Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda şunlar kaydedildi: "Taahhüt edilecek hayvan varlığı proje kapasitesinin %50sinin üzerinde olmak şartıyla inşaat giderleri ve ahır içi ekipman başvuruları hibe desteği kapsamındadır.

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik hibe destekleri için konusuna göre Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, kamudan bağımsız tüzel kişiler ile kamu görevlisi olmayan tüm gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler. 

Başvuru yapılacak yer başvuru sahiplerine ait olabileceği gibi 5 yıl süreyle kiralanarak proje uygulamak mümkün olmaktadır.

Çiftçi yüzde 75 hibe destekli tohum desteğinden yararlandı 33 milyon lira gelir elde etti!  Çiftçi yüzde 75 hibe destekli tohum desteğinden yararlandı 33 milyon lira gelir elde etti! 

Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 1.000.001 TL’dir

Yapılacak yeni tesisler için 7 milyon TL’ye, kısmen yapılmış tesislerin tamamlanması için 5 milyon TL’ye, mevcut tesislerin kapasitelerinin artırılması veya teknolojilerinin yenilenerek modernizasyonu için 4 milyon TL’ye kadar proje hazırlanabilir.

Üreticiler teknik destek ve ayrıntılı bilgi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, İl Proje Yürütme Birimine başvurabilirler.