TKDK’daki yolsuzluklarla ilgili soruşturma yürütülürken bu yolsuzluklardan birinci derecede sorumlu tutulan Antalyalı’nın yeniden kurum başkanlığına atanması tam bir skandal olarak değerlendiriliyor.

TKDK Başkanlığına kim atandı? 2 yıl önce göreve başladı ataması bugün yapıldı! TKDK Başkanlığına kim atandı? 2 yıl önce göreve başladı ataması bugün yapıldı!

Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığında geçtiğimiz günlerde TKDK Başkanlığına atanan Ahmet Antalyalı büyük bir krize neden oldu. Faruk Çelik’in Bakanlığı döneminde TKDK Başkanlığına atanan ancak Ahmet Eşref Fakıbaba döneminde görevden alınan Ahmet Antalyalı hakkında Vahit Kirişçi’nin Bakanlığı döneminde kapsamlı bir soruşturma yapıldığı ve tespit edilen yolsuzluklarla ilgili olarak Kirişçi’nin oluru ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Kurulu’nun yaptığı incelemelerde TKDK’nın 2017 yılında yaptığı fuar organizasyonları için yapılan hizmet satın almalarıyla ile ilgili birçok usulsüzlük ve yolsuzluk tespit edilirken, hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Antalyalı’nın yeni dönemde yeniden TKDK Başkanlığına atanması tam bir skandal olarak görülüyor.

BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ TKDK’NIN 2017 YILI FUAR ORGANİZASYONLARI İÇİN BİRÇOK USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUK TESPİT ETTİ!

Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu’nun, Ahmet Antalyalı’nın bir önceki TKDK Başkanlığı döneminde fuar organizasyonları için yapılan hizmet satın almaları hakkında kapsamlı bir soruşturma yaptığı ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonrası hazırlanan teftiş raporunda, 2017 yılındaki hizmet satın almalarının 2016 yılındaki OHAL şartı gerekçe gösterilerek açık ihale usulü ile yapılması gereken hizmet alımlarının 21/b kapsamında yapılarak, ihalede saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik ile kamuoyu denetiminin ortadan kaldırılarak, mevzuata aykırı davranıldığını ve yüklenici firma lehine bir durum oluşturulduğu tespit edildi.

TKDK’NIN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN BULUNMADIĞI İLLERDE BİLE FUAR ORGANİZASYONU VE TOPLANTI İÇİN FİRMAYA PARA ÖDENMİŞ!

Bakanlık teftiş raporunda tespit edilen yolsuzluklarla ilgili olarak en dikkat çekici nokta ise TKDK’nın il koordinatörlüğünün bulunmadığı illerde bile fuar organizasyonu ve toplantılar için para ödendiğinin tespit edilmesi oldu. TKDK’nın 2017 yılında 21/b kapsamında yaptığı ihalede 49 ilde fuar organizasyonu ve toplantı yapılması ihalesi Beka Medya’ya verilirken, 49 ilin 21’inde TKDK’nın il koordinatörlüğünün bulunmamasına rağmen bu illerde, kanunlara aykırı bir şekilde fuar organizasyonlarına katılım sağlınmış gibi gösterilerek, söz konusu firmaya fahiş fiyattan ödeme yapıldığı tespit edildi.

YAPILMAYAN TOPLANTILAR YAPILMIŞ GİBİ GÖSTERİLEREK YANDAŞ FİRMAYA FAHİŞ FİYATTAN ÖDEME YAPILMIŞ!

Tespit edilen usulsüzlükler bununla da sınırlı kalmazken, sözleşme şartları firma lehine değiştirilerek 48 ildeki fuar organizasyonu için yapılacak toplantıların 12 güne indirildiği ancak bu süre içinde 48 ilde bu toplantıların yapılmasının mümkün olmadığı vurgulanırken, söz konusu toplantıların da yapıldığına dair bir bulguya ulaşamayan Bakanlık müfettişleri, söz konusu toplantıların yapılmış gibi gösterilerek söz konusu firmaya ödeme yapılarak kurumun zarara uğratıldığı görüşüne yer verdi.

YOLSUZLUĞU ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN TİGEM VE ESK’NIN FUAR ORGANİZASYON GİDERLERİ İLE TKDK’NIN FUAR ORGANİZASYON GİDERLERİ KARŞILAŞTIRILDI!

Aynı dönemde Bakanlığın ilgili kuruluşları olan TİGEM ve ESK’nın katıldığı fuar organizasyonları için ödediği stant parası ile ATO’nun rayiç bedellerini karşılaştıran Bakanlık müfettişleri, burada da TKDK’nın söz konusu firmaya fahiş fiyattan ödeme yaptığını tespit etti. TİGEM ve ESK’nın 2017 yılı fuar stant kurulum bedelinin 4 ile 9 bin lira arasında değiştiğini ancak TKDK’nın her bir fuar organizasyonu için firmaya 85 bin 100 lira ödeme yaptığını bildiren Bakanlık müfettişleri yine ATO’nun rayiç bedelleri karşılaştırılarak stant kiralama ve diğer hizmet alımlarıyla birlikte bir fuarın maliyetinin 24 bin lira olması gerekirken, her bir fuar için firmaya ödenen 85 bin 100 liranın fahiş bir fiyat olduğu ve aradaki farkın Ahmet Antalyalı başta olmak üzere ihale komisyon üyelerinden tanzim edilmesi istendi.

VAHİT KİRİŞÇİ SAVCILIK İÇİN OLUR VERDİ BAKAN YUMAKLI DÖNEMİNDE BAŞKAN OLARAK ATANDI!

Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Ahmet Antalyalı’nın TKDK’da görev yaptığı 2017 yılındaki fuar organizasyonları ile ilgili olarak Bakanlık müfettişlerinin tespit ettiği usulsüzlük ve yolsuzluklarla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması için dönemin Tarım Bakanı Vahit Kirişçi’den 3 Nisan 2023 tarihinde olur alarak, 19 Nisan 2023 tarihinde de müfettiş raporlarını savcılığa intikal ettiriyor.

YAPILAN ATAMA TAM BİR SKANDAL OLARAK DEĞERLENDİRİLYOR!

Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından, hakkında tespit edilen usulsüzlük ve yolsuzluklarla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulan Ahmet Antalyalı’nın geçtiğimiz Temmuz ayında yeniden TKDK Başkanlığına atanması tam bir skandal olarak değerlendiriliyor. Kurumdaki yolsuzluklarla ilgili soruşturma yürütülürken bu yolsuzluklardan birinci derecede sorumlu tutulan Antalyalı’nın kurum başkanlığına atanması yürütülen soruşturmanın akıbetine de gölge düşürmesinden endişe ediliyor.