Ham Ayçiçeği Yağında ve Yağlık Ayçiçeği Tohumunda Gümrük Vergileri (İthalat Vergileri) Düşürüldü...

Cumhurbaşkanı Kararı ile ayçiçeği yağındaki gümrük vergileri (ithalat vergilerini) %22'ye, yağlık ayçiçeği tohumlarındaki gümrük vergileri (ithalat vergilerini) %12'ye düştü.

Son dönemde yağlık ayçiçeği tohumu ve ayçiçeği yağı temel ithalat fiyatlarında istenen etkiyi yaratmayan indirimin ardından, Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalat vergilerini düşürmek için yeni bir karar alındı.

Özellikle yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi %27'den %12'ye, ayçiçek yağı ithalatında ise %36'dan %22'ye düşürüldü. Aynı zamanda bu ürünlerin ithalatında, yağlık ayçiçeği tohumu için 100 bin ton, ham ayçiçek yağı için ise 250 bin ton tarife kontenjanı (ithalat kotası) oluşturuldu.

Tarife kontenjanı ise 15 Nisan 2024 tarihine kadar geçerlidir.

Cumhurbaşkanı Kararının tarihi 25/1/2024 olup, bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer, denmektedir. Böylece Karar, 26/1/2024 tarihinde yayınlanan 32441 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir.

Bu Karar’ın, Usul ve Esaslar kısmı Madde 3- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları, Ticaret Bakanlığınca yayınlanacak tebliğ ile belirlenir, denmektedir.

Ancak, “Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”, aynı 26 Ocak 2004 Tarihli ve 32441 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Yürürlüğe girdi.

Kısaca, Cumhurbaşkanı Kararı ile bu Karar’la ilgili Tebliğ aynı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiler!!

Böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyoruz.

Örneğin desteklemelerde önce Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanır. Bu kararda destekleme ile usul esaslar Tarım ve Orman Bakanlığı belirler, der. Bir kaç gün sonra Tebliğ çıkar. Burada bir sorun yok.

Cumhurbaşkanı Kararında; usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca belirlenir ve bu karar Resmi Gazete de yayınlandığında yürürlüğe girer deniyor. Bu karar Resmi Gazete’ yayınlanır. Karar incelenir. Bu Karar’a göre Tebliğ hazırlanır. Acil bir durum varsa hemen aynı gün Mükerrer sayıda veya ertesi günkü Resmi Gazete de “TEBLİĞ” yayınlanır.

Şu soruları sormak gerekiyor.

Neden böyle acele edildi?

Kimler, hangi firmalar ithal edecek?

Acaba bu ürünler yola mı çıktı?