TVHB, İspanya’dan Türkiye'ye evraklarla ithal edilen büyükbaş hayvanlara ilişkin açıklama yaptı. Canlı hayvan ithalatının Türkiye'nin hayvancılık sorunlarını çözmediğini aksine sorunu daha da büyüttüğünü hatırlatan TVHB, "Nüfusu 83 milyonu aşmış olan ülkemizin kırmızı et ihtiyacını karşılamanın yegane çözümü orta ve uzun vadeli programlarla yerli üretimin geliştirilmesi ve teşvik edilmesidir” ifadelerini kullandı.

SIKI KONTROLLER UYGULANMALI

Canlı hayvan veya karkas et ithalatının sınırlı sayıda yapılma zorunluluğu doğduğu durumlarda ise halk sağlığı ve hayvan sağlığının korunması açısından tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çok sıkı veteriner kontrol önlemlerinin uygulanmasının gerektiğinin altı çizildi.

ÖNCEDEN HAYVANLAR YERİNDE KONTROL EDİLİYORDU

Açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı’nın önceki ithalatlarda görevlendirdiği resmi seçim heyetleri tarafından hayvanların kontrollerinin ihracatçı ülkelerde çiftliklerde ve toplama istasyonlarında yapıldığı hatırlatıldı.

VETERİNER KONTROLLERİNE SET ÇEKİLDİ

Ancak 26 Nisan 2018 tarihi sonrası seçim heyeti uygulamasından ithalatçı firmaların ısrarı üzerine vazgeçildiğinin ifade edildiği açıklamanın devamında, “26 Nisan 2018 tarihinden itibaren de bu ve benzeri ithalatlarda veteriner hekimler görevlendirilmemiştir. Bugün yaşanan sorunların temel nedeni, ithal hayvanların bizzat menşeinde yapılan fiziki, hayvan hastalıkları yönünden muayene ve yüklemeye iştirak etme kapsamındaki bilgi ve belgelerin kontrollerinin kaldırılmasından kaynaklanmaktadır” denildi.

MEVZUAT YENİDEN REVİZE EDİLMELİDİR

Canlı hayvan ithalatında ivedi olarak yürürlükte olan mevzuatın yeniden revize edilmesini gerektiğinin altı çizilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Bakanlık bir an önce kasaplık ve besilik canlı hayvan ithalatında yurtdışına gönderilen ve resmi veteriner hekimlerden teşkil edilen ‘Seçim Heyeti ‘ uygulamasına tekrar dönmelidir. Teknik ve idari şartnamelerdeki hükümlerin tamamını sağlayamayan ve yeterli altyapıya sahip olmayan firmalara ithalat yetkisi verilmemelidir. Ayrıca ithalat işlemlerinde çift başlılıktan kaynaklanan bir diğer sorunun da giderilmesi açısından, geçmişte olduğu gibi yine besilik, kasaplık ve damızlık hayvan ithalatı konusundaki tüm iş ve işlemlerin (kontrol belgesi düzenleme, sağlık sertifika şartları, ülke giriş kontrolleri vb.) tek bir Genel Müdürlük eliyle yürütülmesinin daha faydalı olacağını değerlendiriyoruz.”