Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hububat alanlarında pas hastalığı ile ilgili çiftçiyi bilgilendirmek için bir duyuru yayınladı. Adana’da yapılan saha kontrollerinde buğday verimini önemli ölçüde etkileyen sarı pas hastalığının tespit edildiği belirtilen duyuruda, çiftçilerden hastalığın yayılmaması için gerekli mücadelelerin yapılarak tedbirlerin alınması istendi. 

SAHA KONTROLLERİNDE SARI PAS HASTALIĞI TESPİT EDİLDİ

ÇKS başvurularında çiftçiye hafta sonu hizmeti!  ÇKS başvurularında çiftçiye hafta sonu hizmeti! 

Çiftçilerin dikkatine! Adana’da Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik elemanları tarafından yapılan kontrollerde sarı pas hastalığı tespit edildi. 

Sarı pas hastalığının tespit edilmesi üzerine İl Müdürlüğü bir duyuru yayınlayarak çiftçileri bilgilendirdi. 
Yayınlanan duyuruda, “Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik elemanlarımız tarafından yapılan kontrollerde Sarı Pas Hastalığı tespit edilmiş olup, yaprak hastalıklarından özellikle Sarı Pas Hastalığının etkili olduğu görülmektedir” denildi. 

Buğdayda Sarı pas hastalığından doğan zararın, iklim şartlarına göre değiştiği kaydedilen duyuruda, zaman zaman epidemi yaparak daha büyük zararlara neden olabildiğinin altı çizildi. 

HASTALIKLA MÜCADELE EDİLMEZSE BÜYÜK VERİM KAYBI YAŞANABİLİR!

Ürün kaybı, çeşitlerin duyarlılıklarına, çevre koşullarına, etmenlerin ırklarına göre değiştiği gibi, yıldan yıla bölgeden bölgeye farklılıklar da gösterdiği dile getirilen duyuruda, “sarı pas, erken dönemde çıktığı için ülkemizde en önemli pas türü olup tüm bölgelerimizde görülmesi mümkündür. Buğday verimini önemli ölçüde etkileyen bayrak yaprağın korunması mücadelede önemlidir. Mantari hastalıklarla mücadele yapılmadığı takdirde önemli verim kayıplarına neden olabileceği unutulmamalıdır” kaydedildi.