Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 29 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarları yeniden belirlendi. 

Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, konuyla ilgili olarak bir duyuru yayınladı. Yayınlanan duyuruda şunlar kaydedildi:

-Bu Tebliğde belirtilen Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

-Yeni tesis niteliğindeki başvurularda 14.000.000 Türk Lirası,

-Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda 12.000.000 Türk Lirası,

-Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda 10.000.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.

-Hibeye esas proje tutarı alt limiti 3.000.001 Türk Lirasıdır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

Tarım İl Müdürlüğünden önemli duyuru: ÇKS başvuruları 31 Aralık’ta doluyor! Tarım İl Müdürlüğünden önemli duyuru: ÇKS başvuruları 31 Aralık’ta doluyor!

-Bu Tebliğde belirtilen Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım konularında hibeye esas proje tutarı 3.000.000 Türk Lirası üst limitini geçemez. Hibeye esas proje tutarı alt limiti 100.000 Türk Lirasıdır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.
Başvurular 3/1/2024 tarihinde başlayıp 19/2/2024 tarihi saat 23:59'da sona erecektir. Uygulama Esasları ve Başvuru Şartları Bakanlığımız https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/ sayfasında yayınlanmıştır"