TÜSEDAD yönetim kurulu adına yapılan yazılı açıklamada dikkat çeken başlıklar şöyle... 

14,65 LİRA SÜT FİYATI KABUL EDİLEBİLİR BİR FİYAT DEĞİL!

Ülke hayvancılığımızın süregelen sorunlarını defaten dile getiren; et fiyatlarındaki yükselişin sebebinin çiğ süt fiyatları olduğunu, dişi hayvanların kesiminin hızlanacağını son 4 yıldır her mecrada dile getiren derneğimiz, gelinen noktada Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından 15 Nisan 2024 tarihinde 13,50 TL/litre olan çiğ süt tavsiye fiyatını %8,51’lik artışla üstelik de 1 Mayıs’dan geçerli olacak şekilde 14,65 TL/litre olarak ilan etmesi üreticilerimiz için kabul edilebilir değildir.

RESMİ ENFLASYONUN YÜZDE 68,50 İKEN SÜT FİYATI SADECE YÜZDE 8,51 ARTTI!

Tarım Kredi'den 'Genel Müdürü' düzelten açıklama! Tarım Kredi'den 'Genel Müdürü' düzelten açıklama!

Enflasyonun %68,50 (TÜİK) olarak açıklandığı, yem ham maddelerinin %50’den fazlasının ithal edildiği ve tüm üretim girdilerinin hızla yükseldiği bir ortamda çiğ süt fiyatına %8,51’lik bir artış yapılmış olması USK’nın ülke hayvancılığına vurduğu bir darbedir.

DİŞİ HAYVAN KESİMİNDEN KAYNAKLI ET FİYATLARINDAKİ ARTIŞ GÖZARDI EDİLDİ

Yıllardır yaptığımız tüm uyarılara, bilimsel ve çiftlik gerçeklerine göre açıkladığımız çiğ süt maliyetine rağmen hem USK hem de çiğ sütü işleyen sanayicilerimiz, dişi hayvan kesimlerinden kaynaklı kırmızı et fiyatlarındaki yükselişi göz ardı etmektedir. Halbuki süt ve et üretimi birbirine bağlı 2 üretim koludur. Maliyetinin altında veya maliyet sınırında satış yapan üreticilerimiz hayvanlarını kestirerek üretimden çıkmaktadır. Bu durum herkesçe algılanmış net bir durumdur.

SANAYİCİ GERİYE DÖNÜK FİYATLARI BASKILAMAYA ÇALIŞIYOR

Çiğ sütü işleyen ve süt üreticisinin tek alıcısı konumunda olan sanayicilerin ise, USK tarafından açıklanan tavsiye fiyatını da dikkate almayarak geriye dönük; Mart, Nisan ayları ve hatta Mayıs ayı için, kendi aralarında oluşturdukları fiyat düşürme politikası ile üretici fiyatını baskılama çabalarının olması ise oldukça üzücüdür. Üreticilerimiz ise sanayicinin bu baskısı altında ezilmekte ve zararına satış yapmak yerine dişi hayvanlarını keserek üretimden çıkmaktadır. Bu durumda da kırmızı et fiyatlarının yükselmesi kaçınılmaz olmakta ve bu kısır döngüden çıkılamamaktadır.

SÜT ÜRETİCİSİNİN ALEYHİNE BİR DURUM OLDUĞUNDA RESMİ ŞİKAYETTE BULUNACAĞIZ

1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren, açıklanan çiğ süt tavsiye fiyatının altında alım yapmak isteyen ve bu konuda kartel oluşturmaya çalışan sanayicilerimiz olmayacağı inancıyla, üreticilerimiz tarafından böyle bir durum bildirildiğinde; Rekabet Kurumu ve Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na resmi şikâyette bulunacağımızı belirtir, saygılarımızı sunarız.