Bugün sizlerle dört ayrı konuyu paylaşacağım.

Bunlar;

-       Bağımsız Araştırma Kuruluşları!

-       Enflasyon zirveyi sevdi!

-       Dünyada Tedarik Zinciri Gerçekleri!

-       Tarım Ciddi Bir Uğraştır!

****Bağımsız Araştırma Kuruluşları!

Tarımın bağımsız seslerinin güçlendirilmesine yardımcı olmak gereklidir!

Tarım için yaşanabilir bir gelecek sağlamak amacıyla olması gereken çiftlik politikamız bulunmamaktadır. Çiftçilerimizin ekonomik ve sosyal refahını en üst düzeye çıkaracak kanıta dayalı politika çözümleri teşvik edilmeli ve uygulanmalıdır.

Dezenformasyonun, yanlış bilgilendirmenin ve yanlış yönlendirmenin yaygın olduğu bir çağda, doğru, güvenilir ve bağımsız bilginin desteği hiç bu kadar önemli olmamıştı.

Tarımda hiçbir Araştırma Merkezleri, STK’lar ve Üniversiteler, bağımsızlığı, çıktı kalitesi ve endüstri erişimi nedeniyle güvenilir bir araştırma sağlayıcısı ve yenilikçi düşünce lideri olarak itibar kazanmamıştır.

Araştırma enstitüleri akredite olmalı, giderek daha karmaşık hale gelen bir alanda bir yol çizmek için her seviyedeki karar vericilerin ihtiyaç duyduğu kanıt ve analizleri sağlamak için benzersiz bir konuma sahip olmalıdır.

Bu kuruluşlar bağımsız olurlarsa mutlaka desteklenmelidir.

Oldukça yalın, kar amacı gütmeyen bu kuruluşlar, yeni ortaya çıkan ve kritik konularda araştırma yapmak ve bilinen çeşitli yayınlar ve etkinlikler aracılığıyla içgörüler sunmaya devam etmek için acil kaynaklara ihtiyaç duyarlar.

Hepimizin destek vermesi gerekir. Ülkemiz tarımının geleceğe hazır olması için çalışan gerçek bağımsız araştırma kuruluşlarına ihtiyacı bulunmaktadır.

****Enflasyon zirveyi sevdi!

Ekonomide sorunlar çok hızlı çözülemiyor. Enflasyon ve pahalılık devam ediyor.

Son iki ayı karşılaştırdığımızda küçük bir fark var. Zirvede düşüş çok az.. Bunu hisseden de yok. Tam tersi yoksulluk artıyor.

Enflasyon-3

Kaynak: İTO,ENAG, TÜİK

TÜİK Rakamlarına göre Haziran ayında Mayıs ayına göre yaklaşık enflasyon %100 (%3,37 den % 1,64’e düşmüş.) düşmüş. Bunu hisseden var mı?

Enflasyon2

Kaynak: İTO, ENAG, TÜİK

Ülkemizde, bağımsız bir araştırma kuruluşu olan ENAG’ın belirlediği oranlarda zam yapılıyor. Bu ENAG’ın gerçek enflasyonu ölçtüğünü göstermektedir. Hissettiğimiz, yaşadığımız enflasyon ve pahalılık bu rakamları doğruluyor.

****Gıda enflasyonu Haziran’da yıllık bazda ise %68,08 oldu. Dünyada yine en ön sıralardayız.

Haziran Ayında kırmızı et, tavuk, yumurta, tereyağ fiyatları artmamış. Hatta ucuzlamış..     

****Bu sonuçlar ne gösteriyor? Bakan Mehmet Şimşek’in daha çok çalışması gerektiğini ve politik demeçlerin, konuşmaların enflasyonu düşürmediğini gösteriyor. Bu enflasyon rakamları arasında farkı açıklaması gerekmez mi

****Dünyada Enflasyon!

İspanya Hükümeti vatandaşlarını küresel gıda artışlarına karşı korumak için temel gıda ürünlerinden KDV alınmayacak

Ukrayna’nın enflasyonu 1 yılda %12,8’den %3,3’e düştü.

Yıllık enflasyonlara örnek verelim;

Arjantin’de %276, Rusya %8,3, Güney Afrika %5,2, İspanya %3,4 ve ülkemizde %71,60….

Aylık enflasyona örnek verelim;

Rusya %0,70, Hindistan %0,48, Libya %0,20, Norveç %-0,10, Ruanda %-1,00 ve ülkemizde %1,64…

****Ancak bu enflasyon oranları halkın hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmıyor. Aradaki farkta çok fazla….

****Dünyada Tedarik Zinciri Gerçekleri!

Dünyada tedarik gerçekleri değişiyor. Tam zamanında üretim daha fazla planlamayı gerektiriyor…..

Günümüzde artık dolu depolar ve tam stoklu perakende depoları çok azdır. Mevcut ekonomik ortamda, odak noktası sermaye maliyetini en aza indirmek olmuştur. 10 yıllık ortalamadan daha yüksek faiz oranlarıyla, işletme sermayesinin tükenmesini önlemek için envanterler azaltılmıştır.

Dünyada 2020 yılından bugüne kadar sadece birkaç yıl içinde gerçekleşen bir dizi siyah kuğu olayı, sporadik yani dağınık, tesadüfi, genellikle nadir görülen ürün kıtlıklarına ve geleceğe nasıl tepki verileceği, planlanacağı konusunda endişelere yol açtı. Bu olaylar nedeniyle, ürün girdi endüstrisinin tedarik zinciri tedarikçiler, dağıtımcılar, perakendeciler ve çiftçiler için ön planda oldu.

Siyah Kuğu Teorisi, bilmediklerinizin bildiklerinizden çok daha önemli olduğunu öne sürer. Yani, tüm bilginizi, olası tüm sonuçları kapsadığını inandığınız şeye hazırlanmak için kullanabilirsiniz, ancak tek bir siyah kuğu olayı yanıldığınızı kanıtlamaya yeter.

Herkesin alabileceği her şeyi kaptığı bir dönemden geçtik. Ürün tekrar mevcut hale geldiğinden envanterler çok yüksekti.

İşletme sermayesini yönetmenin çok önemli olduğu ortaya çıktı.

Çiftçi kuruluşlarının bugünlerde çabaları gelecekteki çiftlik içi ihtiyaçlara yeniden odaklamaları oluyor.

Perakendeciler artık düşük envanter seviyeleriyle çalışıyor. Yetiştiriciler tam zamanında satın almaya bakıyorlar.

Pazardaki sıkışıklığı ve olası stresi hafifletmek için, sektör liderleri herkesi önceden plan yapmaya teşvik ediyor.

Tahmin, zamanında olma anahtardır. Özellikle mevcut faiz oranları ışığında, herkesin envanteri nasıl yönettiği konusunda daha akıllı olması gerekiyor.

Ürün taleplerini bilgilendirmek için tedarik zincirinde yukarı ve aşağı iletişim çok önemlidir.

Bugün, ihtiyaç duyulan ürün ve kimyasal türü için planlama yapmak amacıyla bir tarım uzmanı ile işbirliği yapmak daha önemlidir.

En iyilerin en iyileri, bir ürün planı için üç ila beş yıl sonrasını düşünüyor.

Üreticiler artık tam zamanında tedariklere geçiyor.

Sermaye maliyetiyle nakit yönetimini her zamankinden daha fazla yapmak zorunda olduğunu biliyorlar.

Bu pazarda önemli olan şey, talepleri tam zamanında karşılamak için kapasite artışı olması gerekiyor.

Ülkemizde üretim planı yapılırken ürünlerin kullanıldığı yerlere daha yakın bir yerde üretim yapmak için altyapıya yatırım yapmak gereklidir.

Tahminler kritik hale geliyor. Çünkü envanterleri yönetmek ve aşırı üretim kullanmak, ürünlerin üretildiği ve uygulandığı zaman dilimlerini kısaltıyor.

Dahili olarak, dinamik bir pazaryerinin zorluklarıyla nasıl başa çıkacağımıza odaklanmak çok önemlidir. Erken planlama yapmalıyız. Çünkü perakendeciler ve dağıtımcılar erken kararlar alıyor. Bu sektörde, hala stok azaltma konusunda bir zihniyet var. Bu, envanteri azaltmakla ilgili değil, daha çok onu ne kadar süreyle taşıdığımızla ilgilidir. Artık ürünleri uygulama zamanına daha yakın üretmek için tahmin çok önemlidir.

****Tarım Ciddi Bir Uğraştır!

****Cumhurbaşkanı dün televizyonda; Tarım ciddi bir uğraştır. Ülkemiz açısında çok stratejik sektördür, dedi.

Buna katılmamak mümkün değildir.

Ancak yazılarımda yazdığım ana sorunlar çözülmediği için tarımda başarı gelmiyor. Sistem hantal, sorunlu ve çok ağır çalışıyor. Günlük politikalarla bu kadar oluyor.

*Sürekli verilen destekleme rakamları yanında bugüne kadar tarımsal desteklemelerle ilgili etki analizleri neden yayınlanmıyor?

*Verilen tarımsal desteklemelerin ülkemiz ekonomisine kattığı katma değer ne kadardır?

*Ver desteği gelsin oy politikasından ne zaman vazgeçilecek?

*Tarım sektöründe doğru ve güvenilir veri sorunu ne zaman çözülecek? En son 2001 yılında yapılan her 10 yılda yapılması gereken TARIM SAYIMI çalışmaları yeni başladı ve ancak 2026 yılında sonuçların alınacağı söyleniyor. 2001 yılı verileri ile ne kadar doğru ve güvenilir analiz yapmak ve bu analize göre yatırım yapmak doğru olur?

*Akıllı tarımsal destekleme politikasına ne zaman geçilecek?

*Tarım Kanunu’nda belirtilen tarımsal destek miktarı ne zaman verilecek?

*Sadece 6 ilimize 6 yıldır verilen tarımsal sulamada kullanılan elektrik desteği diğer illerimize neden verilmedi? Diğer illerimiz cezalandırılıyor mu?

*Tarım politikamız ne zaman olacak? Her yeni bakanın, genel müdürün hatta daire başkanının ayrı ayrı tarım politikası ülkemize ne kazandırıyor?

* Orta vadeli plana, yatırım programına ve o yılın bütçesine ne zaman uyulacak?

*Ülkemizin üretim planı yoktu. Geçen yıl üretim planlamasının yasal dayanağı olmadığının ancak farkına varıldı. Önce yasal dayanağı Tarım Kanununda yer aldı. Yönetmeliği çıkarıldı. Ancak hala ülkemizin üretim planı neden açıklanmadı?

*Tarım Bakanlığında yapısal reformlar ne zaman yapılacak?

*Tarım Bakanlığının acilen konu bazında bir yapılanmaya (yapılandırma veya reorganizasyon değil) ne zaman geçilecek?

*Hayvancılık yapmak isteyen bir yatırımcı, bakanlığa gelince bir birimden tüm soruların cevabını ne zaman alacak?

*Bunu biraz açayım? Üretimi geliştirme, hayvan hastalıkları, hayvancılık araştırmaları, hayvancılık örgütlenmeleri, hayvancılık desteklemeleri, yem konusu, ithalat ve ihracat için kaç genel müdürlüğe uğraması gerekiyor? 

*Cumhurbaşkanlığında, 2018 yılında kurulan Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, bugüne kadar ülkemiz tarımına ne katkıda bulundu? Bu kurulda bir ziraat mühendisi ne zaman olacak?

*Ne zaman et ve hayvan ithalatı bitecek?

*Önceki yazılarımda bu yıl buğday ve zeytin üretiminde sorunlar yaşayacağız için önlem alınmasını belirttim. Buğday üreticisinin durumu ortadadır. Zeytin üreticisi için ne önlemler alındı?

*Çiftçimiz, tüketicimiz, üreticimiz Tarım ve Orman Bakanlığına ve Tarım ve Orman Bakanlarına nasıl güven duyacak?

*Tarım ve Orman Bakanı bu konular ile ilgili bilgi notunu Cumhurbaşkanına veriyor mu?

*Ekonomide alınan yanlış kararların acı reçetesini neden çiftçimiz ödüyor?

**Kısaca belirttiğim bu sorunlar çözülmeden, Tarım 4.0 liginde oynamamız mümkün değildir.

****Potansiyelimiz ve gücümüz var. Ancak hızımız çok düşük….

****Artık tatile çıkma zamanı geldi. Okuyamadığım kitapları okuyacağım. Daha çok okumalı, araştırmalı ve paylaşılmalıdır.

****Mektepli, alaylı, akıllı ve kaliteli tarımcıların hem Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık üst kadrolarında hem de Sahada daha fazla görmek umuduyla, tatil dönüşünde buluşmak üzere….