Ülkemizde yem maliyetlerinin son yıllarda %100’e yakın artışı, besilik hayvanların canlı ağırlığında ki %70’e yakın artışlarla karkas etin sadece son günlerde %10 artması ile ayakta kalma mücadelesi veren besicimiz çok zordadır.

Besicimizin %90’ı tarımsal krediyle hayvan beslemektedir.

Tarımsal kredi faizleri %8 olmasına rağmen maliyetlerin çok hızlı arttığı bir dönemde bu oran bile çok yüksek kalmakta.

Bu da yetmiyormuş gibi besi hayvanı üreticileri tarafından kullanılan tarımsal krediler ile ilgili üreticiyi mağdur eden problemler yaşanmaktadır.

Krediyi kullandıran Ziraat Bankası yetkilileri besi hayvanlarının geniş kapsamlı bir yıllık sigorta yapılması konusunda yetiştiriciye baskı yapmaktadırlar. Bu talimatın da Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından verildiği ifade edilmektedir.

Yetiştiriciler kullandıkları tarımsal krediler için yeterli ipotek ve güvenceyi fazlasıyla Bankaya vermektedirler.

Üreticiler yıllarca dar kapsamlı sigorta yaptırmışlardır.

Geniş kapsamlı sigorta yapılması besi üreticilerine ekonomik olarak çok büyük zarar vermektedir.

Tek kazançlı sigorta yapan şirketle banka olmaktadır.

Hayvansal üretim ülkemizde önemli ölçüde azalmıştır.

Besilik hayvanlarda dar kapsamlı sigorta yapıldığı takdirde sürdürülebilir bir hayvansal üretim olacaktır.

Bunu bir örnek ile açıklayacak olursak;

1- Dar Kapsamlı Büyükbaş Hayvan Hayat Sigorta uygulaması;  25.07.2020 tarihinde yapılan bir poliçede bir yıl süre ile 989 baş besi hayvanı sigorta yapılmış; birim hayvan başına % 0.75 prim tahakkuk ettirilmiştir.

2- Geniş Kapsamlı Büyükbaş Hayvan Hayat Sigorta uygulamasın da 01.01.2021 tarihinde 6 aylık 891 baş hayvan sigortası yapılmış; birim hayvan başına % 6,8 oranında prim tahakkuk ettirilmiştir. 

Bu miktar dar kapsamlı yapılan sigorta pirim fiyatının 9,07 katıdır.  

Bir üretici 200 baş hayvan için yaklaşık 3.000.000 TL Tarımsal Kredi kullandığı zaman Dar kapsamlı sigorta yaptırdığında Tarsim'in katkı payı ile birlikte sigorta tutarı 22.500 TL iken Geniş Kapsamlı sigorta yaptırdığında 272.100 lira tutarındadır.

Aradaki fark 249.600 liradır.

Bu ücretin yarısı çiftçi tarafından yarısı da Tarsim tarafından ödenmektedir.

25.03.2020 tarih ve 31079 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde hayvansal üretim faaliyetleri ile ilgili sigortalar Banka ve TKK’nin kendi esas ve usulleri çerçevesinde geniş ya dadar kapsamlı olarak yapılabilir ibaresine dayanarak Ziraat Bankası Geniş kapsamlı yapılması konusunda baskı yapmakta üreticiyi zorlamakta ve geniş kapsamlı yapılmadığı zaman Tarımsal Krediyi kullandırmayacağını söylemektedir.

Geniş Kapsamlı yapıldığı takdirde Besi işletmeleri çok büyük bir mali kayba uğramaktadır.

Besi işletmeleri zaten son iki yıldır zor ayakta durmaktadırlar.

Dar ve Geniş kapsamlı yapılması halinde yetiştiriciye ödenen hasar kaybı hiç değişmemektedir.

Sigorta yapılırken yetiştiricinin teklifi esas alınmalıdır.

Baskı ve zorlama yapılmamalıdır.