Tarım sektörü, gıda güvenliği, kırsal kalkınma ve çevre gibi insanlık için hayati alanlarda stratejik bir rol üstlenmektedir. Tarım sektörünün gelişimi, gıda arzı güvenliğimizi sağlamak, kırsal nüfusun refahını artırmak, çevreyi korumak ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için zorunludur. 

Ne yazık ki, tarım sektörü, günümüzde pek çok sorunla boğuşmaktadır. Bu sorunlardan en önemlisi, tarlada çalışacak yeterli ve nitelikli iş gücü eksikliğidir. Bu durum, hem üretim verimliliğini hem de üreticilerin gelirini olumsuz etkilemektedir.

Üretmek isteyen çiftçilerimiz ve tarımsal işletmelerimiz, tarlada çalıştıracak eleman bulmakta güçlük çekmektedir. Bu sorun, her geçen gün büyümekte ve tarım sektörünün geleceğini riske atmaktadır.

Bu sorunu aşmanın yolu, tarımda yüksek teknolojik hasat makineleşmesine yatırım yapmaktır. Bu, bitkilerin otomatik olarak tanınması, kesilmesi, toplanması ve taşınması işlemlerini gerçekleştiren akıllı makinelerin kullanılması anlamına gelmektedir.

Bu makineler, sensör, kamera, yapay zeka, uydu ve drone gibi teknolojilerden faydalanarak, tarla koşullarını, bitki sağlığını, hastalık ve zararlı risklerini, hasat zamanını ve miktarını tespit edebilmektedir. Böylece, tarımda verimlilik, kalite, tasarruf, sürdürülebilirlik ve rekabetçilik gibi pek çok avantaj sağlamaktadır. 

Bu avantajlardan yararlanmanın tek yolu, bir an önce ORGANİZE SANAYİLERDE, ÜNİVERSİTELERDE TARIM TEKNOKENTLERİ VE İNOVASYON MERKEZLERİ kurmaktır. 

Savunma sanayisinde kısa zamanda gurur verici bir yol kat eden insanlarımız, tarımda da daha iyisini yapabileceklerine inanıyoruz. 

Unutmamalıyız ki; bir ülke gıda arzı güvenliği sağlanmadan, hangi alanda gelişirse gelişsin, yakın bir zamanda kaçınılmaz son ile karşı karşıya gelecektir. Kendi kendini besleyemeyen bir ülkenin, ne kadar çok silahı veya teknolojisi olursa olsun, ayakta kalması, hürriyetini koruması mümkün değildir. 

Tarımda Yüksek Teknolojik Hasat Makineleşmesi Nedir ve Nasıl Çalışır?

Tarımda yüksek teknolojik hasat makineleşmesi, bitkilerin otomatik olarak tanınması, kesilmesi, toplanması ve taşınması işlemlerini gerçekleştiren akıllı makinelerin kullanılmasıdır. Bu makineler, sensör, kamera, yapay zeka, uydu ve drone gibi teknolojilerden faydalanarak, tarla koşullarını, bitki sağlığını, hastalık ve zararlı risklerini, hasat zamanını ve miktarını belirleyebilmektedir. Bu sayede, tarımda verimlilik, kalite, tasarruf, sürdürülebilirlik ve rekabetçilik gibi pek çok fayda sağlanmaktadır.

Tarımda yüksek teknolojik hasat makineleşmesi, farklı bitki türleri, yetiştirme yöntemleri ve hasat teknikleri için farklı şekillerde tasarlanabilir.

Örneğin, buğday, arpa, çeltik, mısır, pamuk, şeker pancarı, ayçiçeği, soya, patates, domates, salatalık, biber, karpuz, kavun, üzüm, elma, portakal, zeytin gibi bitkiler için farklı hasat makineleri geliştirilebilir.

Bu makineler, bitkilerin boyutu, şekli, rengi, olgunluk derecesi, sap uzunluğu, yaprak sayısı, meyve sayısı, meyve ağırlığı, meyve şekli, meyve rengi gibi özelliklere göre tanıyabilir, kesebilir, toplayabilir ve taşıyabilir. Bu makineler, bitkilerin hasat edilmesi için en uygun zamanı belirlemek için, uydu ve drone gibi uzaktan algılama teknolojilerinden yararlanabilir.

Bu teknolojiler, bitkilerin gelişimini, olgunlaşma derecesini, hastalık ve zararlı durumunu, su ve besin ihtiyacını, verim potansiyelini, hasat miktarını ve kalitesini belirlemek için kullanılabilir. Bu sayede, hasat zamanlaması, planlaması ve yönetimi optimize edilebilir.

Ayrıca, bu makineler, bitkilerin hasat edilmesi sırasında, bitkilerin sağlığını, kalitesini, miktarını, konumunu, izlenebilirliğini ve güvenilirliğini kaydedebilir. Bu veriler, üreticiler, tüketiciler, aracılar, işleyiciler, pazarlamacılar, denetleyiciler, araştırmacılar ve politika yapıcılar için değerli bilgiler sunabilir.

Tarımda Yüksek Teknolojik Hasat Makineleşmesinin Faydaları

Tarımda yüksek teknolojik hasat makineleşmesi, tarım sektörüne pek çok fayda sağlamaktadır. Bu faydalar şu şekilde sıralanabilir:

-Verimlilik: Tarımda yüksek teknolojik hasat makineleşmesi, tarlada çalışacak yeterli ve nitelikli iş gücü bulunamaması sorununu çözerek, üretim verimliliğini artırmaktadır. Bu makineler, bitkileri hızlı, doğru ve etkin bir şekilde tanıyarak, keserek, toplayarak ve taşıyarak, hasat süresini, maliyetini ve kaybını azaltmaktadır. Ayrıca, bitkilerin hasat zamanını ve miktarını optimize ederek, hasat verimini ve kalitesini yükseltmektedir. Bu sayede, üreticilerin geliri ve kârı artmaktadır.

-Kalite: Tarımda yüksek teknolojik hasat makineleşmesi, bitkilerin kalitesini koruyarak ve artırarak, gıda güvenliği ve güvenirliğini sağlamaktadır.

-Tazelik: Tarımda yüksek teknolojik hasat makineleşmesi, bitkilerin tazeliklerini koruyarak ve artırarak, gıda kalitesini ve tüketici memnuniyetini sağlamaktadır. Bu makineler, bitkileri hasat ettikten sonra, hızlı ve uygun bir şekilde soğutma, paketleme, depolama ve nakliye işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Bu sayede, bitkilerin bozulması, çürümesi, solması, kuruması, renk değiştirmesi, tat kaybetmesi gibi sorunlar önlenmektedir.

-Tasarruf: Tarımda yüksek teknolojik hasat makineleşmesi, tarımda tasarruf sağlayarak, maliyetleri düşürmekte ve kaynakları korumaktadır. Bu makineler, bitkileri hasat ederken, gereksiz ve zararlı bitki parçalarını, yabancı maddeleri, toprağı, taşı, böceği, çöpü, plastik parçasını, metal parçasını, cam parçasını vb. ayıklayarak, hasat kalitesini artırmakta ve atık miktarını azaltmaktadır.

Ayrıca, bu makineler, bitkileri hasat ederken, su, gübre, ilaç, yakıt, elektrik, iş gücü gibi girdileri en verimli şekilde kullanarak, tasarruf sağlamakta ve maliyetleri düşürmektedir. Bu sayede, üreticilerin kâr marjı artmakta ve kaynakların israfı önlenmektedir.

-Sürdürülebilirlik: Tarımda yüksek teknolojik hasat makineleşmesi, tarımda sürdürülebilirlik sağlayarak, çevreyi korumakta ve iklim değişikliği ile mücadelede etkin olmaktadır. Bu makineler, bitkileri hasat ederken, toprağın yapısını, verimliliğini, su tutma kapasitesini, organik madde miktarını, mikroorganizma faaliyetini, erozyonu, tuzlanmayı, asitlenmeyi, kirlenmeyi vb. etkileyen faktörleri göz önünde bulundurarak, toprağın sağlığını korumakta ve iyileştirmektedir.

-Rekabetçilik: Tarımda yüksek teknolojik hasat makineleşmesi, tarımda rekabetçilik sağlayarak, pazar payını artırmakta ve ihracatı desteklemektedir. Bu makineler, bitkileri hasat ederken, verimlilik, kalite, tazelik, tasarruf, sürdürülebilirlik gibi kriterleri yükselterek, ürünlerin pazar değerini artırmakta ve tüketicilerin tercihini etkilemektedir. Ayrıca, bu makineler, bitkileri hasat ederken, izlenebilirlik, güvenilirlik, standartlık, sertifikalandırma, etiketleme gibi kriterleri sağlayarak, ürünlerin pazar erişimini kolaylaştırmakta ve ihracatı desteklemektedir. Bu sayede, üreticilerin pazar payı artmakta ve uluslararası rekabet gücü yükselmektedir.

Dünyada ve Türkiye’de Tarımda Yüksek Teknolojik Hasat Makineleşmesi Kullanımı

Tarımda yüksek teknolojik hasat makineleşmesi, dünyada ve Türkiye’de giderek artan bir şekilde kullanılmaktadır. Bu teknoloji, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde, tarım sektörünün karşılaştığı sorunlara çözüm sunmakta ve fırsatlar yaratmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de tarımda yüksek teknolojik hasat makineleşmesi kullanımına ilişkin istatistikler, gelişmeler ve uygulamalar şu şekilde özetlenebilir:

-Dünyada: Dünyada tarımda yüksek teknolojik hasat makineleşmesi kullanımı, son yıllarda hızla artmaktadır. Bu teknoloji, özellikle Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Okyanusya gibi bölgelerde, yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu bölgelerde, tarım sektörü, iş gücü eksikliği, yüksek maliyetler, düşük verimlilik, kalite standartları, gıda güvenliği, çevre koruma, iklim değişikliği gibi sorunlarla karşı karşıyadır.

Bu sorunları çözmek için, tarımda yüksek teknolojik hasat makineleşmesi, hem kamu hem de özel sektör tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Bu teknoloji, hem büyük ölçekli hem de küçük ölçekli tarımsal işletmeler tarafından kullanılmaktadır. Bu teknolojinin kullanımı, tarım sektörünün verimliliğini, kalitesini, sürdürülebilirliğini ve rekabetçiliğini artırmakta ve gıda arzı güvenliğini sağlamaktadır.

Dünyada tarımda yüksek teknolojik hasat makineleşmesi kullanımına ilişkin bazı örnekler şunlardır:

-Abd, Çin, Almanya Örnekleri: Tarımda yüksek teknolojik hasat makineleşmesi kullanımında öncü ülkelerdir. Bu ülkeler tarım sektöründe iş gücü eksikliği, yüksek maliyetler, düşük verimlilik, kalite standartları, gıda güvenliği, çevre koruma, iklim değişikliği gibi sorunlarla mücadele etmektedir. Bu sorunları çözmek için, tarımda yüksek teknolojik hasat makineleşmesi kullanımını desteklemekte ve teşvik ediyorlar.

Tarımda yüksek teknolojik hasat makineleşmesi kullanımında, özellikle buğday, mısır, pamuk, şeker pancarı, soya, patates, domates, salatalık, biber, karpuz, kavun, üzüm, elma, portakal, zeytin gibi bitkilerde ileri bir seviyededir. Bu bitkilerin hasat edilmesi için, sensör, kamera, yapay zeka, uydu, drone gibi teknolojilerden yararlanan akıllı makineler kullanmaktadırlar. Bu makineler, bitkileri hızlı, doğru ve etkin bir şekilde tanıyarak, keserek, toplayarak ve taşıyarak, hasat süresini, maliyetini ve kaybını azaltmakta ve hasat verimini ve kalitesini yükseltmektedir.

Ayrıca, bu makineler, bitkilerin hasat edilmesi sırasında, bitkilerin sağlığını, kalitesini, miktarını, konumunu, izlenebilirliğini ve güvenilirliğini kaydedebilmekte ve bu verileri üreticiler, tüketiciler, aracılar, işleyiciler, pazarlamacılar, denetleyiciler, araştırmacılar ve politika yapıcılar ile paylaşabilmektedirler. Bu sayede, tarım sektöründe verimlilik, kalite, tasarruf, sürdürülebilirlik ve rekabetçilik gibi pek çok fayda sağladıkları gibi gıda arzı güvenliğini sağlamaktadırlar.

Türkiye: Türkiye, tarım sektöründe yüksek teknolojik hasat makineleşmesiyle büyük bir fırsat yakalamıştır. Ancak bu alanda pek çok engel bulunmaktadır. İş gücü yetersizliği, maliyetlerin yüksekliği, verimliliğin düşüklüğü, kalite standartlarının eksikliği, gıda güvenliğinin tehlikesi, çevre korumanın zorluğu, iklim değişikliğinin etkisi gibi sorunlar, tarımın ilerlemesini zorlaştırmaktadır. 

Türkiye, bu sorunların üstesinden gelmek için, tarımda yüksek teknolojik hasat makineleşmesini geliştirmeye çalışmaktadır. Bu alanda çeşitli destek ve teşvikler sunmaktadır. Ancak bu alanda istenen teknoloji ve inovasyon seviyesine ulaşılamamaktadır. Bunun sebebi, yatırımcıların bu alanda karlılık imkanını fark edememesidir. Bu, hatalı bir görüş açısıdır ve bu alana yeterli ilgi gösterilmemesinden kaynaklanmaktadır.

Bu alan, ülkemizde büyük bir ihtiyaç duyulan bir sektördür. Bu sektörün gelişimi için, organize sanayilerimizde, üniversitelerimizde tarım teknokentleri, inovasyon merkezleri, tarımsal silikon vadileri kurulmalıdır. Ayrıca devletimiz, girişimcilere daha fazla destek ve teşvik vererek, bu alanı cazip hale getirmelidir.

Sonuç olarak, tarımda yüksek teknolojik hasat makineleşmesi, Türkiye'nin tarım sektöründe karşılaştığı pek çok sorunu çözmede büyük bir rol oynayacaktır. Bu teknoloji, gıda güvenliğini, kırsal kalkınmayı, çevre korumayı ve iklim değişikliği ile mücadeleyi destekleyecektir.

Ayrıca, üretim verimliliğini, üreticilerin gelirini ve tarımın rekabet gücünü artıracaktır. Ancak bu teknolojinin gelişimi ve yaygınlaşması için, hem devlet hem de özel sektör tarafından daha fazla yatırım, destek ve teşvik gerekmektedir. Bu alanda ortaya çıkan zorlukların üstesinden gelmek için, maliyet, altyapı, mevzuat ve eğitim gibi konularda çözüm üretilmelidir. Tüm paydaşların iş birliği ve koordinasyon içinde çalışması, tarımın geleceği için hayati bir önem taşımaktadır.