Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere tüm belediyelerin çiftçilere destek olmak amacıyla dağıttıkları tohumlukları ithal etmelerinin hiçbir gerekçesinin olmadığını, tüm Türkiye’nin sertifikalı tohumluk ihtiyacının yüzde 97’sini üreten güce sahip olan tohumculuk sektörünün belediyelerin taleplerini de rahatlıkla karşılayacağını kaydetti.

Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Hacı Ömer Güler, son günlerde bazı belediye yetkililerinin medyada gündeme gelen yerli tohum bulamadıkları için ithalat yapmak zorunda oldukları yönündeki iddialarına tepki gösterdi.

2012 yılında kabul edilen 6360 sayılı kanun ile büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il mülki sınırları olarak belirlendiğini ve belediyelerin kırsal kalkınmayı teşvik etmek, tarımsal altyapıyı geliştirmek, tarımsal projeler ve üretici eğitimleri konusunda geniş görev ve yükümlülükler üstlendiğini hatırlatan TÜRKTOB Başkanı Güler şunları kaydetti:

‘’Belediyelerimizin çiftçilerimizi desteklemek için tohumluk dağıtmasını takdir ediyoruz. Ancak bu tohumlukları temin etmek için hazırlanan şartnamelerde özellikle ithal etme ya da ithal çeşit şartının koşulmasını çok yanlış buluyoruz.

Kısa zaman önce bu konu yonca tohumu üzerinden bir kez daha gündeme geldi. Üstelik belediye yetkilileri tarafından ithal şartının gerekçesi; ne yazık ki, yurt içinde yeterli tohumluk bulunamaması olarak kamuoyuna duyuruldu. Yeterli piyasa araştırması yapılmadığı için gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bu açıklamayı en hafif ifadeyle talihsiz olarak değerlendiriyoruz.

TÜRKTOB Başkanı Güler: Tohumculuk destekleri artırılarak zamanında ödenmeli! TÜRKTOB Başkanı Güler: Tohumculuk destekleri artırılarak zamanında ödenmeli!

Son 10 yılda tam 11 kat artışla 2023 yılında 4 bin tona ulaşan yonca tohumu üreten bir sektörüz. İthal edilmek istenen 200 ton yonca tohumunu yurt içinden tedarik etmek mümkündü. Buna rağmen ithal şartı koşulmasının gerekçesini sorgulamak gerekir"

Bütün belediyelere seslenen Güler: ‘’Belediyelerimiz kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşu olan Türkiye Tohumcular Birliğine her zaman ulaşabilirler. 80 bini aşkın üyemizden 4 bini tohum, fidan, fide ve süs bitkisi üreten firmalardan oluşuyor. İstenilen tohum çeşitlerini ve diğer bitki üretim materyallerini talep edilen miktarda, en uygun sürede ve ithalat değerinden çok daha ekonomik fiyatla yurt içi kaynaklardan karşılamaya hazırız. Çoğu üründe kendi ihtiyacını karşılama oranı yüzde 100 olan, yüzde 73 dış ticaret fazlası veren, ihracatçı bir sektöre ve Türk ekonomisine ithal tohum, fidan ve süs bitkisi merakıyla zarar veriliyor.

Toprağımıza ve iklimimize uygun yerli ve millî firmalarımız tarafından üretilen tohumlukları tercih etmek çiftçimize ve ülkemize sahip çıkmak demektir.’’ ifadelerini kullandı.