****Tarımda kadının rolü milattan önceki çok eski yıllarda başlamıştır.

İnsanların avcı/toplayıcı olarak yaşadığı dönemde orada yaşayanlar avlanmaya çıktığında, küçük çocukları olan anneler evde bırakılırdı. Besinlerin henüz depolanmadığı bir dönemde yiyeceği biten kadınların tesadüfen tahılların tohumdan filizlenmesini tespit edip, toprağı gevşetmenin verimi artırdığını öğrenmiş olduğuna inanılmaktadır.

Yıllardır, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Yerel Yönetimler yani Belediyelerimiz kırsaldaki kadınlarımız ve çiftçi kadınlarımız için projeler yaptılar. Ancak uzun vadede istenen hedeflere ulaşmadıklarını görüyoruz. Geleneksel yönetim şeklinin, proje hazırlığı ve uygulamasının değişmesi gerekiyor.

Bugün bu konuya biraz değişik bir bakış açısıyla değineceğim. İlgili paydaşlar kıssadan hisseyi alırlar.

****Tarım Sektöründe, Kadının Rolü Desteklenmelidir.

Artık ülkemiz tarım sektöründe kadının rolü bilim ışığında daha fazla desteklenmelidir.

Tarım sektöründeki kadınları birbirine bağlamak, seslerini duyurmak ve katkılarını vurgulamak için tarımsal ürünlerde kadın ağları kurulmalıdır.

Tarımsal ürünlerin yetiştiriciliğinde ve üretiminde kadınların rolünü teşvik etme misyonu ön plana çıkarılmalıdır.

****Kadınlar, kültüre, mirasa tutunur ve sahip çıkarlar. Nesilden nesile aktarılan tarifleri ve sırları çocuklara öğretme eğilimindedirler. Onlar aslında tarımsal bilgeliğin koruyucularıdır.

*Kadınlar, üreticilerin liderleri olmalı, uluslararası toplantılarda, jürilerde daha fazla görev almalı ve tarım sektöründeki kadınları desteklemeye odaklanmalıdırlar.

Covid-19 salgınında kadınların, tarım sektöründe neler yaptıkları görüldü.

***Tarım sektöründe mücadele veren kadınlar bir ağ kurmalıdır. Böylece;

Tarımda çalışan kadınlarla bağlantı kurulur,

Tarım sektöründeki kadınların iletişimi teşvik edilir,

Benzer platformlarla bir araya gelirler,

Tarım sektöründe daha geniş bir kadın ağının güçlendirilmesine yardımcı olurlar.

****Bu ağ kısa sürede kimleri kapsayabilir? Çiftçileri, fabrika yöneticilerini, araştırmacıları, perakendecileri, ithalatçıları, ihracatçıları, distribütörleri, pazarlamacıları hatta sanatçıları…

****Bu ağın amaçlarından biri, geleneksel olarak erkeklerin hâkim olduğu bir sektördeki kadınlara ait markaları ve şirketleri tanıtmak olmalıdır.

Kadınlar, küresel tarım iş gücünün yaklaşık yüzde 43'ünü temsil ediyor.

****Ağdaki perakendeci kadınlar, bilinçli olarak yalnızca kadın yapımı tarımsal ürünü alıp satabilir.

Aynı zamanda kadınlara ait markaların pazarlanması için de harika bir ağ oluşabilir.

****Bazı sıkıntılarda olacaktır.

Tarım sektöründe hala büyük ölçüde erkek egemen olmasına rağmen uzmanlar, kadın çiftçilerinin çalışmalarının her zaman resmi istatistiklerde hesaba katılmadığını görüyorlar.

Bir kez daha belirteyim;

Kadınlar, tarımsal üretim yapım sürecine ilişkin bilgileri, gelecek nesillere aktarılmasında etkili oluyor.

Kadınlar, kültüre ve mirasa daha fazla özen gösterir ve sahip çıkarlar. Çocuklara daha sonra nesilden nesile aktarılan tarifleri ve sırları öğretme eğilimindedirler.

Onlar esasen tarımsal bilgeliğin koruyucularıdır.

Kadınlar, çocuklarına yüksek kaliteli ürünü ayırt etmeyi öğreterek bu zanaata takdir aşılıyorlar. Bunlar, gelecek nesillerin tarımsal üretimin geleneğine saygı duymasında kadınların önemli rolünü gösteriyor.

Kadınlar tarımsal üretimin değer zincirinin yönetilmesinde her zaman derinden yer alıyorlar. Bilgi ve tecrübeleri sayesinde, bu önemli alanın geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynuyorlar. Mevcut ve gelecek nesilleri önemli ölçüde etkiliyorlar.

****Önümüzdeki yıllar, kadınlar için sektör liderleriyle bağlantılar oluşturmak amacıyla çeşitli kuruluşlarla birlikte çalışarak daha fazla ağ oluşturma etkinliği düzenleme ve planlama yapılan yıllar olmalıdır.

Politika oluşturmada kadınların rolüne ilişkin farkındalık kampanyalar yürütülmeli, sivil toplum kuruluşları ve savunuculuk gruplarıyla ortaklık kurulmalıdır...

Ayrıca kadınlara yönelik liderlik programları uygulamayı, akademik kurumları dahil etmeyi ve aynı ilgi alanlarına sahip diğer kuruluşlardan ve diğer endüstri uzmanlarından yararlanmayı da düşünülmelidir.

Bunun bir kısmı, kadınların sektördeki rolünü incelemek ve tanıtım politikalarını verilerle yönlendirmek için yükseköğrenim ve araştırma enstitüleri bünyesinde çalışmayı gerektirecektir.

Tarımsal sektörde politika oluşturmada daha fazla kadının sesini duyulması gereklidir.

Kadınların potansiyelini tanımak önemlidir.

Artık ağlar kurulmalı, ağdaki işbirliği ve bilgi paylaşımı, sağlık, turizm ve güzellik de dahil olmak üzere diğer sektörlere olumlu yayılma etkileri yaratılmalıdır.

****Gelişmiş ülkeler, tarım sektöründe sorunların çözümünün ve anahtarının kadınlar olduğunu anlamışlar. Bu nedenle kadının tarım sektöründeki rolünü destekliyorlar.

Kadın çiftçiler, tarımı; güçlü ve nezih, adil ve nazik bir şekilde inşa ediyorlar.