****Sıcak Havalarda Daha Fazla Önlem Alınmalıdır…

Dünya sıcak hava dalgası ile mücadele veriyor.

İnsanların etkilenmemesi için tarihi yerlerin gezilmesi yasaklanıyor.

Evsizler, üçüncü derece yanık tedavisi görüyorlar.

Sıcak hava dalgasından daha az hayat kaybedilmesi için daha fazla önlemler alınmalıdır.

Sağlık sorunları olan yoksul yaşlılar en çok risk altında olan grup olduğu unutulmamalıdır.

Sürekli uyarılar yapılmalıdır.

Çalışanlardan kronik rahatsızlığı bulunanlar, hamile kadınlar uzaktan çalışmaya geçmelidir.

Önümüzdeki hafta sıcaklıklar mevcut rekorlarını kırabilir.

Orman yangını riski konusunda daha fazla uyarılarda bulunulmalıdır. Önlemler artırılmalıdır.

Mevcut sağlık sorunları olan daha fakir yaşlıların en fazla risk altında olduğunu unutulmamalıdır.

Buradan sesleniyorum. Risk planı yoksa bir kriz planı ile gerekenler yapılsın. Bu 15 gün kazasız belasız atlatılsın..

İklim değişikliği bizi yönetmeye devam ediyor. Biz ne zaman iklim değişikliğini yöneteceğiz?

  ****Enflasyon, gıda ve tarım fiyatları

Akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammını içeren Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV 7,05 TL’ye yükseltildi.

Benzinin litre fiyatı 35,90 liraya, motorin 33,18 liraya yükselirken, otogaz 15.91 lira oldu.

Değişiklik kapsamında benzol, tuluol, ksiol, solvent nafta gibi ürünler ile madeni yağlama ürünlerinin ÖTV tutarlarında yapılan düzenlemeler de yer alıyor.

Çiftçimiz, üreticimiz yapacak?

Tüketicimiz ne yapacak?

Halkımız ne yapacak?

****ÇİFTÇİMİZ SORUYOR? BU AKARYAKIT FİYAT ARTIŞLARINDA BEN NEREDE HATA YAPTIM?

Yiyecekler daha pahalı hale geliyor. Çiftçiler daha az para kazanıyor.

Neredeyse tüm yiyecek grupları bir yıl öncesine göre daha pahalıdır. Öte yandan, tarımsal üretici fiyatlarına bakarsanız, bunlar çiftçilerin ürünleri için aldıkları fiyatlardır. İşler tamamen farklı görünüyor.

Gıda, enflasyonun ana itici gücüdür. Aynı zamanda, tarım fiyatları yılın başından beri sert bir şekilde düşüyor. Bu, çiftçilerin giderek daha az para kazandığı anlamına geliyor. 

Ülkemizde girdi maliyetleri düşmedi. Fiyatlar aşağı inmedi. Tüketiciye hiç bir şey yansımadı. Sadece fiyatların artış hızı azaldı. Ancak fiyatların yükselmeye devam edileceği görülüyor.

Enflasyon düşüyor gibi göründü. Tekrar yükseliyor. Gıda hala en büyük fiyat etkeni olmaya devam ediyor.

Ters giden bir şeyler var. Gıda pahalı olmaya devam ederken tarım fiyatları düşüyor. Örneğin; makarna, ekmek fiyatları artarken buğday fiyatları düşüyor.

Ekmek ve tahıl ürünleri de yıl içinde gözle görülür şekilde daha pahalı hale geldi. Hemen hemen tüm besin grupları bir yıl öncesine göre daha pahalıdır. Her şeyden önce, tüketiciler süt ürünleri için belirgin şekilde daha fazla ödemek zorunda kaldılar. Sebzeler, ekmek ve tahıl ürünleri yıl içinde gözle görülür şekilde daha pahalıdır. 

Öte yandan, tarımsal üretici fiyatlarına bakarsanız, bunlar çiftçilerin ürünleri için aldıkları fiyatlardır. İşler tamamen farklı görünüyor. Üretici fiyatları düşüyor.

**Düşen tarım fiyatları ama yüksek maliyetler!!!!

Tarımda ekonomik durumu birçok faktör etkiler. Enerji, gübre ve hayvan yemi maliyetleri yüksek olmaya devam ederken, işgücü sıkıntısı ve personel maliyetlerini daha pahalı hale geliyor.

Buna rağmen tarım fiyatları düşüyor.

Çiftçimiz bu kadar sorunla uğraşırken;

Su yönetimi, gübre kullanımı ve daha fazlasına da dikkat edilerek toprak sağlığına büyük önem vererek çiftliğin tüm ekosistemini iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan bir çiftçilik ilkeleri ve uygulamaları sistemine nasıl geçebilir?

Kullandığı kaynakları yok etmek veya tüketmek yerine iyileştiren bir çiftçilik yöntemi nasıl uygulayabilir?

Biz geçen haftalarda ne konuşuyorduk?

Halk sağlığının tehlikeli boyutlarını ve pide lahmacun,

Devletin tarım politikası yok iken, üretim planlaması ile ilgili yönetmelik taslağını,

Her bakan geldiğinde değiştirilen yöneticiler..

Gelenlerle gidenler arasında ne fark var?

Gidenler tarımı, gıdayı nereye getirdi? Gelenler tarımı ve gıdayı nereye götürecek?

Kim bunların özgeçmişine, tecrübelerine, uzmanlığına bakıyor? Kontrol ediyor. Bu işi bilen insan kaynakları var mı?

Tarım ve Orman Bakanının başarılı olma şansı çok az. Ama fatura kime çıkıyor?

Bundan önceki bakan uzun yıllar tarım komisyon başkanlığı yapmıştı. Sonra bakan oldu. O şimdi tekrar tarım komisyon başkanı..

Başarılı diyenimiz var mı? Başarılı ise tüm bürokratları görevden neden alındı? Enkaz edebiyatı şansıda yoktu. Sabır dedi. Sabırlı olun diyerek ayrıldı.

Ülkemizin gıda arzı, ticari gerilimlerden iklim şoklarına ve hastalık salgınlarına kadar giderek artan bir şekilde tehdit altına girerken, riskleri savuşturmak için geniş kapsamlı bir gıda güvenliği yasası ele alınmalıdır.

İklim değişikliği; tarımın, yeterli gıdayı güvenceye almak için yenilenmesi gerektiği anlamına geliyor.

Ekonomide, tarımda ve gıdada işimiz çok zor. Faturayı çiftçimiz, tüketicimiz ve milletimiz ödemeye devam ediyor…

****ÇİFTÇİMİZ SORUYOR? BU POLİTİKALARI BEN Mİ BELİRLİYORUM? BEN NEREDE HATA YAPTIM?

Nihayet

Memurların zamları kesinleşti.

Emekli memurlarda maaş şoku!

Emekli olacaklarda maaş şoku!

Emekli olacaklarda ikramiye şoku!

Hükümetin çalışan memurlara verdiği taban aylığa yansımayan 8 bin 77 TL seyyanen verdiği büyük mağduriyete ve haksızlığa neden oldu.

Öncelikle kamuda çalışan memurlar vergi yönünden hemen bir üst dilime girerek daha çok vergi ödemek zorunda kalacaklar.

Eskiden yaklaşık bir mühendis emekli olduğunda yaklaşık maaşının %70-75 ni maaş olarak alırken şimdi ancak %50’ini alacak.

Ayrıca taban aylığa yansımayan bu zam nedeniyle memurlar emekli ikramiyelerini daha düşük alacak.

Şimdi hiçbir memur emekli olamaz.

Bugünkü ekonomi sorunlarından, alınan yanlış kararlardan memurların bir kabahati var mı?

Bugün bu zamlarda ayrımcılığın nedeni kimdir? Bunları hepimiz biliyoruz.

Bu pahalılık ve enflasyon çalışanı etkiliyor da, emekliyi etkilemiyor mu?

****ÇİFTÇİMİZ SORUYOR? EMEKLİLER NEREDE HATA YAPTI? NEDEN BÖYLE CEZALANDIRILDI?

****Ülkemizde durum ne yazık ki böyle.. Dünyada tarım nasıl?

Modern çiftçiliğe geçiş hızla devam ediyor. Bitki biyobilimiyle entegre en son teknolojiler gündemdedir.

Teknoloji ve trendler neler?

Tarım teknolojileri sektöründeki teknolojik yenilikler, geleneksel tarım tekniklerinin çehresini değiştirmeye önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Modern teknoloji, çiftlik işçiliğini en aza indiriyor ve akıllı çiftlik yönetimine yardımcı oluyor.

Nüfustaki büyük artış ve çevresel değişimlerle birlikte, tarımdaki yenilikler, sürdürülebilir büyüme için çok önemli olacaktır. Tarım endüstrisi, en acil sorunlarının üstesinden gelmek için teknolojiyi hızla benimsiyor.

Modern çiftlikler ve tarımsal faaliyetler, birkaç on yıl öncesine göre çok farklı çalışıyor. 

****Modern çiftçiler;

Artık iş, yaşam uyumuna yardımcı olan,

İşleri daha hızlı, daha akıllı ve daha az israflı hale getiren,

Gelişmiş teknolojiler kullanıyor.

Tarımın teknolojik yenilikleri, çiftlik otomasyonu, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik için artan talebi karşılamaktadır.

Gelişmekte olan tarımsal eğilimler, akıllı tarıma ve zaman ve kaynakların daha verimli kullanımına doğru bir kaymaya işaret ederken, aynı zamanda mahsul kayıplarını da en aza indiriyor. Bugün, bitki biyobilimiyle entegre edilmiş en ileri teknolojiler, modern çiftçiliğin temellerini atıyor. Bu teknolojiler, çiftçilerin, küresel ölçekte artan gıda ihtiyacı nedeniyle zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlıyor. Arazilerinin yeteneklerini daha iyi kavramalarında mahsul verimini ve tarla, toprak sağlığını geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Teknolojinin Rolü;

•Yapay Zeka ve Yapay Öğrenim algoritmaları: Bu teknolojiler, tarımda üretkenliği artırmaya, verimliliği artırmaya ve sürdürülebilirliği geliştirmeye yardımcı oluyor. Küresel pazarlarda artan talebi karşılamak için mahsul verimini artırırken çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmelerine yardımcı oluyorlar.

•IoT ve optimize edilmiş mahsul izleme: IoT, geleneksel yöntemlere bir alternatif sunar. Bir IoT cihazı, verileri toplayan, analiz eden ve gerçek zamanlı olarak doğru bilgiler sağlayan bir veya daha fazla sensör içerir. Bu sensörler, toprak sıcaklığı ve nemi algılama, bitki ve hayvan takibi gibi sayısız aktivite gerçekleştirir.

• Tarımda robot teknolojisinin ilerlemesi: Tarımsal robotlar, çiftçilere meyve toplama, hasat, dikim, dikim, ilaçlama, tohumlama ve yabani otları temizleme konularında yardımcı olur.

• Dronlar: Dronlar, çiftlik izleme için yararlı bilgilere dönüşen ham verileri toplar. Bu veriler gübre, su, tohum ve pestisit uygulamalarını optimize ederek hassas tarımı destekler.

• Tarımsal Biyoteknoloji: Tarımda biyoteknoloji, ekinlerin ve besi hayvanlarının kalitesini ve üretimini iyileştirir. Bitki ıslahı, hibridizasyon, genetik mühendisliği ve doku kültürü gibi bilimsel teknikler, bitkilerde daha iyi özelliklerin tanımlanmasını kolaylaştırır.

•Hassas Tarım: Presesyon tarımı veya çiftçiliği, küresel tarımdaki en son teknoloji trendidir. Bu teknoloji, büyük veriyi kullanarak belirli bir arazi parçası için su, gübre, ilaç vb. kaynakları çok dikkatli ve hassas bir şekilde yönetir. Bu teknoloji, uzaktan algılama sistemlerini, dronları, robotları ve otomasyonu birbirine bağlar ve çiftçilerin sürdürülebilir ve kârlı bir tarım yapmak için çiftlik kaynaklarını daha verimli yönetmelerine yardımcı olur.

Tarımda teknoloji ve bilimin entegrasyonu, sürdürülebilirlik ve tarımsal satın almanın dijitalleştirilmesi başladı.

Kapalı alanda dikey tarım, küresel olarak tarım teknolojilerindeki en son yeniliktir. Bu teknoloji, her türlü zorlu iklim koşulunda gıda üretimi sağlar. Bu teknolojiyi enerji verimli ve çiftçi dostu hale getirmek için çok daha fazla iyileştirme yapılması gerekiyor. Ancak kapalı alanda dikey tarım gelecekteki gıda güvenliği için tek umut ışığıdır.

Biyoçözümler, metan emisyonlarını azaltmaya yardımcı olan sığır yemi alternatifleri, gıda güvenliği ve gıda izlenebilirliğindeki yenilikler, tedarik zinciri şeffaflığı ve genetik mühendisliği gelişmeleri geniş ölçekte uygulanmakta ve araştırılmaktadır.

Tarım için en büyük tehdit!

Mevsimsel olmayan yağışlar, seller ve kuraklıklar

Parçalanmış araziler

Çiftçilerde farkındalık eksikliği

Kimyasal gübrelerin kullanımı

Yukarıda belirtilen tehditler, çevresel olarak sürdürülebilir ve iklime dayanıklı yeni çiftlik teknolojilerinin benimsenmesi, arazi toplulaştırması için bir pazarın geliştirilmesi ve hasat sonrası uygulamalarda iyileştirmeler gibi yeni nesil reformlardan başka seçenek bırakmadı.

Hızlı büyüyen kentleşme, tarım arazisi ve tarım işçilerinde kıtlığa yol açıyor. Bu büyük zorlukları ele almadan sürdürülebilir bir çiftçilik yapmak imkansızdır. Temiz ve güvenli bir gıdayı güvence altına almak asla gerçek olmayacaktır.

****Geleceğin çiftçilik teknolojileri şu zorlukları ele alıyor:

• Kapalı Alan Dikey Tarım: Kapalı alan dikey tarım, ürün verimini artırabilir, sınırlı arazi alanının üstesinden gelebilir. Hatta tedarik zincirinde kat edilen mesafeyi kısaltarak çiftçiliğin çevre üzerindeki etkisini azaltabilir.

Hidroponik veya aeroponik kullanarak, son günlerde tanıtılan akıllı tarım teknolojilerinden biridir. İç mekanda dikey tarım, dikey alanı kullanır ve ışık, sıcaklık, su ve karbondioksit gibi kritik tarım değişkenlerini hassas bir şekilde kontrol ederken üretkenliği birim alan başına birçok kat artırır.

Dijitalleşme, önümüzdeki yıllarda gıda, tarım ve balıkçılık sistemlerini dönüştürmek için önemli bir potansiyele sahiptir. Mobil cihazlar, veri analitiği, yüksek kaliteli uydu görüntüleri, hassas ekipman ve yapay zeka, sektör genelinde üretkenliği, sürdürülebilirliği ve dayanıklılığı artırmaya büyük ölçüde katkıda bulunabilir. Dijital teknolojiler ayrıca yasa dışı balıkçılığın daha kapsamlı bir şekilde izlenmesini sağlayarak stokların daha sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, desteği doğrulanabilir sonuçlara bağlayarak ve sınır ötesi ticareti kolaylaştırarak tarım ve çevre politikalarının hedeflenmesine ve iyileştirilmesine yardımcı olabilirler.

•Akıllı Seralar: Seracılık sektörü, öncelikle araştırma ve estetik amaçlarla kullanılan küçük ölçekli tesislerden (örneğin, botanik bahçeleri) doğrudan karaya dayalı konvansiyonel gıda üretimi ile rekabet eden çok daha büyük ölçekli tesislere dönüşmektedir. Akıllı seralar, mahsul üretimi için mükemmel olan kendi kendini idame ettiren bir mikro iklim yaratarak tarım endüstrisinde devrim yaratıyor.

•Blockchain: Blockchain'in sahiplik kayıtlarını izleme ve kurcalamaya karşı dayanıklılık yeteneği, mevcut gıda sistemindeki gıda dolandırıcılığı, güvenlik geri çağırmaları, tedarik zinciri verimsizliği ve gıda izlenebilirliği gibi acil sorunları çözmek için kullanılabilir.

•Akıllı uzaktan algılama: Uzaktan algılama, verileri toplamak için çiftliklere yerleştirilen hava durumu istasyonları gibi sensörleri kullanır ve bu veriler daha sonra analiz için analitik araçlara iletilir.

•Bilgisayarla görüntüleme: Bu, kalite kontrol, hastalık tespiti, sulama izleme ve hasattan sonra ürünü ayırma ve sınıflandırma için kullanılabilir.

•Çiftlik Otomasyonu: Drone'lar, otonom traktörler, robotik biçerdöverler, otomatik sulama ve tohumlama robotları geliştirmek için robotik yenilikler üzerinde çalışan şirketlerin sayısı giderek artıyor. Kollu yarı otomatik robotlar, yabani otları tespit edebilir ve etkilenen bitkilere böcek ilacı püskürterek, kapsamlı hasarı önlemenin yanı sıra genel böcek ilacı maliyetlerini azaltabilir.

****Hükümetin, harcamaları artırarak, öncelikli sektör kredilerini iyileştirerek ve bir endüstri olarak tarıma yatırım yapan yatırımcılara teşvikler ve vergi muafiyetleri sunarak sektör için adım atması ve büyümeyi hızlandırması gerekiyor. Hükümet programlarının, çiftçilere kredi ve sermayeye erişim sağlamasını çok kolaylaştırılması gerekiyor.

****Daha fazla kamu-özel ortaklığı, özel-araştırma enstitüsü ortaklığı sağlanmalıdır. Doğru ve güvenilir veri zorluklarını çözmek için iş birliği mutlaka yapılmalıdır. Doğru güvenilir bilgi kaynağı olarak hareket eden bilgi havuzları oluşturmak için devlet organlarıyla ortaklık kurularak tarım ekosistemini açmamız gerekiyor. Kamu ve özel sektör ortaklıkları, gıda işleme endüstrisinin gelişimini hızlandırmaya, teknolojiye erişimi iyileştirmeye ve büyümeyi hızlandırmaya yardımcı olabilir.

****Hükümet;

Çiftçileri akıllı teşvik etmeli,

Sürdürülebilirlik çerçeveleri ve karbon emisyon yönergeleri oluşturarak ve küçük çiftçiler için ölçek ekonomilerinin faydalarını sunan bir ekosistem geliştirmeli ve

İklim açısından akıllı tarım uygulamalarına ve benimsemeye odaklanması gerekiyor.

Tarım çiftçiler için sürdürülebilir ve kârlı hale getirilmelidir.

Fiyatlandırmanın standartlaştırılması çok önemlidir.

Aracıların ortadan kaldırılması ve sağlam bir bilgi ağının oluşturulmalıdır.

Kolektif olarak, uzun süreli bir tarımsal dönüşüm sağlamak için bilim ve eğitime gerekli önem verilmelidir.

En önemlisi birlikte çalışmak gereklidir.

****Tarım ve Orman Bakanı, değiştirdiği bürokratları ile bu sorunları çözebilir mi? Bu önerileri anlayabilir ve uygulamaya sokabilirmi?

Belediye seçimlerine kadar hiçbir şey değişmez. Tarım ve Orman Bakanından diğer tarım bakanlarından duyduğumuz, sadece siyasi ve reklam amaçlı açıklamalar duyacağımız bir dönem yaşayacağız.

****Tarım ve Orman Bakanının bir zorluğu daha var. Bir ekonomi programı uygulamak için gelen Maliye ve Hazine Bakanından ne isteyebilir, ne alabilir?

****Bu geçiş döneminde acı bir reçete uygulanıyor. Ekonomimizin bu durumlara gelmesinde çiftçimizin bir yanlışlığı yok. Ama bedel ödemeye devam edecek…

****ÇİFTÇİMİZ SORUYOR?

****NEDEN HALA MODERN ÇİFTÇİLİĞE GEÇEMEDİM?

****NEDEN DEVLETİN TARIM POLİTİKASI VE ÜRETİM PLANLAMASI YOK?

****TARIM DA POLİTİKALARI BEN Mİ BELİRLİYORUM?

****BEN Mİ BAKANLARI BÜROKRATLARI ATIYORUM?

****BEN NEREDE HATA YAPTIM?