Toprak Mahsulleri Ofisi’nin bir milyon ton olan gümrüksüz buğday ithalatı yetkisi 1,5 milyon tona çıkarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının, buğday ekim alanlarının genişleyeceğini tahmin ettiği bir dönemde ithalat kotasının yüzde 50 artırılması dikkat çekti. 

Ürün takip masaları tarafından hazırlanan Kasım ayı buğday raporunda 2019/2020 sezonu öngörüsü olarak; Bakanlığın ödemiş olduğu hububat desteklerinde % 100’lük bir artışa gitmesi, buğday fiyatlarının yüksek seyretmesi, gübre fiyatlarının geçen yıla göre düşmesi, mazot fiyatlarının artış göstermemesi sebebiyle buğday ekiliş alanlarının artacağı tahmin ediliyor. Ayrıca pamuk üreticisinin maliyetinin artması ve verimde yaşanan düşüşle birlikte bu yılki ürün fiyatının beklenen düzeyde
gerçekleşmemiş olması ayrıca münavebe uygulaması sebebiyle farklı bir ürüne yönelmek zorunluluğu sebepleriyle özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde sulu alanlarda makarnalık buğday ekilişlerinin artacağı öngörülüyor. 

Bakanlık bu öngörüde bulunurken, TMO'nun bir milyon ton olan gümrüksüz buğday ithalat yetkisi 1.5 milyon tona çıkarıldı. Söz konusu kararı içeren Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu kararla, Türkiye buğday ithalatında yeni bir rekor kıracak.