Memleketi; iklim, su ve toprak verimi bakımından, tarım bölgelerine ayırmak gerekir. Bu bölgelerin her birinde, köylülerin gözleriyle görebilecekleri, çalışmaları için örnek tutacakları verimli, modern pratik tarım merkezleri kurulmalıdır. (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

bakap

Tarımı gelişmiş ülkelerde, Tarım Bakanlıkları sadece denetleme ve düzenleme görevini yerine getiriyorlar. Diğer görevlerini çiftçinin sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler yerine getiriyor.

Bu sistemin avantajları var.

Öncelikle daha kolay karar alınıyor ve uygulamaya geçiyorlar. Sorun çıktığında daha kolay ve kısa sürede çözüyorlar.

Personel hareketliliği bulunmamaktadır. O ilin yerel yönetimlerinde çalıştıkları için başka illere tayin sorunu da yoktur. O yörenin ürün deseni belli olduğundan daha kısa sürede uzmanlaşma söz konusudur. O yörenin çiftçisi ile iletişime geçme daha kolaylaşıyor.

Ülkemizde hızı düşükte olsa tarımda bu yöne bir gidiş söz konusudur. Yapısal, bütçe, siyasi sorunların çözümlenmesi gerekiyor.

Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığının artık bu yapısı ile tarımın sorunlarının çözülmediği görülmektedir. Yapısal reformlarda yapılamıyor.

Ayrıca son yıllarda yerel yönetimlerin tarım, gıda ve kırsal kalkınma konularında yaptıkları çalışmalarla kısa sürede ortaya çıkan başarılı çalışmaları takip ediyoruz.

****Bugün size Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanından yani büyük bir tarım merkezinden bahsedeceğim.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Tarım Kampüsü, BAKAP “Başkent Ankara Kalkınma Projesi’’ yani BAKAP ile ilgili 2019 yılında arazi planlamaları yapılmış, 2020 yılında üretim çalışmaları başlatılmış; araştırma, geliştirme, teknoloji, eğitim ve tarım turizmi bileşenleri ile ‘’Tarım Kampüsü’’ olarak özelleştirilmiş projedir.

Tarım Kampüsü projesi, mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karaoğlan mevkiinde 3.500 dekarlık bir arazide Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Kampüs ile;

-Ankara kentine çağdaş, kimlikli, nitelikli ve sahiplenilmiş kamusal karma kullanım alanları kazandırmak,

-Doğal kaynakları, kültürel, sosyal ve ekonomik değerleri geliştirmek,

-Yöre insanına katma değer sağlamak,

-Bölgesel kimliği yansıtacak marka olmuş ürünlerin turistik açıdan değerlendirilmesine olanak sunmak,

-Kısa vadede bölge ve il, uzun vadede yurt içi ve yurt dışına arz olunacak bilimsel ve teknolojik kapasitenin geliştirilmesi hedeflenmiş.

****Tarım Kampüsü 4 ana fonksiyonu üstlenmiş;

1-   Eğitim

2-   Ar-Ge

3-   Üretim

4-   Tarım Turizmi

Tarım Kampüsünün özellikleri ve büyüklüğü açısından dünyada bir benzeri bulunmamaktadır. Kampüsün içerisinde yaklaşık 40 km yürüyüş, 18 km bisiklet parkuru ve yeterli miktarda sosyal donatı alanları mevcuttur.

Üretimde zorunlu olmadıkça kimyasal madde kullanımı yapılmıyor. Yapılmak zorunda kalınırsa canlılara ve çevreye en az zarar verecek zirai ilaçlar seçilecek..

Entegre mücadeleye önem veriliyor.

Merkezde hem çocuklar hem de yetişkinler için eğitim alanları kuruldu. Böylece özellikle çocukları doğa ve tarım ile iç içe olması sağlanıyor. Domatesin, meyvenin nerede nasıl yetiştirildiği gösteriliyor.

Bu proje kapsamında tarımsal üretim, uygulama yapılırken eğitimlerde verilmektedir.

Bu proje ile üretimi teşvik ediliyor. Gelecekte yaşanabilecek gıda erişimi sorununu önlemek amacıyla zorlu ekonomik koşullarda yerli üreticinin yanında olunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu projeye çok önem veriyor ve destekliyor.

Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün öncülüğünde tüm personel gece gündüz çalışıyorlar.

Bu ekip artık hem mektepli hem de alaylı olmuşlar. Okuyorlar, araştırıyorlar ve paylaşıyorlar.

Herkes, Ankara çiftçisinin yanındadır. Ankara çiftçisi de bunun farkındadır.

Bu projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum.

Ankara’da yaşayan çiftçiler, Ankaralılar mutlaka burayı gezmelidir. Ankaralı, çocuklarını tarım ve doğa ile buluşmalı. Çocuklar, horuz, tavuğu keçiyi görmeli, ağaçlardan meyve, bahçelerden sebze toplamalı, spor ve piknik yapmalıdır.

Kampüste neler var?

2022 yılında; 600 da fiğ, buğday, arpa, yem bezelyesi, 200 da ikinci ürün silajlık mısır, 10 da burçak ekimi, yulaf karışımı ekimi yaparak, ilimizde faaliyet gösteren küçük aile hayvancılık işletmelerine ücretsiz yem desteği verilmiş.

Arazide bugüne kadar 17.500 adet meyve fidanı dikimi gerçekleştirilmiş olup, 60 da alanda sebze üretimi yapılmaktadır. AOÇ arazisinde 100 da çörekotu ekimi yapılarak tohumluk üretimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca deneme amaçlı soya fasulyesi, ata tohumu ekimleri yapılmıştır.

45 türde Tıbbi ve Aromatik bitki ekimi/dikimi ile Tıbbi ve Aromatik bitkilerde klinik araştırmalar yapılması amacıyla Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi (GETAT) ile protokoller imzalanmıştır. Bu kapsamda AR-GE amaçlı apiterapi, fitoterapi, homeopati vb. alanlarda çalışmaların teknik ve bilimsel altyapısı hazırlanmıştır.

2023 yılında arazilerinde hali hazırda,

·      200 Dekar Alanda Arpa/Buğday Daneli Saman Balyası Üretimi

·      130 Dekar Alanda Silajlık Mısır Üretimi

·      75 Dekar Alanda Yonca Balyası Üretimi

·      40 Dekar Alanda Çörekotu Üretimi

·      40 Dekar Alanda Sebze Üretimi

·      20 Dekar Alanda 75 Tür Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi

·      425 Dekar Alanda 22 Tür Toplamda 17.500 Adet Meyve Ağacı

·      10 Dekar Alanda 10 Çeşit Yerel Buğday Tohumu Üretimi

·      5 Dekar Alanda Yağlık Ayçiçeği Üretimi

·      5 Dekar Alanda Ankara’ya Özgü Ürünlerden Aspir, Kimyon

·      5 Dekar Alanda 35 Tür Ata Tohumu Üretimi

·      15 Dekar Alanda Burçak Üretimi

·      30 m2 Alanda Dikey Topraksız Tarım Bitki Büyütme Ünitesi

·      AOÇ Arazimizde 315 Dekar Alanda Arpa Üretimi yapılmış/yapılmaktadır.

Kampüsün AR-GE ayağında, toprak, biyoteknoloji ve tıbbi bitkiler laboratuvarları, eğitim ve konferans salonlarını içeren bir Tarım Akademisi kurulumu planlanmış. Kurulacak akademi ve seralarda; Tıp, Eczacılık, Biyoloji, Kimya, Veteriner ve Ziraat Fakültelerinin ilgili birimleri ile yürütülecek eş zamanlı proje ve eğitimler ile üreticilere Doğa Dostu Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ve Yeni Mekanizasyon Tekniklerinin tanıtılması, benimsetilmesi; arazilerimizde üretilen bitkilerden Ar-Ge amacıyla uçucu yağ, maserasyon, tentür, krem, merhem, parfüm, gibi katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi, ilgili eğitimlerin kurslar şeklinde düzenlenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmiş.

Kurutma, kompost ve distilasyon tesisleri ile arazilerimizden çıkacak hammaddelerin ve ildeki üreticilerden ürünlerin çevreci yöntemler ile işlenmesi, dönüştürülmesi ve katma değeri yüksek mamul hale getirilip, son ürünler üzerinden eğitim ve markalaşma çalışmalarının yapılması planlanmış.

Bu doğrultuda Kampüs projesinde; Tarımsal Üretim Alanları, Peyzaj Alanları, Tıbbi Aromatik Bitki Bahçeleri, Üretim ve Çocuk Eğitim Seraları, Laboratuvarlar, Tarım Akademisi, Ahşap Atölyesi, Arıhane, Keçi Çiftliği, At Çiftliği, Mini Hayvan Çiftliği, Gastronomi Köyü, Bungolov, Karavan ve Çadır Kamp Alanları, Festival Alanı, Yoga ve Spor Merkezi gibi komplekslere yer verilerek Ankara halkının sofrasına konulacak gıdalar, çocukların toprakla buluşarak kendi elleriyle meyve toplayacakları ağaçlar, Sosyal, Kültürel, Eğitsel, Spor ve Sağlık içeren tüm temaların bütünlük içerisinde işlevselliği amaçlanmış.

Proje, Ankara halkının nefes alıp, temiz gıdaya ulaşacağı, ailecek kaliteli zaman geçirebileceği, çiftçi ve üreticiler için örnek ve öncü doğa dostu yaklaşımların geliştirileceği Tarım Temalı Yaşam Alanı olarak tasarlanmış ve bu doğrultuda faaliyet sürdürmektedir.

Kırsal Hizmetler 4.0 Dijital Platformu Projesi (KIRBİS)

Kırsal Hizmetler 4.0 Dijital Platformu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İl sınırları içinde uzaktan algılama sistemlerinide kullanarak, bitkilerin, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara dair her türlü bilgiye dair veri girişinin ve takibinin yapılabileceği ekranlar tasarlamak,

Bilgilendirme Mesaj Servisi ile çiftçilere gerekli uyarı mesajlarının bildirilmesi, desteklemeler için taleplerin alınması, üretici veri bankası oluşturulması, ürün çeşitliliği, üretici sayısı ve desteklemelerin ilçelere/kırsal mahallelere göre dağılım durumunun takibi ve kontrolünü amaçlayan tarım bilgi sistemi kurulmuştur.

Tarım 4.0 çalışmaları kapsamında ilk deneme çalışmaları Tarım Kampüsü bünyesinde yapılmıştır. İklim Değişikliğine Dirençli Tarımsal Yaklaşımlar geliştirilmesi hedeflenerek, proje sahamızda belirli aralıklarla drone uçuşları yapılması aynı zamanda Kızılötesi Yansıma Görüntülerinin alınması ile hastalık ve zararlı, rekolte ve verim, hasar tespiti, meteoroloji, bitki besleme vb. modül çalışmaları yapılmaya ve Ankara ili için veri tabanı oluşturulmaktadır.

Tarım 4.0 çalışmalarına entegre olarak planlanmış olan, Meteorolojik istasyonlar ile tarımda akıllı ve doğru kararlar verebilmek için veri kaydedici ve sensörler yardımı ile iklim bilgisi, hava durumu takibi, su yönetimi, hastalık modeli, haşere takibi, uzaktan saha takibi, gübreleme yöntemi gibi uzaktan da takip edilebilecek teknolojik alt yapı kurulmuş olup, sunulan hizmetlerin üreticilerimiz tarafından daha rahat kullanımını sağlamak amacıyla kullanıcı dostu mobil yazılımın geliştirilmesi çalışmalarına başlanılmış ve kısa sürede hizmete alınacaktır.

****Yapılan Tarımsal Üretim

Arpa/Buğday Saman Balyası Üretimi

Silajlık Mısır Üretimi

Aoç/ Arpa Üretimi

Yonca Balyası Üretimi

Çörekotu Üretimi

Sebze Üretimi

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı yapılmak üzere 40 da alanda domates, biber ve patlıcan fidelerinin dikimi gerçekleştirilmiş olup yetiştiriciliğe ait tarımsal işlemler sürdürülmektedir. Aynı zamanda repellent bitki kullanımı, faydalı böcek salımı, malç kullanımı gibi ürün gruplarında işçilik, ilaç kullanımı ve su tüketimini azaltmaya yönelik ArGe faaliyetleri yürütülmektedir.

Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Parseli

20 dekar alanda 75 tür Tıbbi ve Aromatik bitki dikimi gerçekleştirilmiş; yetiştiriciliği yapılan bu bitkilerde klinik araştırmalar yapılması amacıyla Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi(GETAT) ile protokoller imzalanmıştır. Bu kapsamda AR-GE amaçlı krem, tentür, sabun, bitki çayı ve maserasyon çalışmalarına ait faaliyetler yürütülmektedir.

meyve bahçesi

Meyve Bahçeleri

425 da alanda 22 çeşit toplamda 17.500 adet meyve fidanı dikimi gerçekleştirilmiştir. Alanlara ait budama, sulama, gübreleme ve yabancı ot işçiliği çalışmaları sürdürülmektedir.

Deneme Parselleri

Sezonda 10 çeşit yerel buğday tohumuna ait üretim parselleri oluşturulmuş, yerel tohumlarımızın çoğaltımı amaçlanmıştır.

Yağlık Ayçiçeği Üretimi

Yaklaşık 5 dekar alanda yağlık ayçiçeği tohumu üretim çalışmalarımız devam etmekte olup ürün Eylül ayında hasat edilecektir.

Ankara Parseli

Ankara’ya özgü ürünlerden aspir ve kimyon bitkilerine ait çeşit denemeleri sürdürülmekte ve tanıtımı yapılmaktadır.

Ata Tohum Üretim Bahçesi

35 çeşitten oluşan ata tohum bahçesi tesis edilmiş olup, üretimin ilk yılı olması dolayısı ile tohum alma, adaptasyon ve standardizasyon çalışmaları sürdürülmektedir.

Burçak Üretim Tarlası

Nisan ayında 15 dekar alanda burçak ekimi yapılmış olup ürünün bakımı tamamen el işçiliği ile yapılmaktadır. Temmuz ayında biçimi yapılan ürün ile tohumluk elde edilmesi ve Hacı Bayram-ı Velin’nin geleneksel Burçak Çorbası yapılarak halka dağıtılması planlanmıştır.

Tarım 4.0

Üretim faaliyetlerimize ek olarak Tarım Kampüsü bünyesinde başlatılan Tarım 4.0 çalışmaları kapsamında; İklim Değişikliğine Dirençli Tarımsal Yaklaşımlar geliştirilmesi hedeflenerek, proje sahamızda belirli aralıklarla drone uçuşları yapılması aynı zamanda Kızıl Ötesi Yansıma Görüntülerinin alınması ile hastalık ve zararlı, rekolte ve verim, hasar tespiti, meteoroloji, bitki besleme vb. modül çalışmaları yapılmaya ve Ankara ili için veri tabanı oluşturulmaya başlanmıştır. İklim istasyonu kurularak anlık verilerin işlenmesi ile hastalık ve zararlı erken uyarı sistemi oluşturulmuştur. Son dönemde iklimde yaşanan kaymaların takibi ile ekim, dikim ve hasat zamanları optimizasyonu yapılmaya çalışılmaktadır.

Dikey Topraksız Tarım Bitki Büyütme Ünitesi

Kampüsün ArGe ayağında araştırma, geliştirme, teknoloji ve eğitim bileşenlerini barındıran Dikey Tarım Topraksız Bitki Büyütme Ünitesi çalışması hayata geçirilmiş olup ilk mahsul yetiştiriciliği tamamlanmış, eğitim ve veri toplama çalışmalarına devam edilmektedir.

bahçe

Demostrasyon, Temsil Ve Ağırlama Faaliyetleri

Daire Başkanlığı olarak alanda yürütülen çalışmalarda;

Ankara halkının nefes alması,

Temiz gıdaya ulaşması,

Ailecek kaliteli zaman geçirebilmeleri sağlanıyor.

Çiftçi ve üreticiler için örnek ve öncü doğa dostu yaklaşımların geliştirileceği “Tarım Temalı Yaşam Alanı” olarak tasarlanmış ve bu doğrultuda üniversitelere, çiftçilere, tarımcılara, üreticilere, öğrenci topluluklarına ve ilgili kurum ve kuruluşlara demostre edilmekte ve taraflar kampüste ağırlanmaktadır.

eğitim

Eğitim Çalışmaları

Yetiştiricilik sırasında elde edilen arge çıktılarının paylaşılması amacıyla alanda teknik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir.