Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yayınlanan ‘Çorum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünün’ duyurusunda dikkat çeken satırbaşları şöyle…

duyuru

1-) İlimiz dâhilinde bulunan Hazineye ait taşınmazların hak sahiplerine doğrudan satışına ilişkin;

a) 2/B alanlarında bulunan Hazine taşınmazlarının 6292 Sayılı Kanun kapsamında satışına ilişkin;

b) Hazineye ait tarım arazilerinin 6292 sayılı Kanun kapsamında Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan 31.12.2008 tarihi itibariyle tarımsal amaçla kullanılan ve kullanımı halen devam eden, kiralayan ve kira sözleşmesi devam edenlere ya da paydaşlara doğrudan satışına ilişkin;

c) 4706 Sayılı Kanun kapsamında Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazileri 30.03.2011 tarihi itibariyle tarımsal amaçla kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süre ile tarımsal amaçla kullanan ve kullanımları halen devam eden kullanıcıları ya da paydaşlarına doğrudan satışına ilişkin;

- Süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi,

- Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen süre içinde ödemeyenlerin ödeme süresi,

-Taksitli satışlarda belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi,

31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Çiftçimize askı icmalleri ile ilgili önemli duyuru! Son gün 16 Şubat! Çiftçimize askı icmalleri ile ilgili önemli duyuru! Son gün 16 Şubat!

2-) 6292 Sayılı Kanunun 7. Maddesi kapsamında süresi içinde 2/B iade başvurusu bulunmayanlar ile geçici 8. Maddesi kapsamında olanların başvuru süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

3-) İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alanların satın alma başvuru süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlimiz Merkez İlçe ve köylerinde bulunan taşınmazları için Çorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğüne; İlimize bağlı İlçe ve köylerinde bulunan Hazine taşınmazları için ise, İlçe Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğine 31.12.2022 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlanen duyurulur

arazi toplulaştırma-3