Prof. Dr. Nurettin Gülşen

Prof. Dr. Nurettin Gülşen

Tüm Makaleleri

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim görevlisi.

Ülke hayvancılığının en temel sorunları: Beslenme ve beslenmeye bağlı hastalıklar - 1

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Nurettin Gülşen'in Çiftlik Hayvanları Derneğinin 'Ülkemiz Hayvancılığında Başlıca Sorunlar ve Öneriler raporunda', 'Türkiye hayvancı...