Buna göre, sertifikalı ya da standart tohumluk olarak sadece Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği çerçevesinde kayıt altına alınan çeşitlerin ticaretine izin verilecek. Türkiye'de üretilen veya ithal edilerek ticarete sunulan tohumluk partilerine ait sertifika ve raporlar düzenleme tarihinden itibaren bir yıl geçerli olacak.

İthal tohumlar yeniden ambalajlanması halinde üzerine 'ithal edilerek ülkemizde yeniden ambalajlanmıştır' ibaresi yazılacak.

Çoğaltım amacıyla sadece orijinal ve üzeri sınıflardaki tohumlukların ithaline izin verilecek. OECD tohum sistemine dahil olan türlerde sadece OECD tohum sistemi sertifikası veya Bakanlık tarafından karşılıklı olarak ulusal sertifikaların kabul edilmesiyle ilgili anlaşmalar yapılmış olan ülkelerin ulusal sertifikaları ile tohumluk ithaline izin verilecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tohumluk arzı konusunda geçici sıkıntı ortaya çıkması halinde, bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak amacıyla belirli bir süre ve miktar için yönetmelikte belirtilen standartların altındaki tohumlukların pazarlanmasına izin verebilecek.