Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Adak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığına atandı. Bugünkü Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Adak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığına atandı. Adak bu göreve 2 yıl önce atanırken, atama kararnamesi Resmi Gazete'de bugün yayımlandı. 

MUHAMMED ADAK KİMDİR?

Bayındırlık ve Devlet Eski Bakanlarından Fehim Adak'ın oğlu olan Muhammed Adak,1966 doğumlu olup, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunudur. Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde kırsal alan planlama politikaları yüksek lisansını, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde ise “Bölgesel Kalkınmanın Kentleşmeye Etkileri ve GAP Projesi Örneği” tez konulu doktorasını tamamladı.

Muhammed Adak, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk İslam Sanatı Tarihi Bölümü'nde araştırma görevlisi, özel sektörde sorumlu müdür, danışman ve proje geliştirme uzmanı görevlerinin yanı sıra, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Kapsamında GAP İdaresi ile birlikte sürdürülen Eko-Kent Planlama Projesi'nde danışman, Bayındırlık ve İskân Bakanlığında Emlak Şube Müdürü, ardından Dış İlişkiler ve Mesleki Eğitim Daire Başkanı, Avrupa Konseyi Daimi Delegesi, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığında şube müdürü ve uzman, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcılığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığı görevinin yanısıra 2016 yılından itibaren IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı olarak görev yapmıştır.

Tarım Bakanlığının yolsuzluktan dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunduğu bürokrat TKDK Başkanı olarak atandı! Tarım Bakanlığının yolsuzluktan dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunduğu bürokrat TKDK Başkanı olarak atandı!