TARIMDAN HABER ÖZEL / Ankara’nın Polatlı ilçesi başta olmak üzere Türkiye’nin birçok köyünde, köy tüzel kişiliğine ait, köy gelişim alanındaki tarlalar, parsellenerek TOKİ eliyle satışa çıkarılmıştı. Köylerde tarımsal üretime büyük darbe vuracak bu satış işlemine karşı Polatlı’nın Yassıhöyük köyündeki köylülerin, Çevre Şehircilik Bakanlığına karşı açtıkları davayı kazanarak, köy gelişim alanlarındaki tarlaların yağmalanmasının önüne geçtiler.

HOBİ BAHÇESİ VEYA VİLLA TARZI YAPILAR İÇİN KÖY ARAZİLERİ YAĞMALANAMAYACAK!

Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin kararı, diğer köylerde de TOKİ tarafından satışa çıkarılan köy gelişim alanlarındaki tarlalar için de emsal teşkil edeceği için, köy arazilerinin hobi bahçesi veya villa tarzı yapılarla yağmalanmasının önüne geçilmesi için tarihi bir karar olarak değerlendiriliyor. 

ZİRAAT MÜHENDİSİ ÖNDER KAYRAN: YASSIHÖYÜK KÖYLÜLERİNİN MÜCADELESİ EMSAL TEŞKİL EDECEK!

Ziraat Mühendisi Önder Kayran, Unesco Dünya Mirasına dahil olan Polatlı’nın Yassıhöyük köyünde TOKİ tarafından satışa çıkarılan köy gelişim alanındaki tarlaların satış işleminin iptal edilmesi için verdikleri hukuk mücadelesini kazandıklarını belirterek, “Ankara 12. İdare Mahkemesinin 29 Mart’ta verdiği karar inşallah bizim gibi Türkiye’nin bir çok köyünde satışa çıkarılan köy gelişim alanındaki arazilerin satışının durdurulması için inşallah emsal teşkil edecektir” dedi. 

TEHLİKEYİ ANKARA VALİSİ DE GÖREREK ARAZİLERİ MERA KAPSAMINA ALARAK KORUMAYA ALDI!

Bilindiği üzere Polatlı’nın Hassıhöyük köyü başta olmak üzere birçok köyde, köy gelişim alanındaki arazilerin parsellenerek TOKİ tarafından satışa çıkarıldığını kaydeden Kayran, “Buna karşı köylüler olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına karşı dava açtık. Mahkemeyi kazandık. Ankara Valisi sayın Vasip Şahin de köy gelişim alanındaki arazilerin parsellenerek satılmasının köyün tarihi ve tarımsal dokusuna zarar vereceğini görerek, satışa konu arazileri mera kapsamına alarak koruma altına almıştır. Gelinen noktada Polatlı Yasshöyük köyündeki, köylüler bu satışın en azından kendi köylerine zarar vermemesinin önüne geçtiler” dedi. 

ANKARA 12. İDARE MAHKEMESİ TOKİ'NİN KÖY ARAZİLERİNİ SATIŞINI HUKUKA AYKIRI BULDU!

Polatlı Yassıhöyük köylülerinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına karşı açtığı dava, Ankara 12. İdare Mahkemesinde görüşülerek, 29 Mart’ta karara bağlandı. Mahkeme, TOKİ tarafından yapılan satış ihalesinin hukuka aykırı olduğuna karar verirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, davanın reddine yönelik mahkemeye yaptığı usule ve davacının sübjektif ehliyetinin bulunmadığına yönelik itirazları ise reddedildi. 

MAHKEME ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ İTİRAZLARINI REDDETTİ! 

Tarım Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen'in eski şirket ortağı TİGEM’e danışman yapıldı! Tarım Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen'in eski şirket ortağı TİGEM’e danışman yapıldı!

Çere, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, savunmasında usule ilişkin olarak davanın süre aşımı nedeniyle reddi gerektiği, davacının sübjektif ehliyeti bulunmaması nedeniyle davanın ehliyet yönünden reddi gerektiği, esasa ilişkin olarak dava konusu işlemin usul ve hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiğini savundu. 

Mahkemekarar1