Tağşiş listesi bundan dolayı mı yayınlanmıyor? AKP vekilin kardeşinin bulduğu KAYISIR adeta zehir deposu çıktı!

Ak Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın kardeşi Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Aysun Bay Karabulut’un patentinin kendisine ait olduğunu söylediği acı kayısı çekirdeğinden ‘KAYISIR’ adı altında üretilen Prebiyotik Kayısı Ekstresi’nde, içermesi gereken oranın 100 katından fazla çok etkili bir zehir olan siyanür tespit edildiği ortaya çıktı.

Tağşiş listesi bundan dolayı mı yayınlanmıyor? AKP vekilin kardeşinin bulduğu KAYISIR adeta zehir deposu çıktı!
banner282

Malatyahaber.com'un haberine göre, MTÜ’ye ait olması gereken, ancak, MTÜ Yönetimi tarafından özel şahıslara ait kılınan tesisi işleten üretici firma, kesilen para cezasının iptali için yargıya gitti. Yargı; itirazı reddederken, söz konusu gıda takviyesinin, ‘zehir deposu’ olduğu yorumlarına neden olacak siyanür değerleri de mahkeme kararında yer aldı.

ADETA SİYANÜR DEPOSU

İtirazı görüşen Malatya 3. Sulh Ceza Hakimliği; yapılan analizler sonucunda, Malatya Turgut Özal Üniversitesi logosu ile üretilen ve Kayısır markası ile pazarlanan kayısı ekstresi / ekstraktında bulunması gereken oranın çok üzerinde siyanür bulunduğunun anlaşıldığını, bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kestiği cezanın yasaya ve usule uygun bulunduğunun anlaşılmasından hareketle kurduğu hükümde, para cezasının iptaline yönelik talebi reddetti.

Mahkeme kararına göre, ürüne ait numunelerle yapılan iki analizde, 20 mg / kg olması gereken siyanür miktarı 2652 mg/kg (132 kat) ve 2472 mg/kg  (123 kat) olarak tespit edildi.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Edinilen bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, devletin harcadığı 500 bin TL ile kurulmasına karşın, MTÜ Yönetimi tarafından İskenderiye İnşaat Güvenlik kimya İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. adlı şirketin sahipliğine verilen tesiste, 12 Mart 2021 tarihinde yaptığı kontrollerde, Malatya Turgut Özal Üniversitesi logosu ve KAYISIR markası ile üretilen Prebiyotik Kayısı Ekstresi / Ekstraktı’nın, Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği’ne göre, içermesi gereken siyanür miktarından çok daha fazla siyanür içerdiğini tespit etti.

TARIM BAKANLIĞI CEZA KESTİ!

Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişleri, Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği ve Bitki Listesi’nde belirlenen azami miktarlara açıkça aykırılık oluşturan ve insan sağlığını tehdit eden bu durum nedeniyle, 8 Eylül 2021 tarihinde, MTÜ’ye ait olması gereken, ancak özel şirkete ait görünen tesisi işleten şirkete 30 bin 416 TL idari para cezası kesti.ÇAdı geçen şirket, konuyu mahkemeye taşıyarak, kesilen para cezasının iptali için itiraz davası açtı.

20 mg / kg olması gereken siyanür miktarı önce 132 kat, daha sonraki analizde 123 kat fazla çıktı

İtiraz davasını görüşen Malatya 3. Sulh Ceza Hakimliği, “Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği’ne göre 20 mg/kg ve altında olması gereken siyanür değerinin, analiz edilen üründe 87,4 mg/kg oranında çıktığı, çıkan analiz raporuna itiraz eden başvurucunun aynı numuneyi şahit numune kabul ederek yeniden analiz ettirdiğinde bu defa siyanür miktarının 2652 mg/kg olarak çıktığı, aradaki çelişkinin giderilmesi için Bakanlık yazısı doğrultusunda yeniden analiz yapıldığında ise 2472,9 mg/kg değerinde siyanür olduğunun tespit edildiği”nin anlaşıldığını belirterek, şirketin itiraz talebini reddetti.

Mahkeme, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Malatya Turgut Özal Üniversitesi logosu ve KAYISIR markası ile tüketiciye satılan kayısı ekstresi / ekstraktı içeriğinde bulunması gereken siyanür miktarının son iki analizinde 100 kattan daha fazla çıkmasından dolayı kesilen para cezasının yasaya ve usule uygun bulunduğunu vurgulayarak, kesilen para cezasını onayladı.

Rektör Aysun Bay Karabulut, katıldığı çok sayıdaki TV programında, acı kayısı çekirdeğinden üretilen kayısı ekstresi / ekstraktının, kanser hastalarındaki kanser hücrelerini öldürdüğü ve bu nedenle ürünün kanser tedavisinde kullanılabileceğine yönelik propaganda yapmıştı. 

'Azami miktarın çok üzerinde siyanür içerdiği anlaşıldı'

Malatya 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 22 Aralık 2021 tarihli kararında, ilgili yasal mevzuat, somut olay ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildikten sonra şu hüküm kuruldu:

“Her ne kadar başvuran tarafından Malatya Valiliği Malatya İl Tarım Müdürlüğünün 8 Eylül 2021 tarih E-91794101………………..  sayılı idari para cezasına itiraz edilmiş ise de 12 Mart 2021 tarihinde Malatya Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde başvurana ait işyerinde  bulunan, ‘Kayısı Prebiyotik Kayısı Ekstresi’ isimli üründen numune alındığı ve ürünün analiz yapılmak üzere laboratuara gönderildiğinde, Türk Gida Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği’ne göre 20 mg/kg ve altında olması gereken siyanür değerinin, analiz edilen üründe 87,4 mg/kg oranında çıktığı, çıkan analiz raporuna itiraz eden başvurucunun aynı numuneyi şahit numune kabul ederek yeniden analiz ettirdiğinde bu defa siyanür miktarının 2652 mg/kg olarak çıktığı, aradaki çelişkinin giderilmesi için Bakanlık yazısı doğrultusunda yeniden analiz yapıldığında ise 2472,9 mg/kg değerinde siyanür olduğunun tespit edildiği ve başvuran hakkında idari para cezası düzenlediği olayda; Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği ve bitki listesine göre, “bütün çekilmiş, öğütülmüş, kırılmış, dilimlenmiş veya ekstresi / ekstarktı hazırlanmış kayısı çekirdeklerinden oluşan ürünlerde hidrosiyanik (siyanojenik glikozitlerin hidrolizi ile açığa çıkacak hidrosiyanik asit de dahil) miktarının 20,0 mg/kg’ı aşmaması’ koşulu ile kullanılabilir’ şeklindeki düzenleme de nazara alınarak, başvurana ait işyerinden alınan numunelerin yapılan analizlerinin tamamında, en fazla 20 mg/kg olması gereken siyanür değerinin çok üzerinde siyanür tespit edildiğinin anlaşıldığı, her ne kadar başvuran tarafından siyanür değerleri arasında açıkça çelişki bulunduğu yönünde itirazda bulunulmuş ise de, ilk yapılan analizin sonucunun da, Bitki listesinde belirlenen azami miktarın çok üzerinde olduğu, bu hali ile Malatya Valiliği Malatya İl tarım Müdürlüğünce düzenlenen 8 Eylül 2021 tarihli ve E-91794101………………..  sayılı idari para cezasının usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmakla, açıklanan nedenle başvuranın itirazının reddine karar verilmiştir”.

MTÜ’ye ait olması gereken tesis, özel şirketin sahipliğinde görünüyor

Rektör Aysun Bay Karabulut’un, 10 yıllık bir çalışmanın sonucunda kendi buluşu olarak lanse ettiği ve kanser tedavisinde etkin olduğunu ileri sürdüğü acı kayısı çekirdeğinden kayısı ekstresi ve ekstraktı üreten tesis, Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresi’nin, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne 500 bin TL aktarması ile kuruldu. Bu nedenle, tesisin tüm varlıkları ile Malatya Turgut Özal Üniveristesi’ne ait olması gerekiyor.

Zaten; tesisin açılışı ile ilgili olarak MTÜ tarafından yayınlanan basın bülteninde, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, acı kayısı çekirdeği üzerinde yaklaşık 10 yıldan beri yürütmüş olduğu bilimsel ve akademik çalışmalarını bir sonucu olarak Prebiyotik Kayısı Ekstresi Üretim Tesisini Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde kurularak faaliyetlerine başladı. Doğu Anadolu Projesi (DAP desteği ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Acı Kayısı Çekirdeği Prebiyotik Kayısı Ekstresi Üretim Tesisini faaliyete geçti” bilgisine yer verilmişti.

Ancak, devletin 500 bin TL parası harcanarak kurulan ve MTÜ bünyesinde olması gereken tesis, özel bir şirketin sahipliğinde görünüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da, KAYISIR’ın aşırı siyanür içeriğinden dolayı kestiği cezayı, tesisi işleten firmaya kesti.

Siyanür skandalı bir yana, devletin parası ile kurulan tesisin MTÜ yönetimi tarafından, Rektör Aysun Bay Karabulut’un eşi, veteriner Ercan Karabulut’un yakın arkadaşı olduğu ileri sürülen bir kişiye ait kılınmasının da, yeni bir tartışma konusu olabileceği değerlendiriliyor.

Televizyon televizyon gezip anlatıyordu

Bu arada Rektör Aysun Bay Karabulut’un KAYISIR markası ile üretilen Prebiyotik Kayısı Ekstresini televizyon televizyon gezip kansere iyi geldiği yönündeki onlarca açıklaması da mahkemenin bu kararıyla bilimsel gerçeklikle ilişkisinin olmadığı ortaya konulmuş oldu.

Rektör Aysun Bay Karabulut, Kayısır'ın imal edildiği tesisin Ocak 2020'deki açılışı ve tanıtımı sırasında şu açıklamayı yapmıştı:

“Uluslararası patentini almış olarak, süreç içerisinde de gıda takviyesi süreci devam etmekteydi. Bu süreç bugün artık hizmete sunuldu. Süreç içerisinde yakında şimdilik bizim en güzel meyvemiz, ürünümüz. Çünkü Malatya’nın olması dışında uluslararası alanda da yapılan çalışmaların bir göstergesi. Akademik çalışmaların yansıması bu tarz ürünlerle daha da faklı bir boyuta gelmiş oluyor. Mikroenkapsülasyon işlemi de yapıldı. Bu işlemde kontrollü salınım sağlamış oluyor. Bunun da böyle bir özelliği var, zehirsizleştirme etkisi yapılıyor. Bildiğiniz üzere acı kayısı çekirdeğinde siyanür maddesinin var olduğu düşünülerek insanlar bunu farklı algılayabilirler. Ama biz bunu tamamen siyanürsüzleştirerek içerisindeki aktif aktioksidan dediğimiz sağlığa faydalı kısmını bir nevi topluma hem stresi önleme, kanseri önleme, var olan kanserin ileri süreçte tedavisi ve yine bunların her birinin gıda takviyesi olarak verilmesi ile ilgili obezitede yaptığımız çalışma sonuçları da çalışmalar uluslararası yayımlandı

Kayısır ismini nerden bulduk. Uzun vadede çalışma sonrasında bir nevi kayısının kendi içerisindeki maddelerin antioksidan olarak verilmesiyle çok ayrı bir boyut oluşturmakta. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan hocamız destek verdiler bu anlamda ilk patentin alınması sürecinde, marka tescilini yaptırdık. İnşallah süreç içerisinde tüm Türkiye’ye ve uluslararası anlamda da yapılan patent süreçlerini tamamlanması süreçlerinden sonra ciddi anlamda şuanda talep var. İnşallah yakın zamanda herke ulaştırmak üzere sunuyoruz. Yapılan akademik makalelerin, bilimsel çalışmaların Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak da Uluslar arası boyutta görünmesi açısından çok ciddi bir emeğin ürünüdür. İnşallah hem sağlığa hem de gıda takviyesi olarak yaşlanmayı geciktirici etkileri ile cilt bakım gibi ürünleri de çıkacak. Acı kayısı çekirdeğinin diğer taraftan yağı masaj etkileri ile de hizmete sunulacak. Asla ticari bir amaç gütmüyor. Gelirlerimiz tamamen üniversitemiz öğrencilerine burs olarak verilmek üzere süreci takip etmekteyiz.”

malatyahaber.com

ARŞİV FOTOĞRAFLAR ve VİDEO KAYIT: Üniversite adına DAP'tan alınan 500 bin TL destek kullanılarak, üniversite yerine Altın Kayısı Bulvarı (eski adı Yüzakı)'nda kiralanan bir işyerinde, rektör ve kocası ile yakın ilişkisi bulunan bir kişi adına kurulan şirket bünyesindeki ‘tesis’te  habere konu ‘KAYISIR' için yapılan, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'ın da davetli olarak katıldığı açılışta çekilen fotoğraflar ve söz konusu ürün ile ilgili olarak MTÜ'nün resmi internet sitesinde yer alan video..

TARIM BAKANLIĞI 17 AYDIR GIDADA TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNİ YAYINLAMIYOR!

Bilindiği üzere Tarım ve Orman Bakanlığı 3 ile 6 ayda bir yayınlanması gereken gıdada taklit ve tağşiş listesini, 15 Eylül 2020'den buyana yayınlamıyor. Gıdada taklit ve tağşiş listesinin 17 aydır yayınlanmaması ciddi soru işaretlerini gündeme getirirken, patenti AKP Malatya Milletvekili Öznür Çalık'ın kardeşi Aysun Bay Karabulut'a ait olduğu belirtilen KAYISIR'da patlak veren siyanür skandalı da bu soru işaretlerine bir yenisini daha ekledi. 

TARIMDANHABER

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2022, 17:20
YORUM EKLE
YORUMLAR
Çiftçi kardeş
Çiftçi kardeş - 4 ay Önce

Öz yurdumda kendimi parya gibi hissediyorum bunlar yüzünden.İnsan hayatına hiç önem verilmiyor.Ne adalet düzgün işliyor ne de çark düzgün dönüyor.

Paramiliter
Paramiliter - 4 ay Önce

siyanür suikastlarda kullanılan etkili bir zehirdir.
umarım kimse ölmemiştir.
piyasaya sürülmeden önce hiç test yapılmamış mı ya
tesadüfen yaşıyoruz....

Agah var
Agah var - 4 ay Önce

Bence önce kendilerine yedirilmeli acaba yiyeceklermi bizde insan hayatı bedeva

vatandaş
vatandaş - 4 ay Önce

ne yapaalım ş,,,, k,,,, öpmüşlere birşey söylenmiyor ,,,, ş,,,,, herşeyibilir. herşeyden muaftır,,,,

Öldür beni başkan
Öldür beni başkan - 4 ay Önce

Ölümümüz bile bunların elinden olacak ahhaha