Her canlı gibi; insan yaşamını devam ettirebilmesi için optimum şartları sağlayacağı bir çevreye ihtiyacı vardır.

Nedir bu optimum şartalar?

Canlının yaşamını sürdürmesi ve neslini devam ettirmesi için gerekli olan minimum şartlardır. Canlılar için optimum şartalar farklılık gösterse de temelde aynıdır.

İhtiyaçları karşılamada metot “izlenecek yol" farklıdır.

Optimum şartlardan hepsi yeterince ve tam olmalı şartlardan bir tanesi olmaz veya eksik olursa canlı yaşamını devam ettiremez.

Canlı Optimum şartların büyük çoğunluğu çevresinden sağlanmaktadır.

Canlının çevresi kendisine uygun durumda olması gerekir. Aksi halde yok olmak ya da değişmek zorundadır.

İnsan denen canlının dünyaya gelme sürecine bakarak; çevreyi ve çevrenin canlıya etkisini daha iyi kavraya biliriz.

İnsan ve çevre etkileşimine kısada olsa bir de bu acıdan bakalım.

İnsanın dünyaya gelmesi için ebe beyine “anne, baba" dünyaya geldiğinde su, hava “oksijen", ısı ve beslenmeye “Anne" korunmaya, belirli bir yaşa geldiğinde karnını doyurmak, yiyecek, içecekler bulması, çevreden gelecek tehlikelere karşı eğitimi optimum şartları oluşturur.

İnsan bir erkek ve bir dişiden meydana geldiğine göre bu erkek ve dişi yiyecek olarak aynı gıdaları tüketmektedirler. Midedeki besinler süzülerek erkeklerde spermaya kadınlarda yumurtaya “ovuma “ dönüşür. Spermanın oluşması ve olgunlaşması için testislere, ovumun oluşması ve olgunlaşması için yumurtalığa ihtiyacı vardır. Ovumun ve spermanın burada yaşamı için gerekli maddelerin bulunması gerekir. Yani ilk yakın çevre içinde bulunduğu testis ve yumurtalıktır. Uzak çevresi anne ve babasının vücudu, daha uzak çevresi anne ve babasının yaşadığı ortamlardır.

Bu çevrelerde bir bozukluk ve eksiklik varsa ilk günden canlı yaşamının sonlanır.

Daha sonra sperme ve ovum uzun bir yolculuğa çıkarak buluşmayı beklerler. Zorlu yolculuğu ve mücadeleyi kazanan sperma ovum ile birleşerek ilk yapıyı oluşturur. İki canlı artık tek can olarak yeni oluşacak canlının ilk yapıtaşını meydana getirmişlerdir.

İnsan için sarp ve metin bir karargâh olan rahime doğru yola çıkıp rahime yapışır.

İnsanın ilk dünyası olan rahim nasıl bir yerdir.

Rahmi tanımadan çevrenin önemini anlamak zordur.

Artık canlının çevresi genişlemeye başlar.

Kendisini besleyecek bütün ihtiyaçlarını karşılayacak annesinden ayıran kese, annesinin rahmi ve annesinin bedeni ve annesini yaşadığı çevre oluşturur.

Bir canlının vücudunda ikinci bir canlı oluşmaya başlar.

İnsanın canlandığı, şekillendiği, büyüdüğü canlı olarak bütün eksikliklerini tamamladığı ilk dünyası, annesinin rahmidir.

İnsan annesinin rahminde su dolu bir kese içinde bütün ihtiyaçları karşılayacak olan anne ile bağlantıyı göbek kordonu ile rahime, rahimle de anneye bağlanır.

Normal şartlarda bu bağlantıdan yavruya zarar verecek hiçbir şey geçemez.

Artık yavru gelişimini tamamlayıp dünyaya gelinceye kadar koruma altındadır.

Sanki yeryüzüne zararlı ışınların gelmesini engelleyen atmosfer tabakası gibi.

Buraya kadar insanın ilk dünyası olan rahime gelinceye kadar olan sürece bakacak olursak.

Birinci yolculuk erkekte sperma ve kadında ovumun yolculuğu

İkinci yolculuk sperma ve ovumun birleşmesi ile oluşan ziğotun rahime yolculuğu

Üçüncü yolculuk rahimde dünyaya gelmek için gelişim yolculuğu

Dördüncü yolculuk dünyaya geliş yolculuğu. Doğum.

Çevrenin canlıya etkisini bu süreçte canlıya etki eden çevre şartlarına bakarak daha iyi kavrarız.

İnsanın yaratılış yolculuğundaki bu yollar, çevre şartlarından en fazla etkilenen dokulardır.

Anne ve baba kötü kötü çevre şartlarına maruz kalıyorsa üreme organları etkilenir ve üreme yeteneği kaybolur.

Eksik beslenme ve radyoaktivite bunlara örnek verilebilir. Sadece maddi çevre sorunları etkilemez psikolojik ve sosyolojik sorunlar da insanın yaşamını etkiler.

İnsanın sağlıklı olarak dünyaya gelmesi için, ebe beyinlerin insan sağlığını olumsuz etkileyecek çevre şartlarına maruz kalmamaları gerekir.

Daha anlaşılır olur diye kısaca insanın dünyaya yolculuğu konu edilmiştir.

Bütün canlıların için yaşam aynıdır. İnsan hücreleri yerine hayvanların hücrelerini bitkilerin tohumlarını koyabilirsiniz.

Canlılar için gerekli optimum şartları etkileyecek her türlü etki canlıların yaşamı için bir tehdittir.

Bu tehditlerde insan tarafından oluşturulmaktadır.

Devam edeceğiz.

Saygılarımla…