Tarım ve Orman Bakanına, doğru bilgi verilmiyor mu?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İncelendiğinde “Çalışma Grup Sorumlusu” diye bir unvan bulunmamaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığında, Çalışma Grup Sorumlusu olarak görev yapan personelin kadrosu şube müdürü, mühendis, veteriner hekimdir.

Maaş Bordosunda “Çalışma Grup Sorumlusu”  diye yazmaz.

Ayrıca sorumlulukları ziraat mühendislerine veya veteriner hekimlere göre fazladır.

Taşra teşkilatında olan şube müdürleri gibi çalışırlar.

Tarım ve Orman bakanlığının 29.04.2024 tarihinde askıya çıkan Bakanlığın Merkez Döner Sermayesi İşletmesi 2023 yılı üretim teşvik listelerinde unvanlarında ziraat mühendisi veya veteriner hekim yazmasına rağmen fiilen yapılan görev kısmında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda olmamasına rağmen “Çalışma Grup Sorunlusu“ yazılmış. Bu nedenle fiilen yapılan görevin önem ve güçlüğü kısmındaki katsayı 0,85 olarak hesaplanmıştır. Böylece büyük bir hata yapılmıştır. 

Çalışma Grup Sorumluları herhangi bir kanun veya mevzuat ile düzenlenmemiş sadece kurum içi makam onayları ile bu görev için görevlendirilmiş bulunmaktadır. Kanunen teknik hizmetler ve ya sağlık hizmetler sınıfına dahil olan mühendis veya veteriner unvanı ile görev yapmaktadırlar. Maaş bordolarında bu durumda görülmektedir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı, kanunen olmayan bir unvanın ilgili yönetmelikteki diğerleri kısmına dahil edilmesiyle bu personellerine tahakkuk edilen kar payında mağduriyet yaşatmaktadır.

Bu nedenlerden gerek 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gerekse ilgili tüm mevzuatlarda geçen İdari, Teknik, Sağlık Hizmetler Sınıfına dahil olan Şube Müdürü, Mühendis veya Veteriner Hekim Unvanı ile fiilen yapılan görevin önem ve güçlüğü katsayısının 0,95 olarak düzeltilmesi ve adlarına tahakkuk edilen üretim teşvik priminin yeniden hesaplanması gerekmektedir.

Tarım ve Orman Bakanının işi kolaydır.

Şunu sormalıdır. 657 Sayılı Kanunda böyle bir unvan olmamasına rağmen nasıl işlem yaptınız?

Neden “Çalışma Grup Sorumlularına böyle bir ceza verdiniz?

Çözüm kolaydır.

Tarım ve Orman Bakanı bir talimat vererek çözebilir.

Hem, “Çalışma Grup Sorumlusu” olarak sorumluluk alan, unvanlarında Şube Müdürü, mühendis veya veteriner yazmasına rağmen fiilen yapılan görevin önem ve güçlüğü kısmındaki katsayı 0,85 yerine 0,95 olarak hesaplayınız. Hiç olmazsa bir ziraat mühendisi olarak 0,95 katsayıyı alırlar.

Tarım ve Orman Bakanı bunu düzeltebilecek mi?

Takip edeceğiz.

Tarım ve Orman Bakanının Danışmanları neden Bakanı uyarmadılar?

Tarım ve Orman Bakanlığı mağdurları, “Çalışma grup Sorumluları” Cimer’e yazarak, Cumhurbaşkanlığının sorunu çözmesi yönünde talepte bulunacaklar.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda olmayan unvanlara işlem yapılmaya devam ediliyor.

Acaba “Memur Sendikaları” bu üyeleri içi ne yapıyorlar?

Fıkra gibi;

Unvanı mühendis olan çalışma grup sorumlusu var mı? Var

Unvanı veteriner hekim olan çalışma grup sorumlusu var mı? Var

Unvanı şube müdürü olan çalışma grup sorumlusu var mı? Var

Unvanı çalışma grup sorumlusu olan çalışma grup sorumlusu var mı? YOK