Gürer, çiftçilerin Cumhurbaşkanın açıklamasını dikkatle izlediğini ve tarım kredi kooperatifi ile bankalara olan kredi borçlarının uzun vadeye ötelenmesi, kredi borç faizlerinin silinmesi, yeni kredi için destek verilmesi yönünde oluşan beklentiler hususunda bir açıklama yapılmadığını söyledi. Gürer, "Tarım kesiminde çiftçi ve besici, girdi fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle ciddi bunalımlar yaşamaktadır. Yem fiyatlarındaki artış hayvancılığı tehdit etmektedir.

ÇİFTÇİ BORCUNU ÖDEYEMEZ DURUMDA

Karma ve kaba yemde ithal ürünlerin döviz kuruna bağlı artışı besicileri kara kara düşündürmektedir. Çiftçiler 7 ay önce 1800 TL olan üre gübresini 3100 TL'ye almak durumda kalmaktadır. Müjde adı altında verilen destek artışı, bu artışın 100 TL2lik kısmını karşılamakta ve çiftçi 1200 TL daha zamlı gübre almak zorundadır. Tohum, ilaç ve yeraltından çıkarılan sulama suyu için kullanılan elektriklerin yarattığı fatura artışları çiftçiyi borcunu ödeyemez duruma sürüklemiştir.

ÇİFTÇİLER FAİZLERİN SİLİNMESİNİ BEKLEDİ

2006 yılında çıkarılan Tarım Kanunun 21. maddesine göre çiftçiye verilmesi gereken milli gelirin %1'i tutarındaki destek için çiftçi devletten 210 milyar alacaklıdır. Bunun yanında 2 milyon çiftçi borçlu durumdadır. Bankalara tarım kredi kooperatifine ve piyasaya çiftçi 180 milyar civarında borçludur. Bu borçların anaparası için yapılandırma, faizlerinin ise silinmesi konusunda Cumhurbaşkanından açıklama beklentisi ne yazık ki gerçekleşmemiştir" diye konuştu.