Bunlar, Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill ve Louis Dreyfus Company. Toplu olarak “ABCD Grubu” veya kısaca “ABCD” olarak bilinirler.

Son yıllarda, devlete ait bir şirket olan Çinli tahıl tüccarı Cofco da onlara katıldı. Brezilya mısır ve soyasının ana alıcısı olarak ABCD'nin yerini aldı.

****Rusya küresel tarımda dominant olabilecek mi?

Sıcaklıkların arttığı, henüz kullanılmamış geniş ve el değmemiş bir Sibirya bölgesiyle "iklim değişikliğinden faydalanma konusunda Rusya kadar iyi bir konumda hiçbir ülke yok"… Kanada ve İskandinav ülkelerinin de artan sıcaklıklardan faydalanması gerekiyor.

 Devamlı donmuş zeminin yani permafrostun erimesi sonucunda 2080 yılına kadar Sibirya'daki iki milyon mil karelik alanın tarıma uygun olacağı yönündeki bilimsel bir tahmine yer veriliyor.

Bu neredeyse 1,3 milyar dönüm anlamına geliyor. ABD'nin yalnızca 897 milyon dönüm tarım arazisi var.

Çin'in ve diğer yoğun nüfuslu Asya ülkelerinin kuzeyinde yer alan Sibirya'nın iklim değişikliğiyle ilgili bir başka büyük avantajı daha var. Göçmenler tarafından tarım yapılacak. Sıcaklık artmasıyla önümüzdeki yıllarda kuzeye doğru genişledikçe, insanların iklimle birlikte kuzeye doğru hareket edeceği belirtiliyor.

****Tarım, jeopolitik konusunda bir tehdit ve ulusal güvenlik sorunudur.

****Küresel tarımsal üretime hakim olma yeteneğine sahip olmak dominantlık olmaz mı?.

****Artan sıcaklıklar, Rusya'nın küresel tarıma hâkim olacağı anlamına mı geliyor?

****Çiftçiler sırf arazilerindeki verim düşüyor diye arazilerini ekip biçmeyi bırakmayacaklar. Farklı mahsuller yetiştirecekler. Daha uyumlu tohumlar ve teknolojiler kullanacaklar. Başka şekillerde uyum sağlayacaklar.

****Çin parasını, Rus tarımına yatırılıyor. Çin'in 2019 yılında soya fasulyesi ve diğer mahsulleri yetiştirmek için 123.000 dönümlük arazi geliştirmeye ve ayrıca bir soya fasulyesi işleme tesisi kurmaya yatırım yaptığı belirtiliyor.

****Acaba tarımda açık kaynaklı bir platformlar sürdürülebilir tarım ve çiftçileri neden destekliyor?

Gittikçe daha fazla çiftlikte dijital platformlar operasyonların organizasyonunu ve ürünlerin dağıtımını devralıyor. Pek çok alanda olduğu gibi büyük şirketlerin hizmetleri de çok ileridedir. Çiftçiler bunun bedelini verileriyle ödüyor. Açık kaynak platformları, sıfırdan işbirliğiyle geliştiriliyor. Özellikle sürdürülebilir çiftçilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanıyorlar..

Tarımdaki platformlar tarımsal işletmelerde birçok görevi üstlenmektedir. Örneğin bulut platformları tarlalarda ve ahırlarda kullanılan makineler arasında iletişimi sağlar. Ayrıca toplanan verilerin daha ileri düzeyde işlenmesi ve kullanılması için önemli bir altyapı sağlarlar. Bir diğer platform türü ise dijital pazaryerleri ve e-ticaret platformlarıdır. Bunlar aracılığıyla tarımsal ürünler ve girdiler, üretim ve işleme şirketlerinin yanı sıra tüccarlar arasında da satılabilmektedir.

Aynı zamanda tarım ürünlerinin son tüketicilere satışı için de dijital pazaryerlerinden yararlanılmaktadır. Ancak internet üzerinden satılan gıdaların oranı henüz çok yüksek değildir.

        ****Tarım büyük zorluklarla karşı karşıyadır. Bir yandan iklim değişikliğinin etkilerinden, türlerin ve biyolojik çeşitliliğin kaybından ağır bir şekilde etkilenmektedir. Öte yandan tarımın kendisi de sorunlara katkıda bulunuyor.

Tarla ve çiftliklerdeki dijital çözümler türlerin, toprağın ve iklimin korunmasına nasıl yardımcı olabilir?

Dijital-ekolojik dönüşüm için kimler çözüm sunuyorlar?

Artık dünyada çiftçiler tarafından çiftçiler için yazılım geliştiriliyor.

Çiftçiler, araştırmacılar, tasarımcılar, yazılım uzmanları ve açık kaynak meraklılarının işbirliğiyle geliştirilen bazı platformlar bağımsız ve ücretsizdir. Belirtilen amaç, çiftçilerle bulundukları yerde buluşmak ve onları çiftliklerinin, geçim kaynaklarının, topluluklarının ve gezegenin sağlığı için bilinçli ve sorumlu kararlar almaları için ihtiyaç duydukları araçlarla donatmaktır.

****Açlıkla sorun yaşayan ülkelerin dominant olma şansları var mı?

Dünyada 17 ülkede gıda durumu kötüleşebilir. Diğer 17 ülkede de gıda durumu daha da kötüleşebilir.

Gazze Şeridi, Yemen, Sudan, Güney Sudan ve diğer bazı Afrika ülkeleri gibi geleneksel "açlık sıcak noktaları" var.

Ancak silahlı çatışmalar, doğal afetler ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle yeni “açlık” ülkeleri ortaya çıkabilir.

Daha önce BM, Gazze Şeridi'nin "güneye doğru ilerleyen" kuzey kesiminde "geniş çaplı bir kıtlık" yaşandığını bildirmişti.

****Artık tarım hukukunda, bazı hukuk bürolarının her gün çiftçilerin faaliyetlerini korumak ve ilerletmek için yasal sistemde gezinmeleri gerekiyor. Çiftçilik riskli bir iştir. Riski yönetmeye yönelik bir mekanizma ters gittiğinde çiftçilerin haklarını almalarına yardımcı olmak önemlidir.

****Ülkemizin tarımda dominant olması için daha fazla kaliteli, standart ve düşük maliyetle ürün üretmesi, tarım politikasının her düzeyinde bilimsel yaklaşım hâkim ve baskın olması gerekmektedir. Ayrıca tarımda dominant olan veya olmaya çalışan ülkelerde yakından izlenmelidir.

****Acaba ahlakta, terbiyede, disiplinde, uzlaşı kültüründe, tatlı dilde, güler yüzde, tarımda, çiftçinin yanında olmada, tarımı desteklemede, yoksulluğun azaltılmasında ve mutlu bir ülkede yaşamak için daha fazla dominant veya baskın olmak gerekmez mi?