Kastamonu'da Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında tarımsal kalkınma kooperatiflerine süt toplama merkezi modernizasyonu hibe desteği verilecek. Hibe desteği kapsamında, süt toplama merkezlerinde süt soğutma tankı başta olmak üzere süt transfer pompası ve bir çok ihtiyaç desteklenecek. Hibe başvuruları 12 Şubat'ta başlayacak, 23 Şubat'a kadar devam edecek. 

Kenevir yetiştiriciliği ile ilgili önemli duyuru! Son gün 1 Nisan! Kenevir yetiştiriciliği ile ilgili önemli duyuru! Son gün 1 Nisan!

YÜZDE 75 HİBE DESTEĞİ VERİLECEK!

Süt toplama merkezi modernizasyonu ile merkez ilçede 1, İhsangazi ilçesinde 1 olmak üzere toplam 2 köyde bulunan süt toplama merkezlerinin süt soğutma tankı, süt analiz cihazı, pH metre, ön kabul tankı, süt transfer pompası ve filtresi, gerber santrifüj, kryoskop, elektronik baskül, bilgisayar ve yazıcı gibi ihtiyaçları desteklenecek. Başvuru sonucunda desteklemeye hak kazanan yararlanıcılara proje bedelinin %75’i hibe olarak sağlanacak. 

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAYINLANAN DUYURUDA ŞUNLAR KAYDEDİLDİ

Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, konuyla ilgili olarak bir duyuru yayınladı. Duyuruda, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında Süt Toplama Merkezi Modernizasyonuna % 75 hibe desteği sağlanacağı kaydedildi.

Bu hibe programı ile Kastamonu'da üretilen ve soğuk zincire dahil olan sütün önemli bir kısmını oluşturan havzada hijyenik süt üretimine ilişkin altyapının güçlendirilmesi ile proje uygulama bölgesinde süt hayvancılığı ile uğraşan işletmelerin en önemli sorunu olan sütte pazarlama probleminin ortadan kaldırılarak, çiftçi gelirlerinin arttırılması hedefleniyor. 

Hibe çağrısında hedef grup uygulama bölgesinde faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri olduğu belirtilen duyuruda,  başvuru sahiplerinde aranacak özellikler şöyle sıralandı... 

Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler

1. Başvuru sahipleri; “C. Uygulama bölgesi” bölümünde belirtilen 1. Ekonomik Kalkınma Kümesinde bulunan Merkez ve 2. Ekonomik Kalkınma Kümesinde bulunan İhsangazi ilçelerinde yer alan köylerde faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatifleridir.

2. Başvuru sahibi Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin faal oldukları ve süt toplama merkezlerinin bulunduğuna dair belge istenecektir.

3. Başvuru sahibi Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri daha önce KDAKP kapsamında herhangi bir hibe destek programından yararlanmamış olmalıdır.

4. Gerçek kişiler bu hibe programına başvuru yapamaz.