***Ülkemiz tarımında; "herhangi bir kontrolsüzlük yok fakat kontrol altına alınmış bir tarım da söz konusu değil" diyorlar!

Tarımda bunu 25-30 yıldır dinliyoruz.

***Dünyada tarımda riskler yükseliyor. Ayrıca her geçen gün listeye yeni riskler ekleniyor. Bazı ülkeler risk listesi hazırlayıp onları çözmeye çalışıyorlar. Bazıları bekliyor. Bazıları da risk neymiş deyip kriz çıkmasını bekliyorlar. 

***Markalı ürünlerde masallar dinleriz..

Yurt dışında örneğin İngiltere’ de marka olan kaç ürünümüz var? Bunu kaç İngiliz bilir?

İngiltere' de marka olan kaç Çin ürünü var? Kaç İngiliz bilir?

İngiltere' de marka olan kaç Kore ürünü var? Kaç İngiliz bilir?

En fazla marka olmuş ürün hangi ülkededir?

Ne yazık yurt dışında marka ürünümüz yok gibi…

***Tarımda kadın çiftçiler anlatılır. Kadın çiftçiler projelerinden bahsedilir. Sadece tarımda değil, ülkemizde kadının adı var mı?

Kadınlar çiftçiliği biliyorlar ve öğrenmek istiyorlar. Kadınlar yönetime katılmak istiyorlar. Yönetici, genel müdür, milletvekilleri olmak istiyorlar. Bilim ışığında tarımsal işletmeyi yönetmek istiyorlar.

Artık seçimlerde ver oyunu sonra tarlada evde maraba olarak çalışmaya devam etmek istemiyorlar.

Oyumu veririm ama yönetimde söz sahibi olurum diyorlar.

Uzaktan da olsa artık güzel bir ses geliyor. 

Gelişmiş ülkelerde sorunların daha kolay çözümlenmesinin en önemli nedeni kadınların tarımda olduğu gibi tüm sektörlerde önlerde, yönetimlerde yer almalarıdır.

***Her gün günaydınla başlarız. Gününüz gül bahçesinde, bülbül sesleri içinde, mutlu, huzurlu, sağlık ve barış dolu geçsin deriz. Sonra aynı şeyleri okuruz, söyleriz ve duyarız…

**Gelişmiş ülkelerde küresel sorunlardan etkileniyor. Bu ülkelerde gelir düzeyi daha yüksek, enflasyon daha düşüktür. Bu ülkelerde çiftçinin üretim yapması için çiftçi birliklerinden gelen tüm talepler değerlendiriliyor. Sonuçlandırıyor.  Tarımın günlük politikalarla, cek, cak la geçilecek bir konu olmadığını biliyorlar. Tarım Bakanlığı sadece denetleme ve düzenleme görevini yerine getiriyor. Diğerlerini çiftçinin sivil toplum kuruluşları yapıyor.

***Bu ülkeler buralara nasıl gelmiş? Kısa sürede nasıl sorunlarını çözüyorlar?

Önce;

Hak, hukuk, adalet ve demokrasi ile başlamışlar. Bilim ışığında yapısal reformlar yapmışlar. Eğitime çok önem vermişler. Zihniyetleri değişmiş. Liyakate önem vermişler. Geleneksel yönetimden çağdaş yönetime geçmişler.

***Bunlar yapılmadan bizimde tarımda bir adım öteye gitmemiz, sorunları çözmemiz mümkün değildir. Tarımda başarısızlığın en önemli nedenlerinden biride hantal yapısıdır…

Tarımda değil tüm sektörlerde esas sorun buradadır. 

***Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2022 yayınlandı. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması küresel tanınırlık konusunda iyi değil.. Sadece İstanbul, Sürdürülebilir Şehirler Endeksi'nde ilk 50 şehir arasına girebildi.

Sürdürülebilir Kalkınma Raporu, 163 ülkenin BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini uygulamada kaydettiği ilerlemeyi değerlendirdi. Raporda, Türkiye ancak 71 nci olabildi. Sıralama;

1.    Finlandiya 86.51

2.    Danimarka 85.63

3.    İsveç 85.19

4. Norveç 82.35 ….

68. Dominik Cumhuriyeti 70.76

69. Tunus 70.69

70. Butan 70.49

71. Türkiye 70.71

***Bu rapor hazırlanırken ülkelerin;

Temiz ve uygun fiyatlı enerji,

Yüksek kaliteli eğitim, 

Eşitsizliği azaltmak,

Cinsiyet eşitliğini ilerletmek, 

İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme, 

Barış ve hukukun üstünlüğü, 

İklim değişikliğiyle mücadele,

Sürdürülebilir tüketim, 

Üretim modellerini artırma,

Yoksulluk,

Sıfır açlık, 

İyi sağlık, sağlıkta kalite, 

Temiz su, temizlik, 

Alt yapı, 

Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, 

Konuları dikkate alınmış….

***İlk sıradaki ülkelerin en önemli sorunu ise, gezegenimizin sınırları içinde bu yüksek refah seviyesinin nasıl korunacağıdır.

***Şu soruyu soralım;

**Senin sorunun ne?

Açlık…            Tarıma yatırım yapın…

Yoksulluk...        Tarıma yatırım yapın…

Yetersiz Beslenme...    Tarıma yatırım yapın…

İşsizlik...            Tarıma yatırım yapın…

İklim değişikliği...    Tarıma yatırım yapın…

Az gelişmişlik...    Tarıma yatırım yapın…

****Ormanlarımız yanınca içimiz yanıyor. Yangın var diyoruz.

****Tarımda da yangın var. İçimiz yanıyor…