ÖZEL HABER

Kalkınma Bakanlığı Tarım Daire Başkanı Taylan Kıymaz, tarımsal desteklerin sosyal amaçlı ve üretim odaklı olarak yeniden düzenleneceğini söyledi. Kıymaz, desteklerde ayrıca çevre ile bitki, hayvan ve insan sağlığının da dikkate alınacağını bildirdi.

SAYIŞTAY, DESTEKLERİN TAKİP EDİLMEDİĞİNİ TESPİT ETMİŞTİ!

Sayıştay'ın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2014 yılı Denetim Raporu'nda tarımsal destekleme ödemelerinde etki analizlerinin yapılmadığı eleştirisini yaptığı bir dönemde konuyla ilgili olarak Kalkınma Bakanlığı Tarım Daire Başkanlığı'ndan çarpıcı bir açıklama geldi.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİN İPUÇLARINI VERDİ

Yeşil İş: Sürdürülebilir İş Zirvesi kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Sürdürülebilir Gıda Konferansı'nın, '2023 Hedeflerimiz ve Sürdürülebilir Gıda' oturumunda konuşan Kalkınma Bakanlığı Tarım Daire Başkanı Taylan Kıymaz, önümüzdeki dönemde tarımsal destekleme ödemelerinin şekli ile ilgili önemli ipuçları verdi.

TARIMSAL DESTEKLER SOSYAL VE ÜRETİM ODAKLI OLACAK

Onuncu Kalkınma Planı'nın yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı sıra kaynakların sürdürülebilir kullanımını kapsayacak şekilde planlandığını bildiren Kıymaz, “Tarımsal desteklerimiz sosyal amaçlı ve üretim odaklı olarak düzenlenecek. Desteklerde çevre ile bitki hayvan ve insan sağlığı dikkate alınacak" dedi.

TARIM ARAZİSİ PİYASASI TESİS EDİLECEK

Bunun yanında yeni sulama altyapısının tesisi ve mevcutlarının yenilenmesi çalışmalarında kapalı ve basınçlı sistemlere geçişin öncelikli olacağını dile getiren Kıymaz, şunları kaydetti: “Kalkınma Bakanlığı olarak, tarım arazilerinin parçalanmasının önüne geçilmesi ve iyi işleyen bir tarım arazisi piyasasının tesis edilmesine yönelik düzenlemeler yapıyoruz. Yeni sulama altyapısının tesisi ve mevcutların yenilenmesi çalışmalarında kapalı ve basınçlı sistemlere geçiş öncelikli olacak. Tarla içi sulamalarda modern sulama yöntemleri üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca, DSİ'de işletmeye açılan net sulama alanının 2013 yılındaki 2,91 milyon hektar seviyesinden 2018 yılında 3,75 milyon hektara ulaşmasını hedefliyoruz.

YEREL VE GELENEKSEL ÜRÜNLERİN İHRACATA KATKISI ARTIRILACAK

Tarım ve sanayi işletmelerinin işbirliği ve entegrasyonu sağlamak ise bu süreçlerdeki en büyük önceliğimiz… Bunların dışında, yerel ve geleneksel ürünlerin katma değeri ve ihracata katkısı arttırılması ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Özellikle katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, gen kaynaklarının korunmasına ıslah çalışmalarına nanoteknoloji ve biyoteknolojiye yönelik araştırmalara öncelik vereceğiz."