Tarım ve Orman Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye'nin Hindistan'dan buğday ithal etmediğini belirtti. Yapılan açıklamada, "Ülkemizin bu süreçte Hindistan’dan herhangi bir buğday talebi olmamıştır. Ayrıca TMO ithalat ihalelerinde Hindistan menşeli bir ürün için teklif de almamıştır" denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, son günlerde Türkiye'nin Hindistan'dan buğday ithal ettiğine yönelik haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin Hindistan'dan buğday talebinin olmadığı belirtildi. Açıklamada dikkat çeken başlıklar şöyle:

HİNDİSTAN'DAN BUĞDAY İTHALATI HABERLERİ DOĞRU DEĞİL!

"Bazı basın yayın organlarından ortaya atılan Türkiye’nin Hindistan’dan buğday ithal ettiğine dair iddialarla ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bilakis, dünyanın ilk 10 tarım ülkesinden biri olan Türkiye, güçlü tarımsal alt yapısı ile her geçen gün artan nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamaktadır. Türkiye ayrıca 25 milyar dolar tarım ve gıda ürünleri ihracatı ile net ihracatçı konumdadır. 

TÜRKİYE'NİN HİNDİSTAN'DAN BUĞDAY TALEBİ OLMAMIŞTIR

Hindistan’ın ülkede yaşanan aşırı sıcaklardan dolayı buğday ihracatını yasaklaması üzerine kamuouyunda ülkemizde buğday krizi yaşanacağı, Ukrayna ve Rusya’dan da buğday alamadığımız için ekmek fiyatlarının yükseleceğine ilişkin haberler de doğru değildir. Hindistan dünyanın önemli buğday üretici ülkeler içerisinde yer almakla birlikte, üretiminin büyük çoğunluğunu iç tüketimde kullanmaktadır. Ülkemizin bu süreçte Hindistan’dan herhangi bir buğday talebi olmamıştır. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ithalat ihalelerinde Hindistan menşeli bir ürün için teklif de almamıştır. Nitekim Hindistan’ın buğday arzını durdurmasının, kendi iç piyasasında yükselen eflasyon ile mücadele için alınmış bir tedbir olduğu bilinmektedir. 

BUĞDAY İTHALATI BUĞDAY MAMÜLLERİ İHRACATI AMACIYLA YAPILIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2020-2021 piyasa yılında yeterlilik oranlarımız ekmeklik buğdayda yüzde 89.2, makarnalık buğdayda yüzde 259 olup buğdayda yeterlilik oranımız yüzde 102.3 dür. Buğday ithalatı büyük çoğunlukla buğday mamulleri ihracatı amacıyla yapılmakdadır. 

2021 yılında 2.44 milyar dolarlık buğday ithalatına karşılık 3.23 milyar dolarlık buğday mamulleri (un, makarna, vb) ihracatı yapılmıştır. Böylece buğdayda 795 milyon dolar dış ticaret fazlası elde edilmiştir. Türkiye dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sıradadır. 

Çiftçinin kullandığı tarımsal kredilerde KKDF haksızlığı! Esnaftan alınmıyor çiftçiden alınıyor! Çiftçinin kullandığı tarımsal kredilerde KKDF haksızlığı! Esnaftan alınmıyor çiftçiden alınıyor!

FASULYE ÜRETİMİNDE TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Hububat piyasasında olduğu gibi baklagil piyasasında da Türkiye dünyanın en önemil ülkelerinden biridir. 2021 yılında ülkemizde 305 bin ton kuru fasulye üretimi ile tüm zamanların üretim rekoru kırılmıştır. Ülkemiz dünya nohut üretiminde 2’inci sırada, mercimek üretiminde ise 4’üncü sıradadır. 

ÜRETİCİ VE TÜKETİCİLER İÇİN GEREKEN TEDBİRLER ALINIYOR

2021 yılında 64 bin ton kuru fasulye ve 168 bin ton nohut ihracatı gerçekleştirilmiştir. Covid-19 pandemi koşulları iklim değişikliği ve Rusya-Ukrayna savaşı küresel boyutta tarım ve gıda sektörünü de etkilemektedir. Bakanlığımız içinde bulunduğumuz süreçte yaşanan bu gelişmeleri yakından takip etmektedir. Gerek üreticilerimizin gerekse tüketicilerimizin olumsuz etkilenmemesi için gereken her türlü tedbir alınmaktadır"