Eskişehir ilinde hububat hasadı yapan biçerdöverlerin kontrolleri, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü kontrolünde görevli 13  ekip ve 53 teknik personel tarafından yapılıyor. 

Bu kontroller ile hasadı yapılan ürünlerin en az ürün kaybı ile tekniğine uygun olarak hasat edilmesini sağlamak ve bu sayede milli servet kaybını önlemek hedefleniyor. 

Bu kapsamda; Eskişehir’de 2023 yılında biçerdöver hasadında müsaade edilebilir kayıp oranı %2 olarak belirlenmiş olup yapılan kontrollerde söz konusu oranın üzerinde kayıp yaptığı belirlenen ve hazırlanan uygulama talimatına uymayan biçerdöver sahipleri ile operatörlerine idari yaptırım uygulanıyor. 

Eskişehir'de 143 pojeye bireysel sulama hibe desteği verildi!  Eskişehir'de 143 pojeye bireysel sulama hibe desteği verildi! 

Eskişehir'de 2023 yılında Buğday üretimi %82 lik bir artışla 823.211 ton’ a ulaşacağı tahmin edilmektedir. Arpa üretimi ise 2023 yılında 2022 yılına göre %33 lük bir artışla 373.535 tona ulaşacağı öngörülüyor. 

BUĞDAY VERİMİNDE REKOLTE YÜZDE 82 ARTTI!

Yapılan fenolojik gözlemler, çiftçi beyanları ve ziraat odaları ile yapılan görüşmeler sonucunda buğday veriminde rekoltenin geçmiş yıllara göre % 82 artışla kuru ve sulu alanlarda ortalama olarak dekara 289 kg’ den 462 kg’ ye ulaşacağı gözlemleniyor. Buna paralel olarak çiftçilerin Toprak Mahsulleri Ofisine ürün satışında referans olarak belirlenen verim tahminlerinin yükseltilmesi talepleri de giderek artıyor.