Demirci, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bir süredir kamuoyunu meşgul eden ve Sağlık Bakanlığında uygulamadan kaldırılan 'bıçak parası' benzetmesi ile üzerinde spekülasyon üretilen; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Veteriner Sağlık Çalışanlarının Uygulama ücretleri konusu, kafa karışıklığı oluşturmaya devam etmektedir.

MORAL VE MOTİVASYONUNU BOZDU

5996 Sayılı “VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU”nun 14. Maddesi çerçevesinde yapılan ve bakanlıkça her yıl meblağı belirlenen tutar ile ilgili olarak, Bakanlık makamınca 2018 yılına yönelik belirlenen; aşı başı 1 kuruşluk meblağ sonrası, hizmet kolumuz Veteriner Sağlık grubu kamu çalışanlarının kafasını karıştırmış, bu konuda bakanlık taşra teşkilatlarında çalışan bahse konu hizmet sınıfı kamu çalışanlarının moral ve motivasyonu bozulmuştur.

AÇIKLAMALARI İBRETLE TAKİP EDİYORUZ

Özellikle ibrikçibaşı diye nitelenebilecek, esnaf vb bazı kuruluşların başkan ya da yöneticilerinin bile bu uygulamayı diline dolayarak, çalışanlarımızı rencide edici açıklamaları da ibretle takip edilmektedir.

24 Eylül 2017 günü Ankara'da yapılan Tarım İl Müdürleri Koordinasyon toplantısında ilk defa gündeme gelen bu konu, Sendikamız Türk Tarım Orman-Sen, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve bazı meslek kuruluşlarınca gösterilen yoğun tepki üzerine, Bakanlık Makamına geri adım attırmıştır.

Tepkiler sonrası Bakanlık Makamınca yeni bir açıklama yapılmış; “Bahse konu uygulama ücretinin, Veteriner Sağlık Personeli ile üretici arasında olumsuz diyaloglara neden olduğu ve et fiyatlarında artışa az da olsa sebebiyet verdiği” gerekçesi ile ortadan kaldırılacağı, ancak el emeği hak edişlerinin genel bütçe ya da bakanlıkça yürütülen hayvancılık destekleri kapsamında doğrudan hak ediş sahibi meslek mensuplarına aktarılacağı; dolayısı ile Veteriner Sağlık grubu kamu çalışanları ile üretici/çiftçinin parasal muhataplığının ortadan kaldırılacağı, nihayetinde Veteriner Sağlık Sınıfı Bakanlık Çalışanlarının herhangi bir mağduriyet yaşamayacağı kamuoyuna ilan edilmişti.

1 KURUŞLUK BEDEL İLAN EDİLDİ

Gelinen süreçte 2017 yılı sona ermektedir. 2018 yılı ile ilgili Bakanlık Tebliği yayınlamış ve kanuna aykırı işlem yapılmaması adına uygulama ücreti olarak, üreticiden talep edilebilmesi mümkün olmayacak, iz bedeli misali, 1 Kuruşluk bedel ilan edilmiştir.

Bu düzenlemenin anlamı, bahse konu uygulama ücretinin alınmaması anlamına gelmekte olup, ayrıca kanuna aykırı işlem yapılmasının da önüne geçilmiştir.

HAYATA GEÇİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ

Ancak Bakanlık Taşra birimlerinde görev yapan Veteriner Sağlık sınıfı kamu çalışanlarımız bu uygulamadan sonra, daha önce Bakanlık tarafından açıklanan ve doğrudan Bakanlık birimlerince, hak edicilere ödenmesine yönelik uygulama ücreti düzenlemesinin bir an önce hayata geçmesini beklemektedirler.

Ülkemizin tarımsal üretim anlamında en önemli gelir ve geçim kalemlerinden biri olan hayvancılık sektörümüz de görev yapan Veteriner Sağlık sınıfı Kamu görevlilerimiz her türlü olumsuzluklara koşullara rağmen; hayvancılığın gelişmesi, salgın hastalıklarla mücadele, buzağı ölüm oranlarının düşürülmesi vb pek çok konuda cansiperane görev yaparken, bahse konu meslektaşlarımızın mağdur edilmemesi için Bakanlık Makamınca biran önce gerekli düzenleme yapılmalıdır.

TARIMDAN HABER