Tarım ve Orman Bakanlığı Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında “Kümelenme Yatırım Ortaklığı” hibe çağrısı yapıldı. Hibe çağrısı ile Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında Motorlu Çapa Makinesi temin edilerek yararlanıcılara teslim edilecek.

Motorlu çapa makineleri yabancı otlarda mücadelede, tohum yatağı hazırlamada, toprak yüzeyindeki kısa boylu organik maddelerin (yeşil ot bitki arıkları) parçalanması, kapatılması ve toprağa karıştırılmasında etkin rol oynuyor. Bu hibe ile proje bölgesindeki ceviz, kiraz, elma, sebze vb. yetiştiriciliği yapan çiftçilerin üretim yaparken toprak işleme, gübreleme, ekim ve dikim öncesi hazırlık işlerini daha kolay yapabilmelerini ve yabancı otlarla mücadele etmek amacıyla motorlu çapa makinesi hibe programı ile desteklenmesi amaçlanıyor.

144 ADET MOTORLU ÇAPA MAKİNESİ VERİLECEK

Ceviz, kiraz, elma vb. yetiştiriciliği, yapan çiftçilerin motorlu çapa makinesi eksikliğini gidermek için hibe desteği vermek suretiyle her bir yatırımcıya bir (1) adet olmak üzere toplamda 144 adet motorlu çapa makinesi verilmesi hedefleniyor. Motorlu çapa makinesi hibe desteği Adana’nın Saimbeyli-1 ve Saimbeyli-2, Feke, Tufanbeyli, Aladağ, Kozan, Pozantı ve Karaisalı ilçelerinde verilecek.

MOTORLU ÇAPA MAKİNESİ ALIMININ YÜZDE 70’İNE HİBE DESTEĞİ VERİLECEK

Başvuru sonunda hibe almaya hak kazanan üreticilere, proje bedelinin yüzde 70’i Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesinden hibe olarak verilecek. Kalan yüzde 30’luk yararlanıcı katkısı (nakdi olarak) ve KDV ödemeleri yararlanıcılar tarafından karşılanacak.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Başlangıcı : 06.03.2023 Saat : 08:00

Başvuru Bitişi : 31.03.2023 Saat : 17:00

MOTORLU ÇAPA MAKİNESİ HİBE DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

-Başvuru sahiplerinin “C. Uygulama bölgesi” bölümünde yazılı köylerde/mahallelerde ikamet etmesi zorunludur. Başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) aylık asli ikametinin bu köylerde/mahallelerde olduğunu gösterir tarihçeli yerleşim yeri raporu istenecektir.

Canlı hayvan nakilleri için eğitim düzenlendi! Canlı hayvan nakilleri için eğitim düzenlendi!

-Başvuru sahiplerinin “C. Uygulama bölgesi” bölümünde yazılı Saimbeyli-1, Saimbeyli-2, Feke, Tufanbeyli, Aladağ, Kozan, Pozantı, Karaisalı EKK’sinde 2023 yılı güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olmalıdır.

-Başvuru sahibi çiftçi ceviz, kiraz, elma, sebze vb. yetiştirdiğini mutlaka ÇKS kaydıyla belgelendirmelidir.

-Başvuru yapacak kadın çiftçiler için ÇKS kayıtlılık durumu yok ise yatırım yapmalarına engel teşkil etmemesi için aynı hanede oturan eşinin veya birinci derecede kan veya kayın hısımlarının belgeleri ile hibe desteğinden yararlanabilirler.

-Değerlendirme aşamasında kayıt belgesi kullanılan kişinin kayıtlı tüm arazi ve hayvan varlığı puanlamaya tabi tutulur.

-Kamu çalışanları (Muhtarlar hariç olmak üzere kadrolu veya sözleşmeli işçi, memur vs.) başvuru yapamazlar.

-Tüzel kişiler ve çiftçi örgütleri adına başvuru yapılamaz.

-Geçmiş yıllarda KDAKP kapsamında Motorlu Çapa Makinası hibesi alanlar (aynı hanede yaşayanlar da dâhil olmak üzere) başvuru yapamazlar.

-Yatırımcılar (aynı hanede yaşayanlar da dâhil olmak üzere), aynı çağrı döneminde sadece bir yatırım konusuna başvuru yapabilir ve diğer yıllarda destek aldığı konular için başvuru yapamaz.

-KDAKP çerçevesinde herhangi bir hibe programından yararlanmak üzere Sözleşme Makamı ile sözleşme imzalayan yararlanıcılar, söz konusu hibe programı çerçevesindeki sözleşme yükümlülüklerini tamamlamadan önce başka bir hibe programına başvuru yapamaz.