Tarım Bakanlığı müfettişlerinin 30 milyon lira, Sayıştay denetçilerinin 43 milyon lira olarak tespit ettiği ve birinci derecede TİGEM eski yönetim kurulu üyelerinin sorumlu tutulduğu embriyo transferi projesinde kamu zararı sümen altı edilmeye çalışılıyor.

Faruk Çelik’in Bakanlığı döneminde ülke hayvancılığını kurtaracak proje diye ortaya konulan ancak Bekir Pakdemirli’nin Bakanlığı döneminde apar topar ortadan kaldırılan embriyo transferi projesinde 43 milyon liralık kamu zararının üstü tamamen örtülmeye çalışılıyor. 

PAKDEMİRLİ İZİN VERMEDİ 

Bekir Pakdemirli, kendisinin gönderdiği müfettişlerin raporunu sümenaltı ederek kurumu zarara uğrattıkları tespit edilen dönemin TİGEM yönetim kurulu üyelerinin yargılanmasına izin vermezken, kamu zararının tanzimi konusunda da konu yine mahkemeye sevk edilmeyerek mevcut TİGEM yönetim kurulu eliyle hizmet kusuru gösterilerek bütün yöneticiler aklanacak! 

TİGEM YÖNETİM KURULU BU İMZAYI ATACAK MI?

Akamete uğratılan embriyo tranferi projesinde Tarım Bakanlığı müfettişleri 30 milyon lira, Sayıştay denetçileri ise 43 milyon lira kamu zararı tespit ederken, söz konusu kamu zararında da birinci derecede dönemin TİGEM yönetim kurulu üyelerini kusurlu bularak, söz konusu zararın ilgililerden tanzim edilmesi istenmişti. Ancak alınan bilgilere göre, Bekir Pakdemirli döneminde adli yönden yargılanmalarına izin verilmeyerek kurtarılan TİGEM’in eski yönetim kurulu üyelerinin şimdi de zararın tanzim edilmemesi konusunda TİGEM yönetim kuruluna bir karar alarak kurtarılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. 

Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, eski Tarım Bakanlarından Faruk Çelik döneminde, ülke hayvancılığında büyük devrim olarak başlatılan embriyo transferi projesinde büyük hayal kırıklığı. Milyonlarca lira harcanarak başlatılan proje Bekir Pakdemirli’nin Bakanlığı döneminde ‘istenilen sonuç alınamadı’ diyerek rafa kaldırılırken, Vahit Kirişçi’nin Bakanlığı döneminde de kamunun uğradığı milyonlarca lira zararın yöneticilerden tahsil edilmeyerek üstü örtülmeye çalışıldığı ortaya çıktı.  

Ülke hayvancılığında yeni bir umut olarak sunulmasına rağmen, projenin neden akamete uğradığına dair kamuoyuna hiçbir açıklama yapılmazken, milyonlarca lira zarar ise sorumlulardan tahsil edilmeyerek üzerinin örtülmeye çalışılması dikkat çekiyor. 

FARUK ÇELİK DÖNEMİNDE MİLYONLARCA LİRA PARA HARCANARAK ÜLKE HAYVANCILIĞINDA BÜYÜK DEVRİM OLARAK KAMUOYUAN LANSE EDİLMİŞTİ! 

Bilindiği üzere Faruk Çelik’in Bakanlığı döneminde TİGEM’de başlatılan embriyo transferi ile ülke hayvancılığında verim artırılarak vasıflı hayvan sayısının artırılması amaçlanmıştı. Dünyada bazı ülkelerde uygulanan bu sistem Türkiye’de de ilk kez hayata geçirilirken, proje kapsamında seçilmiş üstün vasıflı hayvanlardan elde edilecek embriyolar, üreme açısından sıkıntısı bulunmayan verimi düşük hayvanlara nakledilerek, ülkedeki elit hayvan sayısının hızla artırılması planlanmıştı. 

BEKİR PAKDEMİRLİ DÖNEMİNDE APAR TOPOR PROJEYE SON VERİLEREK 15 BİN HAYVAN KESİME GÖNDERİLDİ

Proje kapsamında yurt dışından 15 bin hayvan ithal edilirken, milyonlarca lira harcanan proje kısa sürede sekteye uğradı. Ülke hayvancılığı için büyük bir umut olarak açıklanan ve bu konuda ciddi bir tanıtımı dahi yapılan proje, kamuoyuna hiçbir açıklama yapılmadan Bekir Pakdemirli’nin Bakanlığı döneminde apar topar iptal edilerek, sonlandırıldı. Proje kapsamında ithal edilen 15 bin hayvan ise kesime gönderildi. 

BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ PROJEDE AĞIR HATA BULDU DÖNEMİN TİGEM YÖNETİCİLERİNİ KAMUYU BİLEREK ZARARA UĞRATTIĞINI TESPİT ETTİ! 

Bekir Pakdemirli döneminde embriyo transferi projesindeki sorunların tespiti ile ilgili Bakanlık müfettişleri görevlendirilirken, Bakanlık müfettişleri yaptıkları kapsamlı incelemede dönemin TİGEM yöneticilerini kasti kusurlu bularak, kurumun 30 milyon lira zarara uğratıldığını tespit etti. Hayvancılıkta Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde uygulanan modern biyoteknolojik yöntemlerin başında gelen embriyo transferi projesinin Türkiye’deki uygulamasında sağlıklı uygulanabilir bir projenin ortaya konmadığı, bütçesinin ve ödeneğinin bulunmadığı gibi hiçbir deneme yapılmadan 15 bin hayvan ile projeye başlanmasını, projenin akamete uğramasında en önemli unsur olarak tespit etti. Bakanlık müfettişleri, 30 milyon lira kamu zararının sorumlulardan tanzim edilmesi talep edildi. 

DEVREYE SİYASİ BÜYÜKLER GİRDİ RAPOR YUMUŞATILMAYA ÇALIŞILDI!

Bakanlık müfettişlerinin 30 milyon lira zarar tespit ettiği ve dönemin TİGEM yönetim kurulunu kusurlu bulduğu ağır rapor üzerine devreye ‘siyasi büyüklerin’ girerek, Bakanlık Teftiş Başkanlığı tarafından raporun yumuşatılmaya çalışıldığı ve kurumun uğradığı zarara karşı bir işlem yapılmayarak son karar TİGEM yönetim kuruluna bırakıldı. 

Türkiye'nin ve dünyanın ilk kadın traktör üreticisi Zeynep Erkunt Armağan hayatını kaybetti! Türkiye'nin ve dünyanın ilk kadın traktör üreticisi Zeynep Erkunt Armağan hayatını kaybetti!

2 YILDIR BEKLİYOR! 

Bakanlık müfettişlerinin raporunun üzerinden 2 yıl geçerken, TİGEM Yönetim Kurulu, akamete uğratılan ve kurumun milyonlarca lira zarara uğratılmasına neden olan embriyo transferi projesinde ‘hizmet kusuru mu, yoksa kişisel kusur mu’ var buna karar vermesi bekleniyor. TİGEM Yönetim Kurulu, Bakanlık müfettişlerinin aksine olayda kişisel kusur değil de hizmet kusuru olarak görürse embriyo transferindeki suiistimallerin üstü tamamen kapatılarak, dönemin TİGEM yönetim kurulu üyeleri de aklanmış olacak. 

BEKİR PAKDEMİRLİ KAMUYU ZARARA UĞRATANLARI ADLİ YÖNDEN YARGILANMALARINA İZİN VERMEDİ 

Bekir Pakdemirli, kurumu milyonlarca lira zarara uğratan embriyo transferi projesindeki suiistimallerin incelenmesi için müfettişleri görevlendirirken, müfettişlerin belirlediği suçlara karşı dönemin TİGEM yönetim kurulu üyelerinin yargılanmasına izin vermedi. Pakdemirli’nin müfettişleri görevlendirdiği halde müfettişlerin kurumu zarara uğratmak konusunda ciddi tespitler yapmasına rağmen, dönemin TİGEM Yönetim Kurulu üyelerinin yargılanmamasına izin vermemesi manidar bulunmuştu. 

SAYIŞTAY DA TİGEM YÖNETİCİLERİNİ KUSURLU BULDU VE 43 MİLYON LİRA KAMU ZARARININ YETKİLİLERDEN TANZİM EDİLMESİNİ İSTEDİ!

Diğer yandan Sayıştay denetçileri de akamete uğratılan embriyo transferi projesinde dönemin TİGEM yönetim kurulu üyelerini kusurlu bulurken, kamu zararının ise 43 milyon lira olarak tespit etti. Sayıştay denetçileri, kurumu bilerek zarara uğratılmasından dolayı söz konusu 43 milyon liranın sorumlularından tanzim edilmesini talep etti. 

43 MİLYON LİRA ZARARLA İLGİLİ KONU MAHKEMEYE GÖNDERİLMEYEREK TİGEM YÖNETİM KURULUNUN ALACAĞI KARARLA KAPATILMAYA ÇALIŞILIYOR

Gelinen noktada embriyo transferi projesinde Bakanlık müfettişlerine göre 30 milyon lira, Sayıştay denetçilerine göre 43 milyon lira olarak tespit edilen zararda dönemin TİGEM yönetim kurulu üyeleri birinci derecede kusurlu bulunmasına rağmen Bekir Pakdemirli’nin yargılanmalarına izin vermemesinden dolayı adli yönden konu kapatılırken, zararın tanzimi konusunda da top TİGEM Yönetim Kuruluna bırakılarak kapatılmaya çalışılıyor. 

MEHMET TAŞAN VE DÖNEMİN YÖNETİM KURULU HUKUKEN DE AKLANMAYA ÇALIŞILIYOR! 

Mevcut durumda kamu zararında kişisel kusur mu yoksa hizmet kusuru mu olduğuna hukuken mahkemelerin karar vermesi gerektiği belirtiliyor. Ancak konunun mahkemeye sevk edilmeyerek TİGEM Yönetim Kurulu’nun alacağı kararla Mehmet Taşan dönemindeki yönetim kurulu üyelerinin hukuken de aklanmaya çalışılacağı ifade ediliyor.