Hububatta ithalat devam mı edecek?

CHP Milletvekili ve Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, geçen yıl hasat döneminde, hububatın gümrük vergi oranları düşürüldüğü için mağduriyet yaşayan çiftçilerin, bu yıl da aynı sorunla karşılaşabilme endişelerini soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi.

Hububatta ithalat devam mı edecek?
banner200
banner217

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, soru önergesine net bir yanıt vermese de, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi amacıyla gümrük vergilerinin belirlendiğini söyleyerek, “hububat ithalatının bu yıl da devam edeceğini” ima etti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ekonomi Bakanlığına yönelttiği soru önergesinde “Hububatta hasat başlarken, 27 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yüzde 130 olan gümrük vergisinin buğday ithalatında yüzde 45'e, arpada yüzde 35'e, mısırda ise yüzde 25'e düşürülmesi üreticiyi tüccarın verdiği fiyata mahkûm etmiştir” ifadelerini kullandı.

Ömer Fethi Gürer, “Bu yılda hububat ithalatı devam edecek mi? Ülkemizde üretilen hububat neden yeterli düzeye taşınamıyor?” şeklindeki sorulara da yanıt istedi.

Ekonomi Bakana Nihat Zeybekçi, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in önergesine verdiği yanıtta, “İşlenmemiş gıda ürünlerinde uygulanacak gümrük vergileri belirlenirken, arz-talep dengesi, üretim maliyetleri, yurtiçi ve yurtdışı fiyatlar ile döviz kurları; yerli üretimde sürekliliğin sağlanması, üreticinin menfaatlerinin korunması ve memnuniyetinin temin edilmesi ile birlikte tüketici refahının tesis edilmesi ve aşırı fiyat dalgalanmalarına fırsat verilmemesi hususları dikkate alınmaktadır” açıklamasında bulundu.

Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu ürünlerde gümrük vergilerinin düşürülmesi hakkında hazırlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın, Bakanlar Kurulunun 2017/10440 sayılı Kararı ile 27/06/2017 tarihli 30107 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Bakan Zeybekçi, “Bakanlar Kurulu Kararına ek olarak, söz konusu ürünlerde gümrük vergilerinin düşürülmesini müteakiben ithal eşyanın gümrük kıymetinin gerçeğe aykırı şekilde düşük beyan edilmesi sonucu yerli üretim üzerinde oluşabilecek menfî etkilere meydan verilmemesini teminen arpa, buğday ve mısırda 200 ABD Doları/Ton seviyesinde gözetim kıymeti belirlenmesi amacıyla hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7) ise 30/07/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30/06/2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır” dedi.

Bakan Zeybekçi, söz konusu Karar ile ithalatta uygulanan gümrük vergilerinin buğdayda %130'dan %45'e, arpada %130'dan %35'e ve mısırda %130'dan %25'e düşürüldüğünü, Anılan Karara ilaveten, 31/12/2017 tarihli ve 30287 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Rejimi Kararma Ek Karar neticesinde arpa ithalatında uygulanan %35 seviyesindeki gümrük vergisinin ise 1/4/2018 tarihine kadar %0 olarak uygulamaya konulduğunu kaydetti.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer ise geçen yıl tam da hasat döneminde hububat için gümrük vergisi oranlarının büyük ölçüde indirilmesinin, buğday, arpa üreticilerini âdeta perişan ettiğini söyledi. Hükümetin aldığı bu karar ile üreticilerin, aracı ve komisyoncular ile tüccarların eline düştüğünü ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Üreticiler bu yıl da benzer bir karar alınır mı diye kara kara düşünmeye başladı. İthalatta gümrük vergisi indirimi, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi tam hasat zamanında yapılırsa, üretici yine mağdur olacak. Bakan Zeybekçi'nin açıklamalarından da kısmen bu anlaşılıyor. İki yıldır girdi fiyatlarındaki artışa rağmen üretici, buğdayı tüccara aynı fiyatla veriyor. İthalat ile fiyat baskılanıyor ama üretici zor ve maliyetin altında satış ile ekimden giderek uzaklaşıyor. Süreç çiftçi aleyhine işliyor” diye konuştu.

TARIMDANHABER

YORUM EKLE
banner151

banner251