SADETTİN İNAN / Yüksek enflasyondan dolayı gıdada hileli üretim artarken, Tarım ve Orman Bakanlığı halkın sağlığını tehdit eden firmalarla ilgili taklit ve tağşiş listesini 2 yıldır yayınlamıyor. Gıdada taklit ve tağşiş listesi en son Bekir Pakdemirli’nin bakanlığı döneminde Mart 2022’de yayınlanırken, bu tarihten sonra taklit ve tağşiş listesi bir daha yayınlanmadı.

HİLELİ GIDA ÜRETEN FİRMALAR İFŞA EDİLMEYEREK KORUNUYOR!

Halkın hileli üretime karşı en etkin mücadele yöntemi olan taklit ve tağşiş listesinin yayınlanmayarak hileli üretim yapan firmaların korunması dikkat çekerken, Tarım ve Orman Bakanlığının bu konuda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne de kaçamak cevap vererek, CİMER’i de yanıltıldığı ortaya çıktı.  

CİMER'E TARIM BAKANLIĞINDAN KAÇAMAK CEVAP!

Tarım Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş listesinin Mart 2022’den buyana neden yayınlanmadığına yönelik CİMER’e sorulan soruya, “Denetim sonuçları değerlendirilmekte olup çalışmaların sonuçlandırılması akabinde kamuoyuyla paylaşılacaktır” şeklinde kaçamak bir cevap vererek, yeni bir skandala imza attı. Yapılan gıda denetimlerinin 2 yıldır sonuçlandırılmaması Tarım Bakanlığının bu konudaki samimiyetsizliğini ortaya koyarken, doğru bilgi verilmeyerek Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi’nin de yanıltılması, hileli üretimdeki tehlikeyi gözler önüne serdi.

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN FİRMALARA BÖYLE Mİ GÖZ AÇTIRILMAYACAK?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşın sağlığını tehdit eden firmalara göz açtırmayacaklarını belirtirken, diğer taraftan taklit ve tağşiş listesini yayınlamayarak hileli gıda üretimi yapan firmaların koruma altına alınması yaşanan çelişkiyi ortaya koyuyor.  

CİMER'DEN ŞU BİLGİLERİ TALEP ETTİK

CİMER’e 21 Şubat’ta yaptığımız başvuruda, Tarım Bakanlığından şu bilgiler talep ettik: “Halkın sağlığını korumak için gıda sahtekârlarına karşı en etkili mücadele yöntemlerinden olan taklit ve tağşiş listesi Mart 2022’den buyana yayınlanmıyor. Gıdada taklit ve tağşiş listesinin yaklaşık 2 yıldır yayınlanmamasının nedeni nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini yayınlamayı düşünüyor mu?”

TÜRKŞEKER’den şeker fiyatlarına indirim! TÜRKŞEKER’den şeker fiyatlarına indirim!

TARIM BAKANLIĞINDAN CİMER'E MANİDAR CEVAP!

Tarım Bakanlığı 21 Şubat’ta CİMER’e yaptığımız başvuruyu 20 Mart’ta cevaplandırarak, denetim sonuçlarının değerlendirilmekte olduğu, çalışmaların sonuçlandırılması akabinde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi. Taklit ve tağşiş listesinin 2 yıldır neden yayınlanmadığı ile ilgili bir bilgi vermeyen Bakanlık cevabında şunlar kaydedildi:

"İlgide  kayıtlı  CİMER  başvurunuz  incelenmiştir.  Bakanlığımızın yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri kamuoyunun bilgisine sunabileceği 5996 sayılı Kanun'un 31inci maddesinin 6’ncı fıkrasında ve 17 Aralık 2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik" in 8 inci maddesinde hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen ve kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmaların adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda ürününde uygunsuzluk tespit edilen firmaların yukarıda adı geçen yönetmelikte hükmolunduğu üzere marka ve parti numarası bilgisi birlikte verilmekte ve Bakanlığımız internet adresinde (www.tarimorman.gov.tr) yayımlanarak 30 gün süreyle kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Bakanlığımız, gıda güvenilirliğinin sağlanmasına, tüketicilerin korunmasına ve bilgilendirilmesine  yönelik çalışmalarını aralıksız olarak ve büyük bir titizlikle sürdürmektedir. Bu çerçevede denetim sonuçları değerlendirilmekte olup çalışmaların sonuçlandırılması akabinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bilgilerinize sunulur.”

PERSONEL DE AŞIRI DERECEDE RAHATSIZ! LİSTELERİN YAYINLANMASI İÇİN MAKAM OLURU VERİLMİYOR!

CİMER’e verilen bilgilerin doğru olmadığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünde taklit ve tağşiş listesinin makam oluru alınamadığı için yayınlanmadığının altı çiziliyor. Bundan dolayı bakanlık personelinin de bu durumdan aşırı derecede rahatsız olduğu vurgulanıyor.

BAKAN YUMAKLI LİSTENİN YAYINLANMASINA NEDEN İZİN VERMİYOR?

Bakanlığın, gıda denetimleri ile ilgili yapılan incelemeleri 2 yıldır sonuçlandıramaması gibi bir durumun söz konusu olması mümkün görünmezken, Bakan İbrahim Yumaklı’nın hileli üretim yaptığı tespit edilen firmaların ifşa edilmesine izin vermemesi soru işaretlerine neden olurken, bu konuda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin bile doğru bilgilendirilmemesi manidar bulunuyor.