****Gelişmiş ülkelerde, devletlerin tarım politikaları vardır. Hükümetlerde değişse bile bu politikalardan taviz vermiyorlar. Ancak değişiklik söz konusu ise tüm paydaşlarla, çiftçilerin sivil toplum kuruluşları ile beraber çözüyorlar.

****Hedefleri var. Örneğin; “Ekonomik Refah, Toplumsal Refah, İnsani Değerlerin Artırılması ve Çevresel Koruma v.s”.

****Hedeflerle ilgili plan ve projelerle yola çıkmışlar.

****Bir tek kuruluş yatırımları teşvik etmektedir. Bu kuruluşun en önemli görevi, yatırımlarla ilgili konuları “TEK ÇATI” altında toplamak ve her türlü kolaylığı sağlamaktır. Bir yatırımcının güveneceği en iyi temas noktasıdır.

***Yenilikçilik ve teknoloji benimsiyorlar. Şunu öğrendiler. Akıllı olmayan sistem gelecekte ülkeyi besleyemez. 

Araştırma, geliştirme, yaratıcılık, yenilikçilik ve yatırım programları ile ekonomilerini güçlendirdiler.

****Bu ülkelerin ekonomilerinde ve üretiminde önemli değişiklikler var.

-       Bilgi temelli bir ekonomi olarak gelişmeyi, ülkelerinin yüksek gelirli bir ülke olma konumunu güçlendirmeyi amaçlıyorlar.

-       Araştırma, geliştirme, bilim, teknoloji, yaratıcı düşünce ve yenilik üzerinde duruyorlar.

-       Refah ve gelişmeden elde edilen katma değer, adaletli olarak dağıtılıyor. Kapsayıcı bir topluma doğru ilerlemeye çalışıyorlar.

-       Çevreyi yok etmeden ekonomik büyümeyi ve sürdürülebilir gelişmeyi başarmak için sürdürülebilir büyüme, gelişme üzerine odaklanıyorlar.

****Ayrıca;

Geleneksel tarımını akıllı tarıma,

Geleneksel kobileri akıllı işletmelere,

Geleneksel hizmetleri ise daha azı için yerine daha fazla değil, kavramı altında yüksek değerli hizmetlere hızla dönüştürüyorlar.

****Tarımda iyi bir sistem gereklidir. İyi bir sistem uçaklardaki otomatik pilot gibidir. Şartları ölçümleyip, buna uygun yöntemlerin hızla uygulanması ile sorunsuz bir ilerleme sağlanır.

+++++

****Bu ülkelerde bazı modellerle hükümetler çiftçileri orta gelirli tuzaktan kurtarmanın yollarını sunmayı amaçladılar.

****Bu ülkelerin bazıları, sanayide Endüstri 4.0 yakalamaya çalışıyor.

****Bu ülkeler tarımda ise Tarım 3,0’ın ortalarında çiftçiler, “ORTA GELİR TUZAĞINA” düştüler.

Tarım 3.0’ ın ortalarında, çiftçilerin gelir düzeyler yükseldi. Refahları arttı. Kapasitelerini altında üretim yapıyorlar. Ancak bu ülkelerin ekonomi büyümeleri yavaşlıyor. Ülkeler önlemler alıyor.

****Orta gelirli tuzak nedir?

Orta gelir düzeyine ulaştıktan sonra bir ülkenin büyümesinin yavaşladığı bir durumdur.

Aslında ortada bir tuzak yoktur. Ama “yetersiz kalan” veya “uygun olmayan” uzun dönem ekonomi politikaları vardır.

Çiftçilerin, kişi başına gelir düzeyini (10-12 Bin Dolar) ulaştıktan sonra sıkışıp aynı yerde kalırlar. Yeterli kazançları, refah nedenlerinden gelir düzeylerini artırmaya gerek duymazlar..

***Ülke bir durgunluğa girerler.

***Ülkenin büyüme hızı düşer.

****Ülkeler, bu durgunluktan sektörleri ve işletmeleri çıkarmak için önlemler alırlar.

Yeni teşvikler sunarlar. Bunlardan bazılarını özetle belirteyim.

***Bilgi teknolojilerini tarım endüstrisi üretiminde kullananlar, bilişim teknolojisini kullanan çiftçiler ve çiftliklerini modernize edenler bu teşviklerden yararlanır.

****İyi Tarım Uygulamaları ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Belgesi gibi aranan uluslararası kalite standartlarını elde etmek için üretim yöntemlerini ve ürün kalitesini yükselten çiftçiler teşviklerden yararlanır.

****Makine ve otomatik ekipman yatırımları için vergi teşvikleri getirilir.

****Yeni ayrıcalık yapısı uyarınca, geleneksel çiftlik sektöründe modernize olmasına yardımcı olmak için teknoloji kullanan işletmeler, beş yıllık bir kurumlar vergisi muafiyetine hak kazanırlar. 

****Üretimlerini ve ürünlerini uluslararası kalite standartlarına yükseltenler, üç yıl boyunca kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanır.

****Modern makinelere ve otomasyon sistemlerine yatırım yapan girişimciler için üç yıl kurumsal gelir vergisi muafiyeti hakkına sahip olurlar.

****Yerel olarak üretilen makineleri kullanan yatırımcıları bir şart olmadan üç yıl boyunca kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanır.

****Enerji tasarrufu yapmak veya yenilenebilir enerjinin kullanımını teşvik etmek amacıyla makinelerini geliştiren yatırımcılar için destek verilir.

****Mevcut projelerde bilim, teknoloji ve insan kaynakları geliştirme nedeniyle alınan tedbirler varsa desteklenir.

****Bizim çiftçimiz hangi tuzaklarla uğraşıyor?

Ülkemizin yıllardır tarım sayımı yapılmamıştır. Doğru güvenilir veri olmazsa doğru güvenilir analizler yapılamaz.

Bilim ışığında tarımsal işletmelerimizin “Tarım Kaç Sıfırda” olduğunu bilmiyoruz.

*Hangileri Tarım 1.0,

*Hangileri Tarım 2.0,

*Hangileri Tarım 3.0,

**Biliyormuyuz…

****Hangi çiftçimiz, gelir düzeyinin yükselmesi nedeniyle, refah içindedir?

****Hangisi yeterince para kazanıyorum, fazla hayvan yetiştirmeme, daha fazla buğday ekmeme gerek yok diyor?

****Hangi çiftçimiz işi bittikten sonra ailesi ile akşam yemeği için lokantada yemek yiyebiliyor?

****Hangi çiftçimiz çocuklarını kreşe, çocuk yuvasına bırakıp tarlasına gidiyor?

****Hangi çiftçimiz çocuklarına ve torunlarına kaliteli eğitim aldırabiliyor?

****Hangi çiftçimiz çocukları ve torunları ile yani üç nesil çiftliklerinde mutlu olarak yaşıyorlar?

****İşte bunlar gerçekleştiğinde, Tarım 3.0 ortalarında “Orta Gelir Tuzağına” düşülüyor.

****Bize bu tuzak çok uzak değil mi?