Artık şunu öğrendik. Tarımda ithalat ve ihracat yapan ülkeyiz. Küresel dünyada gelişmelerden tüm dünya etkileniyor. Sadece bilim ışığında tehlikeyi gören, kriz planları ile hazırlık yapan, çiftçisini üvey evlat görmeyen, enflasyonu düşük, gelir düzeyi yüksek ülkelerde teğet geçiyor. Diğer ülkelerde açlık, kıtlık, sosyal patlamalarla uğraşıyor.

Bu durumun 2023 yılında da tüm dünyada süreceğini bekleniyor.

Acaba ilgili otorite risk planları, tarımsal destekleme politikaları ile hazır mı?

Bunun yanında çiftçimizin birlikleri, kooperatifleri, odaları gereken hazırlıkları yapıyor mu?

Bu konularda çiftçimize gereken yayım ve yayın çalışmalarında neler yapılacak?

Tarım, canlı materyalle uğraşmaktır. Üstü açık fabrikalardır. Bugünün işi yarına bırakılamaz. En stresli sektördür.

Tarlada bir sorun çıktığında erteleme söz konusu değildir. Çözülmek ve hemen karar alınmak zorundadır.

Dünyada intihar olaylarının en fazla olduğu kesim, kırsal yani tarım kesimidir.

O nedenle tarım sektöründe ve kırsalda uygulanan tüm projelerin odağında insan olmak zorundadır.

**** Rusya, Ukrayna tahıl anlaşmasını yerine getirmesi için kim zorlayacak?

**Çin'in buğday stoku yapıyor.  Aktif tahıl alıcısıdır.

*Çin küresel gıda kriziyle mücadeleye yardım eder mi?

2021/22 sezonunun sonunda Çin'in tahıl stoklarının Uluslararası Hububat Konseyi tarafından 323.4 milyon ton olduğu tahmin edildi, bu da küresel toplam 607.4 milyonun yarısından fazlasıdır.

**Nisan ayında Ukrayna'dan yapılan ilk tahıl sevkiyatlarının yaklaşık % 40’ı  Çin'e gitti..

Neden bu tahıl Mısır'a, Afrika Boynuzu'na ve diğer yerlere gidemedi?

***ABD enerji için tükettiği gıdayı azaltmak için ne yaptı? Tahıl fiyatları bu yüzden artımı?

***ABD, Kuzey Amerika'da mahsul üretimini daha pahalı hale getiren Rus ve Fas gübresine tarifeler neden getirdi?

Kanada, üreticiler için maliyetleri artırarak küresel olarak mahsul fiyatlarını düşürür mü? Olumlu bir arz yanıtı bekleyebilirmiyiz?

****Dünyada gübrede neler bekleniyor?

 ***USDA, yüksek gübre fiyatlarının, 2023 yılında ekim kararlarını etkilemesini bekliyor.

**Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, yüksek gübre fiyatları bu yıl ve önümüzdeki yıl, ekim kararlarını etkileyecek.

****Raporda neler var?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali zaten sınırlı olan gübre arz durumunu daha da kötüleştirerek, kıtlık endişelerini artırarak, ithalat ve ihracat kısıtlamalarını tetikledi.

****Küresel gübre fiyatları rekora yakın seviyelerde bu yıl ve sonrasında kalabilir.   

**ABD'nin önde gelen bir azot ve fosfor üreticisi olduğu, ancak aynı zamanda büyük miktarlarda potasyum bazlı gübre ithal ettiği belirtildi. Gübre fiyatları geçen yıl artmaya başlasa da, birçok ABD'li üretici, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgali nedeniyle gübre fiyatlarındaki artışı bir önceki yıl 2022 yılı ekimleri için gübre satın aldığı için önleyebildi.

***Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken, artan gübre fiyatlarının önümüzdeki yıl yurt içi ve yurt dışı ekim kararlarını daha fazla etkilemesi bekleniyor.

***Azot, fosfor ve potasyum (NPK) olmak üzere üç ana makro gübre grubuna odaklanarak küresel gübre ortamını incelendi. Şunlara bakıldı;

*Başlıca tedarikçiler,

*Büyük kullanıcılar,

*Büyük ihracatçılar ve ithalatçılar,

*Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin etkisi,

*ABD'nin görünümünün diğer ülkelere kıyasla nasıl olduğunu tartışıldı.

**Küresel gübre talebi güçlü kalmaya devam ediyor. 

**Bazı ülkeler 2007'den bu yana gübre kullanımını azalttı.

**Ancak birçoğu mahsul besin maddesi kullanımını artırmaya devam etti. 

**ABD'nin küresel gübre talebindeki payı 2007'den bu yana %20'den %10'a düşerken, gelişmekte olan pazarların çoğu gübre kullanımını hızlandırdı.

***2021 yılının ortalarında, özellikle Avrupa'da doğal gaz fiyatlarındaki artışın, azotlu gübre üretiminin temel girdisi olan amonyak üretiminin azalmasına neden olduğu belirtildi.

**Çin'deki kömür fiyatlarındaki artışlar da elektrik kullanımının karneye bağlanmasına yol açarak bazı gübre üretim tesislerinin üretimi düşürmesine neden oldu. Bu, Çin'in yerel mevcudiyeti ve gıda güvenliğini sağlama ihtiyacını öne sürerek Haziran 2022'ye kadar gübre ihracatına, özellikle fosfatlara bir kota uygulamasıyla sonuçlandı.

***USDA, “Çin'in gübre ihracatını askıya alması küresel arzı önemli ölçüde azalttı” dedi.

Rusya ve Çin tarafından getirilen ihracat kısıtlamaları ve her ikisi de büyük gübre tedarikçileri olan Belarus ve Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırımlar da dahil olmak üzere, bir dizi faktör COVID-19 pandemisinin neden olduğu mevcut tedarik zinciri kesintilerini daha da kötüleştirdi.

Birçok ülkenin yakın zamanda Rus ithalatına kısıtlamalar getirdiği ve buna karşılık Rusya'nın Haziran 2022'ye kadar azot ve karmaşık azotlu gübre ihracatına ilk kısıtlamalar getirdiği belirtildi.

23 Mayıs 2022'den bu yana, Rus hükümeti bazı gübre ihracatındaki mevcut altı aylık kotaları artırdı. Bu da azotlu gübrelerde 231.000 ton artışla 5,7 milyon tona ulaştı. Karmaşık veya bileşik azot içeren gübrelerde 466.000 ton artışla 5,6 milyon ton oldu….

***1 Haziran'da yayınlanan bir kararname, Rus hükümetinin gübre ihracat kotalarını bu yılın sonuna kadar koruma niyetini kodladı.

**USDA, "Arz sorunları, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma devam ettiği için uzun süre gübre fiyatlarının yükselmesine katkıda bulunabilir" dedi.

****Rusya'nın Ukrayna'yı İşgalinin Etkisi?

Rusya ve Ukrayna arasındaki jeopolitik çatışma, küresel gübre ve gıda arzını etkiliyor. Rusya başlangıçta azot, fosfat ve potasyumlu gübre ihracatına 2022 Haziran'ına kadar kısıtlamalar getirerek, küresel arzın yaklaşık yüzde 15'ini etkin bir şekilde ortadan kaldırdı. Bu kısıtlamalar duyurulmasına rağmen, Rusya ticaret verilerini yayınlamayı durdurduğu için kısıtlamaların fiili olarak uygulanması belirsizdir. Trade Data Monitor'e göre, Ocak 2022'den bu yana Rusya'dan gübre ihracatı kaydı yok. Ancak ABD ve Brezilya dahil birçok ülke, Nisan 2022'ye kadar Rusya'dan gübre ithalatı yaptığını bildirdi. Rusya-Ukrayna savaşı bitene kadar fiyatların yüksek kalması, çünkü gerekli rezervler mevcutsa gübre üretiminin artması ortalama üç ila beş yıl sürer. Ancak bazı ülkelerde fosfat ve potasyum rezervleri sınırlıdır.

****Gübre Fiyat Artışlarının Amerika ve Dünyaya Etkileri!

Gübre fiyatlarındaki artış ABD'li üreticileri ve diğer ülkeleri zorladı. Amerika Birleşik Devletleri önemli miktarda azot ve fosfor üretirken, önemli miktarda gübre, özellikle potasyum gübresi ithal etmektedir. Bununla birlikte, küresel gübre sıkıntısının ABD’de gübre fiyatlarını yüksek tutması muhtemeldir.

Gübre fiyatları 2021'de yükselmeye başlasa da, bu yılki ekim sezonu için kullanılan gübreler 2021'de alındığı için birçok ABD'li üretici gübre fiyatlarındaki artışın önüne geçebildi. 2022'de gübre satın alınan durumlarda birçok üretici uygun şekilde ayarlama yapmak zorunda kaldı ekilen ürün alanına uygun gübre karışımları, gübre harcamalarını en aza indirir. Bazı üreticiler, soya fasulyesi daha az gübre gerektirdiğinden, ekim alanlarını artırmış olabilir. Bunun nedeni soya fasulyesinin doğal bir azot sabitleme kabiliyetine sahip olmasıdır. Karar aynı zamanda mısır ve diğer tahılları dikmek için gerekli olan alanı da azaltıyor. Azotlu gübre, mısır ve diğer tahıllar için diğer sıra bitkilerinden daha fazla kullanılma eğilimindedir. Yüksek girdi maliyetlerine yanıt olarak, bazı üreticiler ekilen toplam alanı azaltmayı seçmiş olabilir, diğerleri araziyi korumayı, ancak mahsul karışımını değiştirmeyi veya diğer uygulamaları değiştirmeyi seçti. Mısır, buğday ve soya fasulyesi gibi mevcut nispeten yüksek emtia fiyatları göz önüne alındığında, yüksek girdi (gübre) fiyatlarına rağmen makul kar marjları mümkündür.

Diğer ülkelerdeki üreticiler, Amerika Birleşik Devletleri ile benzer kararlarla karşı karşıyadır. Brezilya, 2022'nin ilk çeyreğinde gübre ithalatında yıldan yıla yüzde 15'lik bir düşüş yaşadı. Bu, 2022 için ikinci mısır mahsulü üretimini olumsuz etkileyebilir. SSA ülkeleri, arz sıkıntısı, düşük stoklar ve yüksek fiyatlar nedeniyle gübre kullanımlarında şimdiden bir düşüş gördü. SSA ülkeleri zaten çok düşük gübre uygulama oranlarına sahiptir. Bu oranların daha da düşürülmesi, mahsul verimini olumsuz etkileyebilir ve daha savunmasız nüfusların bazıları için gıda güvenliğini tehdit edebilir.

2023 için küresel görünüm daha da vahim olabilir. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ve gübre arzı sınırlı kalırken, yüksek fiyatların 2023 yılı ekim kararları üzerinde daha derin bir etkisi olması muhtemeldir. ABD'deki üreticiler, emtia fiyatlarının yüksek kalmasına rağmen üretimi artırabilir, ancak emtialar için beklenen yüksek girdi fiyatlarıyla boğuşmak zorunda kalacaklardır.

Sahra Altı Afrika (SSA) ülkeleri hangileri? Bu ülkeler arasında Güney Afrika, Uganda, Mozambik, Çad, Zambiya, Nijerya, Gana, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Benin, Malavi, Etiyopya, Namibya, Kenya, Botsvana, Somali, Mali ve Zimbabve yer aldı . ... ...

****Gübre fiyatları her yerde artıyor, nedenleri, ve sonuçları..

Artan azotlu gübre fiyatları endişeye neden oluyor. Birçok çiftçi bir makas etkisinden korkar.

Makas etkisi nedir? Makas etkisi; sürekli artan gübre fiyatları ve aynı zamanda en yüksek değerlerinden giderek uzaklaşan tahıl fiyatlarıdır.

Almanya'da gübre fiyatları artıyor. Ancak tahıl fiyatları düşüyor. Çiftçiler makas etkisinden korkuyor. Ancak dünya pazarında gübre fiyatları tamamen farklı bir yönde hareket ediyor. Aşağı doğru…

Azotlu gübre fiyatları son günlerde yükselmeye devam etti. Bunun nedeni ise Avrupa pazarındaki doğalgaz fiyatlarındaki artıştır. Ancak, azotlu gübreler için artan fiyatlar endişeye neden oluyor. Pek çok çiftçi bir makas etkisinden korkuyor: sürekli artan gübre fiyatları ve aynı zamanda Mart ve Mayıs ayları arasında ulaştıkları en yüksek seviyelerinden giderek uzaklaşan tahıl fiyatlarıdır.

Analistler, gübre fiyatlarındaki artışın temel nedeninin artan gaz fiyatları ve gübre sektöründeki ilk üretim kesintileri olduğunu bildiriyor. 

Ancak, çalışma başlamadan önce bile Rusya, birçok Avrupa ülkesine gaz tedarikini ciddi şekilde kısıtladı veya tamamen durdurdu. Sonuç olarak, Avrupa gaz fiyatları keskin bir şekilde yükseldi. 

****Fransız tarım portalı Terre-net'te analist Marius Garrigue, "Gübre piyasası son günlerde üre ve amonyum nitrat fiyatlarındaki hızlı ve önemli artışla birlikte Avrupa pazarındaki yükseliş riskini doğruladı" diyor.

Gübre uzmanı, doğalgaz fiyatlarının yanı sıra Avrupa'da talebin canlanması, Kuzey Afrika'dan gelen tekliflerin azlığı ve ithalat maliyetlerini otomatik olarak artıran çok zayıf euro ile gübre fiyat artışını da açıklıyor.

***Yüksek gübre fiyatları: AB, azotlu gübreler için ithalat vergilerini askıya almak istiyor.

Dünya pazarında tamamen farklı fiyat gelişimi var. Aynı zamanda, büyük üreticilerin gübre stokları, alımları geciktiren fiyat caydırıcıları nedeniyle Haziran ayında arttı.

Piyasa gözlemcileri, Hindistan’ın üre fiyatlarının artırmasını bekliyordu. Hindistan’ nın 1,5 milyon ton yerine 500.000 ton satın alması neden oldu.

Görünüşe göre, üre ve amonyum fiyatları, esas olarak Avrupa doğalgaz fiyatlarının artmasına yol açan jeopolitik nedenlerle artıyor.

***Gübre fiyatları korkulduğu gibi gaz fiyatlarıyla birlikte yükselecek. Talep canlı olmaktan başka bir şey değil. Ancak çoğu üretici hala fiyatları yukarı doğru ayarlıyor. Nedeni: Gübre üretiminde en önemli maliyet unsuru olan doğalgaz fiyatları Haziran ayından bu yana iki kattan fazla arttı.

Gübre talebi aslında zayıf olmasına rağmen, artan gübre fiyatları şimdiden bir sonraki pazar krizini gösteriyor. Ancak, üretim maliyetleri son derece yüksektir. Çoğu üretici fiyatları artırır . Mart ayında yaptıkları gibi üretimi de azaltıyorlar. Kısır döngü. Bizde süt hayvancılığında bunu yaşıyoruz.

****Gübre Üreticisi Yara, Yüksek Gaz Fiyatları Nedeniyle Azot Bazlı Gübre Kıtlığına Karşı Uyardı..

****2023 Kararları İçin Azotlu Gübre Görünümü

Çiftçiler, 2023 planlama sezonuna başlamak için çok daha yüksek gübre fiyatlarıyla karşı karşıya kalacak. 2022 için, gübreyi erken satın alan çiftçiler, fiyatlar arttıkça daha sonra satın alanlara göre çok daha düşük gübre maliyetlerine sahipti. Aynı artan yörünge bu yıl gerçekleşmeyebilir ve fiyatlar önümüzdeki baharda daha düşük olabilir. Gübreyi erken satın alan çiftçiler, maliyetleri karşılamak için mısır üretiminin bir kısmını fiyatlandırmak isteyebilirler. 

Rusya'dan Batı Avrupa'ya doğal gazın tamamen kapatılmasıyla ilgili endişeler var. Kapatma, doğal gaz maliyetlerini artıracak ve bu da en azından Avrupa'da azotlu gübre üretim maliyetlerini artıracaktır. Aynı zamanda, tüm tahıl ve gübre pazarlarında sonuçları olacak büyük bir durgunluğu tetikleyebilir.

Benzer şekilde, Çin de bir rol oynayacaktır. Çin, gübre ihracatına kısıtlamalar getirebilecek önemli bir gübre ihracatçısıdır. Batı Avrupa'ya benzer şekilde, esas olarak Çin'in kısıtlayıcı Covid kontrol politikalarıyla ilgili bir Çin resesyonu endişeleri var. Bir durgunluk Çin'e yapılan tahıl satışları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olacak ve bu da ABD'de tahıl fiyatlarının düşmesine neden olabilir.

Genel olarak, ABD'de susuz amonyak fiyatlarıyla ilişkili iki ana faktör, doğal gaz fiyatları ve mısır fiyatlarıdır. Azotlu gübre üretiminde önemli bir maliyet olan doğalgaz fiyatlarındaki artışlar, azotlu gübre fiyatlarını artırma eğilimindedir. 

***Gübre Alım Zamanı

Gelişmiş ülkelerde ve parası olan çiftçiler geçen yıl azotlu gübreyi erken satın alan çiftçiler daha düşük fiyatlar aldı. Aynı şeyin 2023 üretimi için de olacağının garantisi yok. 

Genel olarak, çiftçiler bir önceki yılın seviyelerine göre çok daha yüksek gübre fiyatlarıyla karşı karşıya kalacaklar. 

Her zaman olduğu gibi, piyasada belirsizlik var.

Erken gübre alan çiftçiler ürünleri için yüksek fiyata ihtiyaç duyacaklar.

Yüksek azot fiyatlarını karşılamak için yüksek mısır fiyatlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Satışlar aynı anda yapılmazsa, azot alımı ile mısır satışı arasında mısır fiyatları düşebilir.

Bazı çiftçiler azot satın almak için beklemek isteyebilir. Diğerleri, fiyat riskini dağıtmak için bazı uygulamalar sonbaharda, bazıları ilkbaharda yapılan azot uygulamalarını bölmeyi seçebilir. 

Gübre fiyatlarının devam etmesi ve tüm üretim maliyetlerindeki artışlar, karlı kalabilmek için yüksek mısır ve soya fasulyesi fiyatlarına ihtiyaç olduğuna işaret ediyor.

***Rusya'dan Gelen Gübre Kargoları, Gıda Kıtlığı Konusunda Endişe Duyduğu İçin ABD'ye Gidiyor..

Gübre fiyatları, gıda kıtlığına neden olabilir.

Başkan Joe Biden yönetimi, Ukrayna işgalinin ardından gübreler de dahil olmak üzere Rus tarım ürünlerini kara listeye almadı. Yine de, birçok Batılı banka ve tüccar, hızla değişen kurallarla ters düşme korkusuyla Rus arzından uzak durdu.

Rusya ve Ukrayna, mısır, soya, pirinç ve buğday verimini yüksek tutmanın anahtarı olan başlıca gübre ihracatçılarıdır. Çiftçiler, yüksek fiyatlar nedeniyle gübre kullanımını ve ekmeyi planladıkları arazi miktarını azalttı.

Çiftçinin hiçbir ürünü ucuza alınmamalıdır. Dünyada girdi fiyatları (Gübre, zirai ilaç..) yükseliyor.

****Gübre kaosu 2023'e kadar sürmesi bekleniyor.

***Gübre kıtlığı, 2023 yılı gıda arzını kısıtlayabilecek..

Çiftçi sıkıntıyı hissediyor ve sadece gübre yüzünden değil. Mahsul yetiştirmenin maliyetleri 2021'den itibaren büyük ölçüde arttı.. Yakıt, gübre, bitki koruma ürünleri, toprak ve işçilik, daha yüksek üretim maliyetine neden olan faktörlerdir.

Kanada gübre üretimi açısından kendi kendine yeterli olmanın yollarına bakıyor.

***Yalnız gübre fiyatları son zamanlarda rekor seviyelerinden düştü, ancak Ukrayna-Rusya krizi öncesine göre çok daha yüksek seviyelerde kaldı.

******Gübrede olduğu gibi tüm ülkelerin önceliği kendi çiftçisi, kendi halkıdır..

Eğer tahılınızı satacaksanız, bazı girdileri satın almak iyi bir fikirdir.

Girdilerinizin bir kısmını satın alacaksanız, tahılınızın bir kısmını satmak iyi bir fikirdir.

Tabii tahılınız ve paranız varsa!!!

İlgili otorite, Venezuela tarımını geliştirmek, sorunlarını çözmek için planlar, projeler hazırlarken, ülkemizde çiftçilerimizin sorunları çözülmüş olur. Sorun yaşamazlar.

Ayrıca, Venezuela halkı için mücadele verilirken, milletimiz eti, yumurtayı, zeytini, peyniri, ekmeği, meyveyi, sebzeyi daha fazla alsın ve tüketsin... Halkımız dengeli, sağlıklı ve kaliteli beslenebilsin..

Fransa Tarım Bakanı Foll, tarım ve hayvancılık alanında Fransa’ya katkılarından dolayı Bakan Eker’e Şövalye Liyakat Nişanı takdim etmişti.

Venezuela, Tarım Bakanı’da verebilir.

Önemli olan ülkemiz çiftçisinin vereceği nişanlar olmalıdır.

Tarıma yaptığı katkılarından dolayı, Konya Çiftçisi, Kars’lı olmasına rağmen Konya Milletvekili olarak Rahmetli Bahri Dağdaş’ı Meclise göndermişti. Ziraat Mühendisi olan Rahmetli Bahri Dağdaş, ülkemiz tarıma yaptığı katkılarından dolayı tarımda iz bırakan bakan olarak hep hatırlanır…Rahmetle anıyorum…

Temennim, dünya birde “Tayvan” sorunu yaşamaz…