Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, Son dönemde Amerika Birleşik Develetleri ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının, Türkiye'de tarım sektörünü etkilediğini söyledi. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasını beklerken pamukta dekar başına verilen pirimin sınırlandırılmasını eleştirerek primlerin yeniden düzenlenmesini istedi.  

ABD’nin aldığı bir takım tedbirlerle pamuk fiyatını dünya borsalarında aşağı çekmeye çalıştığını kaydeden Girmen, “Türkiye'de ihracatın lokomotifi olan tekstilin ana maddesi olan pamuk için devletin bir takım tedbirler alması lazım. Biz bu beklenti içindeyken, bu yıl pamuk primleri dekara 500 kiloyla sınırlandırıldı. Burada üreticinin ciddi kaybı oluyor. Bunun yeniden düzeltilmesi lazım” dedi.

PAMUK FARKLI SEKTÖRLERİN HAMMADDESİ

Pamuğun farklı sektörlerin hammaddesi olduğunu vurgulayan Girmen, şunları söyledi: “Pamuk, lifi ile tekstil sanayinin, çekirdeğinden elde edilen yağı ile bitkisel yağ sanayinin, kapçık ve küspesi ile yem sanayinin, linteri ile kağıt, mobilya ve selüloz sanayinin ham maddesini teşkil eden önemli bir endüstri bitkisidir. Pamuk üretiminin yapıldığı illerimiz alternatif ürün çeşitliliğinin fazla olduğu yerler olması nedeniyle tahıllar ve yağlı tohumlu bitkiler gibi alternatif olan ürünlerle yaşanan fiyat rekabeti, üreticilerin pamuk fiyatlarına ve destekleme miktarına bağlı olarak farklı ürünlere yönelmesine neden olmaktadır. Ülkemizde pamuk üretim maliyetlerinin, girdi fiyatlarının yüksekliği nedeniyle birçok pamuk üretici ülkeye oranla yüksek olması, rekabet gücümüzü olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuzluğu azaltmak için birçok ülkede olduğu gibi üreticilere çeşitli şekillerde destekleme ödemeleri yapılmaktadır.”

BAKANLIK VERDİĞİ KARARDA DÜZENLEME YAPMALI

Türkiye'nin pamuk ihracat ve ithalat rakamlarına bakıldığı zaman, net olarak pamuk ithalatçısı bir ülke konumunda olduğunu belirten Girmen, “2000 yılında 27 bin ton pamuk ihracatına karşılık, 566 bin ton ithalatı yapılmışken, 2017 yılında 67 bin ton ihracata karşılık, 914 bin ton ithalat yapılmıştır. 2017 yılında pamuk ithalatı için 1.67 milyar dolar ödenmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığının pamukta dekar başına verdiği prim desteğini 500 kilogram ile sınırlandırması pamuk üretimine büyük darbe vurur. Bu nedenle bakanlık verdiği kararda düzenlemeler yapmalıdır” diye konuştu.