Ziraat odalarında mevcut yönetime muhalif çiftçilerin Aralık ayında yapılacak delege seçimlerine katılmamaları için pasif üyeliğe düşürülmesi dikkat çekerken, Tarım ve Orman Bakanlığının TZOB’un hukuka aykırı pasif üyelik uygulamasına sessiz kalması manidar bulunuyor. 

PASİF ÜYELİKLE RAKİP GÖRDÜKLERİ ÇİFTÇİLERİN SEÇME VE SEÇİLME HAKKI ELLERİNDEN ALINIYOR!

ÇKS başvuruları ile ilgili e-devlet uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte telaşa kapılan TZOB, 6964 Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanuna aykırı bir yönetmelik ve bu yönetmeliğe bağlı bir genelge yayınlayarak, bütün çiftçileri hukuka aykırı bir şekilde pasif üyelikle tehdit ettiği gündeme gelmişti. Pasif üyeliğe düşürülen çiftçiler devlet desteklerinden yararlanamamakla tehdit edilirken, pasif üyeliğin TZOB seçimlerinde de mevcut yönetime muhalif üyelerin seçme ve seçilme hakkını elinden almak için de kullanıldığı ortaya çıktı.

ÇİFTÇİ ÜYELİKTEN SADECE İKİ ŞARTLA ÇIKARTILABİLİR

TZOB kanununa göre, bir çiftçinin üyelikten çıkarılabilmesi için ya çiftçiliği bırakması ya da ölmesi gerekiyor. Bunun dışında hiçbir çiftçi üyelikten çıkarılamazken, pasif üyeliğe de düşürülemez. Ancak çiftçi kanunlara aykırı bir şekilde açıkça pasif üyelikle tehdit edilirken, Tarım ve Orman Bakanlığının bu kanunsuzluğa sessiz kalması dikkat çekiyor.

ILGIN ZİRAAT ODASI KENDİSİNE MUHALİF ÜYELERİ DELEGE SEÇİMLERİNDE OY KULLANMAMASI İÇİN PASİF ÜYELİĞE ÇIKARDI!

Ilgın Ziraat Odası, 4 Aralık’ta yapılacak delege seçimleri öncesinde mevcut yönetimin delege adaylarına oy vermeyecek olan üyeleri hiçbir duyuru, ilan ve tebligat yapmadan, TZOB’un hukuka aykırı yayınladığı üye kayıt yönetmeliğini bahane ederek yüzlerce çiftçiyi pasif üyeliğe alarak, delege seçimlerine katılmalarını engellediği ortaya çıktı. Kanunen Tarım Bakanlığının Ziraat Odalarını denetleme yetkisi bulunmadığı için buradaki hukuksuzluğa karşı Kaymakamlıkta bir işlem yapamıyor.

ILGIN ZİRAAT ODASININ HUKUKSUZ UYGULAMASINA KARŞI YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ İLE DAVA AÇILDI!

Ilgın Ziraat Odasına aday olmak için seçim yarışlarına katılacak olan Müslüm Bahar, mevcut Ilgın Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kara’nın hukuksuz bu uygulamasını mahkemeye taşıyarak yürütmeyi durdurma talebi ile dava açtı.

HUKUKSUZLUK DİZ BOYU!

Ziraat odalarında seçim süreci Aralık ayında mahalle/köylerde yapılacak delege seçimleri ile başlayacak. Ziraat Odalarının Şubat ayında yapılacak genel kurulunda Meclis üyeliğine ve yönetim kuruluna aday olabilmek için öncelikle Aralık ayında yapılacak delege seçimlerini kazanmak gerekiyor. Aralık ayında yapılacak delege seçimlerinin Ziraat odalarının seçimlerinde önemli bir yeri olmasına rağmen delege seçimlerinin yargı gözetiminde yapılmaması mevcut yönetimin delege seçimlerini manipüle ederek, muhalif adayların delege seçilmelerini zorlaştırıyor.

Ilgın örneğinde olduğu gibi, mevcut yönetim delege seçimi öncesi kendi delege adaylarına oy vermeyecek üyeleri hiçbir duyuru, ilan tebligat yapmadan TZOB’un kanuna aykırı bir şekilde çıkardığı üye kayıt yönetmeliğini bahane ederek yüzlerce üyeyi pasif üyeliğe çıkararak, delege seçimlerine katılmasını önleyebiliyor. Bunun dışında üyelerin seçim yerleri de çok rahat değiştirilebildiği için, mevcut yönetimin belirlediği delegelerin seçimleri kazanması için bütün şartlar oluşturuluyor. Tarım Bakanlığının ziraat odalarını denetleme yetkisi bulunmadığı için, delege seçimlerinde yaşanan hukuksuzluğa karşı Kaymakamlıklar da bir işlem yapamıyor.

ŞEMSİ BAYRAKTAR 2023 MAYIS’TA YAPILACAK 28’NCİ GENEL KURULDA YENİDEN BAŞKAN SEÇİLECEK

2001 yılında TZOB yönetim kurulu üyeliğine, 2003’de TZOB Başkanlığına seçilen ve aralıksız 20 yıldır TZOB Başkanlığını sürdüren Şemsi Bayraktar, Mayıs 2023 yılında yapılacak 28’nci genel kurulda rakipsiz bir şekilde yeniden TZOB Başkanı seçilecek. TZOB seçimlerinde demokrasinin bütün şartları uygulanıyor gibi görünse de mevcut seçim sistemi, tamamen Şemsi Bayraktar’a hizmet ettiği için, Bayraktar istemediği takdirde bir başka ismin TZOB Başkanlığına seçilmesini mümkün olmuyor.  

TZOB’DA 4 AŞAMALI SEÇİM!l

Aralık ayında delege seçimleri ardından Şubat ayında ziraat odaları genel kurul seçimleri bunun ardından Mart ayında il kongreleri ve nihayetinde Mayıs ayında TZOB seçimleri ile süreç tamamlanırken, uygulanan çarpık seçim sistemlerinden dolayı Ankara’da Şemsi Bayraktar’a muhalif çıkabilecek bütün adaylar bu seçim süreçlerinde elenmiş oluyor.

Çiftçi buğday ve arpa alım fiyatını nasıl karşıladı? TZOB sessiz kalırken tepki çiftçiden geldi! Çiftçi buğday ve arpa alım fiyatını nasıl karşıladı? TZOB sessiz kalırken tepki çiftçiden geldi!

Öncelikle Aralık ayında yapılacak delege seçimlerinin yargı gözetiminde yapılamaması mevcut yönetime büyük bir ayrıcalık tanınırken, yaşanan hukuksuzluklara karşı da hiçbir işlem yapılamıyor. Aralık ayında seçilen delegeler, Şubat ayında ziraat odalarının genel kurullarında meclis üyelerini ve oda yönetim kurulu üyelerini seçiyor. Şubat ayında seçilen meclis üyeleri ve oda yönetim kurulu üyeleri de Mart ayında yapılan il kongresinde Ankara’ya gidecek olan üst kurul delegeleri belirliyor.

MART AYINDA YAPILAN İL KONGRELERİNDE TAMAMEN ANKARA’NIN İSTEDİĞİ ÜST KURUL DELEGELERİ SEÇİLİYOR!

Ziraat odalarını denetleme yetkisinin sadece TZOB’da bulunması ve TZOB Yönetim Kurulu’nun oda meclislerine kayyum atama yetkisi bulunduğu için Mart ayında yapılan il kongrelerinde Ankara’ya muhalif üst kurul delegelerin seçilmesini de önlemiş oluyor. İl kongrelerinde Ankara’ya muhalif üst kurul delegelerin seçilmesi durumunda TZOB Yönetim Kurulu’nun değişik bahanelerle o delegeleri seçen Ziraat odalarına hiçbir mahkeme kararını beklemeden kayyum atama yetkisi bulunuyor. Böyle bir yetki Cumhurbaşkanında dahi bulunmazken, bütün ziraat odaları da bu yetkiden dolayı sindirilmiş durumda.  

Görüleceği üzere demokrasinin bütün şartları uygulanıyor, üyelerin hür iradesi ile seçimler yapılıyormuş gibi görünse de aslında mevcut seçim sistemi tamamen Şemsi Bayraktar’a hizmet ediyor. İşte bundan dolayı 20 yıldır Bayraktar’ın karşısına hiç bir aday çıkamazken, Mayıs ayında yapılacak seçimlerde de Bayraktar, yine tek başına seçime girerek, delegelerin yüzde 99’un oyunu alarak seçimleri kazanacak.

TZOB’UN 4 MİLYON ÜYESİ BULUNMASINA RAĞMEN TZOB BAŞKANINI 300 ÜYE SEÇİYOR!

TZOB’da antidemokratik seçim sisteminden dolayı, çiftçiler tamamen temsil edilmediği gibi ziraat odaları da temsil edilmiyor. Türkiye genelinde TZOB’un 750-800 odası bulunmasına rağmen Mayıs ayında yapılan genel kurula sadece 300 civarında üst kurul delegesi katılabiliyor. Bırakın çiftçilerin tamamın seçimlere katılmasını, ziraat odalarının bile en az birer üst kurul delege ile seçimlerde temsil edilmemesi TZOB’da mevcut seçim sistemin kime hizmet ettiğini net bir şekilde gözler önüne seriyor.