****Ulusların zenginliğinin sırrı açıktır. Gelişmiş ülkeler ürettikleri her şeye değer katarken, fakir ülkeler hammadde ihraç etmektedir. Ayrıca gelişmiş ülkeler, fakir ülkelerden aldıkları hammaddeye değer katarak daha fazla kazanırlar. O nedenle küresel değer zincirlerinin en üstünde yer almalıyız. Bu ancak bilimle, kaliteli eğitimle, teknoloji kullanımıyla ve hızla sanayileşmeye yönelme ile olur.

****Yangını çıkarandan itfaiyeci olmaz. Ekonominin ve tarımın bugün geldiği yerde çiftçimizin hiçbir suçu olamaz. Çiftçilerimizin hükümette olmadıkları gibi ekonomide ve tarımda yıllardır alınan yanlış kararlarda katkıları ve sorumlulukları da yoktur. Sorumluda tutulamazlar. Ekonomide ve tarımda, yangını çıkaranlar üstelik itfaiyeciyim diye geliyor. Sonucunu görüyoruz. Çıkan acı reçeteyi çiftçimize, emeklimize, alt gelir gruplarına ödetiyorlar.

****Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen toplantıda Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni açıkladı.

****Bununla ilgili “Cumhurbaşkanı Genelgesi” 17.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Önemli olan uygulamadır. Uygulamayı takip ederek göreceğiz. Her ay sonunda bizimle sonuçlar paylaşılır mı?

**** Kamudan tasarruf nasıl başlar?

****Tasarruf için herkes kamudan başlar demektedir. Diyenlerin çoğu bugünkü kamunun durumu bilmiyor. Üstelik kamuda da çalışmamışlar. Kamuyu tanımıyorlar.

****Esas sorun ülkemizde hak, hukuk ve adalet sağlanmasıdır. Hukuk olmayan bir ülkede demokrasi olabilir mi? Ekonominin düzelmemesinin ve tasarrufun yıllardır yapılamamasının nedeni bunlardır. Kuralların herkese aynı şekilde uygulanması gereklidir.

*Ülkemizde, hızı artarak devam eden ahlak, terbiye ve disiplin erozyonu kamuda da görülmektedir. Bu nasıl önlenecek?

*Sonra kim izleyecek, değerlendirecek, raporlayacak ve tasarrufu sağlatacak... Yaptırımla ilgili otorite kim olacak?

Amaç, üzüm yemekten çok bağcıyı dövmek olmasın…

Sayıştay raporları sadece yazılıyor. Sonucu beraber görüyoruz.

****Ekonomide soğuk karakış acı soğukla geliyor demiştik. Yazda da çöl sıcaklarını görebiliriz.

****Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kırmızı etteki suni fiyatları inceledik. Fahiş fiyatlar sadece piyasa şartlarıyla izah edilemez. Temel gıda fiyatlarındaki artışın gerisinde fırsatçılık var" dedi.

****Bunu kim denetleyecek? İlgili otorite kim? Piyasa bu hale nasıl geldi? Denetleme ve düzenleme görevini kim yerine getirmiyor?

****Gelişmiş ülkelerin eğitim ve gelir düzeyleri çok yüksektir. Bu ülkelerde etkili denetlemeyi bilinçli tüketici yapıyor. İlgili otorite şikâyet ve talepler çok hızlı değerlendiriyor. Yaptırımlar anında yerine getiriliyor.

****Kamuda yapısal reformlar yapılmadan, zihniyet değişmeden, liyakate önem verilmeden bu geleneksel yönetim şekliyle yapılması düşünülen tasarruftan, planlamadan bir sonuç alınmaz.

****Ekonomiye katma değeri olmayan tüm projeler, harcamalar iptal edilmelidir.

****2025 yılında yatırım programına ekonomiye katma değeri olmayan projeler proje teklif edilmemelidir. Yatırım projelerinin bütçesinden taşraya ödenek gönderilir. Taşra projeyi bilmeden ödeneği farklı amaçlarla harcar. Bu projeler arasında 20-25 yıllık projeler var. 

****Kamudaki tasarrufu halkımız görmeli ve izlemelidir. Kamuda ihaleler, teşvikler ve desteklemeler şeffaf olmalıdır. Bunu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gerçekleştirdi. İhaleleri canlı internetten yayınladı. İşçisinin maaşını düşürmedi. Memuruna denge tazminatını eşit verdi. Halka eşit davrandı. Çiftçinin yanında oldu. Seçimlerde sonucu beraber gördük.

****Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısında konuştu.

Çiftçilerimize teşekkür etti.

Çiftçilerimizin fedakârlıklarından bahsetti.

Planlı tarımsal üretime geçilmesini sağlayacağı belirtti. Tarım yapılan tüm alanları kayıt altına alarak, destekten faydalanan çiftçi sayımızı artıracağız, dedi.

****Ancak planlı tarımsal üretime 2024 yılına kadar neden hala geçemedik? Gelen bakanlar, atanan bürokratlar neden bu konuya bugüne kadar duyarsız kaldılar? Bu konunu yasal dayanağının bile olmadığının farkına ne yazık ki 2023 yılında vardılar. Tarım Kanununa bir madde ilave edilerek konu çözülmüştü.

****Yine uyarıyorum ve yol gösteriyorum. Tarım politikamız olmadan yapılan bir üretim planlamasından başarı gelmez. Talimatla veya her tarım bakanı tarafından değiştirilemeyecek bir tarım politikamız olmalıdır.

****Tarımda, yıllardır adaletsiz bir şekilde tasarruf uygulanıyor. Çiftçilerimize haksızlıklar yapılıyor. Kimse bu konulardan bahsetmiyor.

Tarımsal desteklemelerde, 2006 yılından itibaren kesinti yapılıyor.

Tarımı desteklemek amacıyla 2006 yılında çıkan Tarım Kanununun 21. Maddesindeki “Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamaz” hükmüne rağmen diğer yıllar olduğu gibi bu yılki bütçe teklifinde tarımsal destekler % 1’in altında kalmıştır.

**Bu kesinti her yıl neden yapılıyor? Bu kesinti nerede kullanılıyor? Ne zaman bu kanun uygulanacak?

Tarımsal desteklemelerin, Türk Tarımına vermesi istenen katkının olabilmesi için tarımsal destekler Tarım Kanununda belirtilen oranın altında olmamalıdır.

**Ayrıca neden destekleme bütçesinde bütün illerimiz için “Tarımsal Sulamada Kullanılan Elektrik Tüketim Bedelinin Destekleme” bütçesi yıllardır ayrılmıyor??? Neden burada tasarruf yapıldı? Sadece altı ilimize 2018 yılından itibaren 6 yıl destekleme verildi. Destekleme oranları ise 2018 yılında %65 başlayıp her yıl 10 puan düşülerek verildi.

Yine sadece altı ilimize “Köy İçme Sularında Kullanılan Elektriğe %70 Destekleme Verildi. Diğer illere ne zaman verilecek? Neden tüm illerimize bütçe ayrılmadı? Burada da neden tasarruf edildi?

****Tarımsal desteklemeler genellikle Cumhurbaşkanı Kararından yaklaşık bir yıl sonra ödenir. Burada da ne dövizdeki artış, ne de enflasyon dikkate alınmaz.

Ayrıca bu desteklemeleri etki analizlerde paylaşılmaz.

Yapılan harcamalar bağımsız bir birimce her yıl izlense değerlendirilse, kamuda tasarrufa bile gerek kalmaz.

Sayıştay raporları ne kadar dikkate alınıyor?

****Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek her zaman tarım sektörüne bütüncül bakmalıdır.

**Tarımda ve ekonomide artık pansuman tedbirlerle sonuç alınmayacağı bir yerdeyiz.

****Cumhurbaşkanı Tasarruf Genelgesini bile beklemeden, görmeden tasarruf genelgesi yayınlayanlara ne demeli? Kraldan çok kralcılar… Şimdi genelgeyi tekrar inceleyecekler. Farklı kısımlar var mı? Araştıracaklar.. Değişiklik genelgesi yayınlayacaklar.

****Mevzuatı takip edemeyenler bu tasarruf genelgesini nasıl uygulayacaklar? Yapılan açıklamayı talimat kabul ederek genelge çıkarıyorlar.

****Tarım ve Orman Bakanlığının buna benzer uygulamalar ile artık sık sık karşılaşıyoruz.

**Pide ve lahmacun ile ilgili Bakandan habersiz Genel Müdür Yardımcısının yazılı talimatını gördük. Sonra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığının bu talimatını iptal ettirmişti. Bu talimat ile pide, lahmacun, börek ve mantıda hileli üretimin önünü açılmıştı. Halk sağlığını tehlikeye atılmıştı.

**Tarım ve Orman Bakanlığında, Bakan Yardımcı imzasıyla,  Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmeliği, talimatla değiştirilmişti. Uyarmıştık. Çıkan yönetmelikte istenen değişiklik yönetmelikle değil Bakan Yardımcısının talimatı ile değiştirilmez demiştik.

****Tarım her zaman, “ Tasarruf Paketinde” değil “Verimlilik Paketi” içinde yer almalıdır.

****19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı hep beraber kutlayacağız. Ben gençlerimize her zaman güvenirim. O nedenle ülkemizin geleceğinden umutluyum.

Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz ( K. Atatürk ).

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

****Her yıl, 20 Mayıs Dünya Arıcılık Günü olarak kutlanır.

Bilim insanı Albert Einstein, “Eğer arılar yeryüzünde kaybolursa insanlık sadece 4 yıl hayatını sürdürebilir” diyerek arıların polinasyondaki önemini vurgulamıştı.

Çiftçilerimiz gibi arı dostu olmamız gereklidir. Arıların ve diğer polen taşıyıcıların desteklenmesine yardımcı olalım. Arı sadece bal değildir. Tüm canlıların yaşam kaynağıdır.

Arılar ve diğer polen taşıyıcılar tarımın ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi için gereklidir.

Arıların ve diğer polen taşıyıcıların yaşam alanları her gün artarak azalıyor. Bunun en önemli nedeni insanlardır. Ayrıca pestisit kullanımı ve iklim değişikliği diğer nedenlerdir.

Arıların ve diğer polen taşıyıcıların karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmede gençlerin oynayabileceği önemli rolün bilincinde olarak, 2024 Dünya Arı Günü "Arıların Gençlikle İlgisi" temasına odaklanıyor. Bu tema, gençleri arıcılık ve polen taşıyıcıları koruma çabalarına dahil etmenin ve onları çevremizin gelecekteki koruyucuları olarak kabul etmenin önemini vurgulamaktadır.   

Bu yılki kampanya, arıların ve diğer tozlayıcıların tarım, ekolojik denge ve biyolojik çeşitliliğin korunmasındaki önemli rolü konusunda gençler ve diğer paydaşlar arasında farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Gençleri arıcılık faaliyetlerine, eğitim girişimlerine ve savunuculuk çabalarına dahil ederek, yeni nesil çevre liderlerine ilham verebilir ve onları dünya üzerinde olumlu bir etki yaratma konusunda güçlendirebiliriz.   

Daha çeşitli tarım sistemlerini teşvik etmek ve toksik kimyasallara olan bağımlılığı azaltmak tozlaşmanın artmasını kolaylaştırabilir. Bu yaklaşım, hem insan popülasyonlarına hem de ekosisteme fayda sağlayarak gıdanın kalitesini ve miktarını artırabilir.

Ülkemiz arıcılığına büyük hizmetler veren ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin Yönetim Kurulu Başkanlığını da yapan Rahmetli Ziraat Mühendisi Bahri Yılmaz’ı rahmetle anıyorum.

****Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya, daha önce Tarım Bakanlığı yapmış Ahmet Eşref Fakıbaba’nın, Bakan olduğu dönemde talimat verdiği ancak gerçekleştiremediği bir sözünü burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tarım Bakanı, bir açılış sırasında Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün adının Bahri Yılmaz olarak değiştirilmesi talimatını vermişti... Bu konunun tekrar gündeme alınması gerekir. Devlette devamlılık esastır.

Covid-19 salgınında bile sahada mücadele eden kahramanlarımız arasında “ARICILARIMIZ” vardı. Hepsine teşekkür ediyorum…