Burdur Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı, Bucak Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Özel, süt fiyatlarıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Özel, Ulusal Süt Konseyi'nin acilen toplanmasını istediklerini belirterek, "Bütün girdileri artmasına rağmen çiftçilerimizin ürettiği çiğ süt fiyatlarında bu yıl artış yapılmamıştır" dedi. 

Özel, açıklamasında şunları kaydetti: "Tarım ve Orman Bakanlığı, başta Üretici Birlikleri ve Kooperatifler olmak üzere sahadan edindiği veriler doğrultusunda çiğ süt referans fiyatıyla ilgili bir çalışma yapmaktadır. Buna göre  belirlenen fiyat, Gıda Komitesine sunulmaktadır. Gıda Komitesi referans süt fiyatını belirlemektedir. Akabinde Ulusal Süt Konseyi sektör paydaşları ile toplanarak çiğ süt referans fiyatına dair anlaşmaya oturur.

Kamuoyunca da bilindiği üzere çiğ süt referans fiyatı en son 15 Kasım 2019’dan itibaren uygulanmak üzere Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından 2 lira 30 kuruş olarak açıklanmıştı. Geçen Kasım ortasında 5,75 seviyelerinde olan dolar kurunun Aralık ayı ortalaması 5,86 düzeyindeydi.

Bugün ise 7,37 seviyelerini konuşuyoruz. Dolayısıyla o günden bugüne kurdaki artış yaklaşık %28 düzeyinde. Son bir yıl içerisinde bayilerin yem alım fiyatlarında ise % 29,2 artış olmuştur. Geçen yılın hububat hasat sezonunda saman fiyatı 450 TL/Ton iken; bugün saman/saman balyası fiyatı 820 TL/Ton seviyelerindedir. Son bir yıl içerisinde saman fiyatlarındaki artış ise %80 seviyelerindedir. 

2019 hasat sezonunda 900 TL / Ton fiyatındaki kuru yonca bugün 1300-1400 TL / Ton olarak  hayvan yetiştiricilerine satılmaktadır. Soya ve ayçiçeği  küspesinde de döviz kuruna bağlı olarak bir fiyat artışı söz konusudur. 

Çiftliklerdeki maliyet/fiyat sorunu önümüzdeki dönemde tarımsal üretim noktasında daha ciddi  sorunlara yol açacaktır. Bu bağlamda Ulusal Süt Konseyi'nin acilen toplanmasını öneriyoruz. Bütün girdiler artmasına rağmen çiftçilerimizin ürettiği çiğ süt fiyatlarında bu yıl artış yapılmamıştır. 

Süt fiyatlarının bu denli düşük seyretmesinin ülkemizde orta ve uzun vadelerde hem süt sığırı anaç hayvan varlığımızı hem de kırmızı et tedariğini sıkıntıya düşüreceği hususları göz önünde bulundurulmalıdır. Girdi maliyetlerindeki fiyat artışları dikkate alınarak süt alım fiyatları arttırılmalıdır. Tüketici fiyat endeksi ve enflasyon bazlı bir politika izlenilmesi söz konusu ise çeşitli destek ve prim ödemeleriyle üreticilerin geliri arttırılmalıdır.

Burdur tarımda markadır. Protein oranı,yağ varlığı ve kuru madde oranı gibi hususlarda hayvansal sütleri oldukça kaliteli olduğu gibi sütteki bakteri varlığı yönünden de Dünya ortalamasının altındadır. Burdur üreticisinin hayvanlarının sütünün kalitesi laboratuvar test verileri ile sabitlenmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iki yıl sonra ülke genelinde uygulamayı planladığı projede pilot iller arasında Burdur'un  da yer alması Burdurlu üreticileri sevindirmiştir. Üreticilerimizde üretim azmini arttırmıştır.

Sütün kalitesine göre ilave destek primi uygulamasını sonuna kadar desteklerken daha fazla vakit kaybetmeden çalışmalarının başlatılması gerektiğini belirtmek isteriz. Birim hayvandan daha fazla verim ve daha kaliteli üretim adına üretimde rekabetçi bir sistemle işini iyi yapan üreticinin daha fazla gelir elde edeceği sürdürülebilir bir tarımsal politika benimsenecektir. 

Tarım ve Orman Bakanlığımız uygulamaya koyacağı kaliteli üretime daha fazla destek modelini bir an evvel işlevsel hale getirmelidir. Zira her geçen gün üretim adına bir kayıptır. Üreticinin artan maliyetler karşısında rekabet gücünün kalmadığı şu günlerde üretim azim ve şevkini pekiştirici  tedbirler alınmalıdır. Bu nedenlerle yukarıda da belirttiğimiz gibi Ulusal Süt Konseyi'nin süt fiyatlarını düzenlemek üzere toplanmasını ve gereken düzenlemeyi yapmasını öneriyoruz.

Unutulmamalıdır ki: “Çiftçi üretmezse gıda olmaz, gıda olmazsa sağlıklı hayat olmaz.”