Tarımcı /Dünyada Tarım / En son teknolojiler, bitki sağlığı ürünlerine güvenilir ve etkili bir alternatif bulmak için ilerlemektedir. Özel ve kamu araştırmaları halihazırda oldukça ileri düzeydedir.

Lazerle ayıklama çok hızlı bir şekilde gerçeğe dönüşüyor.

İstenmeyen yabancı otları lazer patlamasıyla cerrahi hassasiyetle ortadan kaldırılıyor, yapay zeka sayesinde bitkileri ayırt ediliyor.

Avrupa’da şirketler bu konular üzerinde çalışıyorlar. Projeli çalışmalarla araştırmacılar ve üreticiler bu konuda hızlı ilerleme kaydediyorlar.

Lazerin erken, ortaya çıktığı anda müdahale edebilmesi ve toprağın yapısını bozmaması büyük avantaja sahiptir. 

Mekanik yöntemlerde zorluk, ekili bitkiye zarar vermeden yabani otları kontrol etmektir. Mevcut teknolojinin mevcut durumunun büyümenin en başında müdahaleye izin vermiyor. Lazer de zemin koşullarından bağımsız çalışıyor ve bu nedenle daha geniş bir zaman aralığında kullanılabiliyor.

Amaç: Meristemi yok etmek!

Meristem doku, bitkilerin büyüme bölgelerinde bulunur ve sürekli bölünebilme yeteneğine sahip hücrelerden oluşur. Meristem hücrelerinin bölünmesiyle meydana gelen yeni hücreler farklılaşarak çeşitli dokuları, dokular da organları meydana getirir. Böylece bitki büyür ve gelişir.

Optik sensörler yapay zekaya bilgi aktarıyor. Davetsiz misafir belirlendiğinde lazer müdahale edip onu etkisiz hale getiriyor. Teknik olarak, lazerin çarptığı yabani ot buharlaşmaz. Yok edilen ve dolayısıyla büyüme durdurulan meristemdir.

Üç yıllık araştırmaların ardından, Fransa dahil sekiz Avrupa ülkesinden araştırma merkezleri, üniversiteler, özel şirketler ve çiftçi örgütlerinin oluşturduğu ortaklık WeLaser, teknolojiyle donatılmış hassas bir yabani ot temizleme prototipinin geliştirilmesinin ilk aşamasının sonuna ulaştı. Az enerji tüketen yenilikçi bir pompa ve soğutma konseptine dayanmaktadır.

Sahada çalışma süresini azaltmak, prototipin kullanımını ve bağlantısını kolaylaştırmak ve pazarlanabilir bir model elde etmek amacıyla üretim maliyetlerini azaltmak için daha fazla çalışma gerekli olduğu da söyleniyor.

Akdeniz diyeti üst üste yedinci kez mutfak lideri oldu! Akdeniz diyeti üst üste yedinci kez mutfak lideri oldu!

Hala pahalı olan teknolojilerdir.

Ullmanna'da lazer yok. Ancak kameralar ve yazılımla donatılmış bir kutu olan Arow, mevcut tarım makinelerine entegre olacak ve verimliliklerini artıracak şekilde tasarlandı. Verileri yerinde toplayarak başlıyor. İlk saatte 1000 fotoğraf çekiyor. Daha sonra yapay zekâya hangi bitkinin ürün olduğunu, hangi bitkinin olmadığını manuel olarak söyleniyor. Daha sonra AI çalışmaya ve bıçakları hassas bir şekilde yönlendirmeye başlar. Dolayısıyla teknolojimizi kullanan her çiftçi modelin geliştirilmesine katkıda bulunuyor . Şirketin kurucusu ve CEO'su Martin Ullman, 2024 yılında bir milyon avro ciro hedefliyor.

Fiyat hala yüksek, bu yüzden ilk pazar, üst düzey bir pazar olan organik tarımdır. Ancak teknolojinin maliyetinin düşeceğini ve daha erişilebilir olacağı bekleniyor.

Lazer ve yapay zekâ, bugün tarlalarda bitki sağlığı ürünleri olmadan bir gün yapılabilecek iki umut verici çözüm olarak karşımıza çıkıyor. WeLaser araştırmacıları, “Avrupa'da her yıl yaklaşık 130 milyon ton sentetik herbisit kullanılıyor” diye hatırlatıyorlar.

Bu maddeler uygulandığında faydalı bitkiler ile hedef olmayan toprak böcekleri arasında ayrım yapmaz. Ayrıca hayvanların ve insanların sağlığına da zarar verebilirler. Ayrıca yabani otlarda direnç gelişiyor, bu da mevcut herbisitlerin giderek daha az etkili olduğu anlamına geliyor.